Translate

piątek, 27 lutego 2009

Warszawa: gościć będą unijni komisarze

W poniedziałek 2 marca, będą przebywać w Warszawie unijni komisarze: Jacques Barrot, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz Andris Piebalgs, odpowiedzialny za sprawy związane z energią – poinformowało dziś Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

„Podczas jednodniowej wizyty w Polce, Komisarz Jacques Barrot spotka się w wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Grzegorzem Schetyną, z Illka Laitinenem - dyrektorem unijnej agencji Frontex (Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej), a także pojedzie z krótką wizytą na wschodnią granicę Polski” – poinformowała dzisiaj Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Natomiast komisarz Andris Piebalgs w trakcie krótkiej wizyty weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji Ekspertów "Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy". W konferencji obok unijnego komisarza wezmą udział m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek i Waldemar Pawlak - wicepremier i minister gospodarki. Konferencję poprowadzi Janusz Steinhoff - były wicepremier i minister gospodarki. Wśród uczestników konferencji znajdą się przedstawiciele administracji rządowej, największych firm energetycznych w Polsce, uczelni wyższych oraz instytucji zajmujących się energetyką.

Program wydarzeń z udziałem komisarza Andrisa Piebalgsa obejmuje jego wystąpienie wprowadzające pt. "Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez integracje rynku i inwestycje". Później zorganizowany będzie panel pt. "Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski – ciągłość dostaw, rozwój rynku (inwestycje), CO2, projekty tranzytowe, źródła energii"

środa, 25 lutego 2009

Bruksela: unijne rozmowy trójstronne w sprawie ratowania miejsc pracy


Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy.


Dzisiaj w sprawie zaradzenia, jak m.in. zachować miejsca pracy spotkali się - przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso i europejscy przedstawiciele partnerów społecznych: sekretarz generalny John Monks z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), przewodniczący Ernest-Antoine Seillière z Konfederacji Europejskiego Biznesu, przewodniczący Carl Cederschiöld z Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i przewodniczący Georg Toifl z Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)). Porozumieli się co do tego, że istnieje potrzeba współpracy w celu ochrony i dalszego rozwijania osiągnięć społecznych i gospodarczych UE oraz jej rynku wewnętrznego jako źródeł dobrobytu, wzrostu i zatrudnienia w Europie.

„Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE” – poinformowała dziś Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

„Aby opanować kryzys gospodarczy i utrzymać obecny poziom zatrudnienia trzeba współpracować” - powiedział przewodniczący KE José Manuel Durão Barroso. (cytuję za materiałami prasowymi, jakie otrzymałem z Wydziału prasowego Przedstawicielstwa w Polsce KE)

„Celem polityki Komisji jest ograniczenie wpływu kryzysu na rzeczywistą gospodarkę i rzeczywiste zatrudnienie, przygotowanie przedsiębiorstw i pracowników do działań naprawczych i pomoc mieszkańcom Europy w znalezieniu pracy, która zapewni im stabilizację. Wpływ kryzysu na zatrudnienie nie podlega dyskusji. Aby poprawić sytuację gospodarczą, ograniczyć spadek zatrudnienia i zamykanie przedsiębiorstw oraz skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia potrzebujemy partnerstwa. Cieszę się, że mam możliwość rozmawiania z partnerami społecznymi o tym, jak kierować naszą pracą w najbardziej skuteczny sposób i jak razem możemy osiągnąć sukces” – mówił przewodniczący Barroso.

Z nadesłanych materiałów prasowych wynika, że europejscy partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli także, jako punkt wyjścia europejski plan naprawy gospodarczej i wyrazili gotowość do współpracy, aby zapewnić jego skuteczne wdrożenie, oraz ambicje, aby przełożyć go na działania.

Europejski plan naprawy gospodarczej zaproponowany przez KE i przyjęty w grudniu przez Radę Europejską ustanawia liczne środki, umożliwiające zachowanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy oraz zmaksymalizowanie zdolności gospodarki europejskiej do przetrwania recesji.

„Wiele z kluczowych elementów planu naprawy będzie miało bezpośredni wpływ na pracowników. Obejmują one szkolenia umożliwiające pracownikom zachowanie pracy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Fundusze UE udostępniane są poprzez Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji; dostępne są również nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk.

Rozmowy z przedstawicielami partnerów społecznych koncentrowały się na ich propozycjach środków zwiększających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, środków dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, wspierania przedsiębiorstw i pracowników w czasie recesji, zachęcania do inwestycji i utrzymania siły nabywczej i popytu na obecnym poziomie, poszanowania swobodnego przepływu pracowników i umów zbiorowych, a także środków gwarantujących zachowanie rynku jednolitego. Ich opinie zostaną uwzględnione w materiałach Komisji na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów 1 marca, podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej oraz podczas szczytu ds. zatrudnienia, który odbędzie się w maju. Komisja oraz partnerzy społeczni zgodzili się na ścisłą współpracę, aby znaleźć sposoby gwarantujące, że pracodawcy i związki zawodowe z całej Unii Europejskiej przyczyniają się do skutecznego ożywienia europejskiej gospodarki.


Foto. Andrzej Piskulak
Na zdjęciu (swego rodzaju przedsionek) hol przed salą obrad komisarzy unijnych

wtorek, 24 lutego 2009

Pacanów: młodzieżowy pozaszkolny teatr współfinansowany przez UE

W Pacanowie rusza młodzieżowa pozaszkolna grupa teatralna. Zdaniem pomysłodawców i organizatorów, jest to niepowtarzalna okazja, by w sposób kreatywny i twórczy spędzić wolny czas, odkryć własne talenty i rozwinąć zainteresowania w dziedzinie teatru.

„Warsztaty prowadzić będą certyfikowani instruktorzy dramy i odbywać się one będą w co drugą sobotę do października 2009. W ramach projektu odbędą się także 2 wyjazdy do profesjonalnych teatrów. Warsztaty zakończą się wystawieniem sztuki na profesjonalnej scenie podczas otwarcia nowej siedziby Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie” – poinformował mnie dzisiaj Dariusz Detka - dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim .

Organizatorem projektu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przy współpracy z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ Współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Świętokrzyskie Victorie" - dla duchownego, gminy i fabryki

Ksiądz Czesław Wala, gmina Bieliny i Fabryka Kotłów Sefako z Sędziszowa to laureaci pierwszej edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria". Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dzisiaj podczas uroczystej gali o godzinie 18.00 w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

Laureatem nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Osobowość” został ksiądz infułat Czesław Wala - budowniczy i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie - Godowie Jest postacią niezwykłą wśród współczesnego duchowieństwa. Z jego inicjatywy wybudowano obiekty takie jak Golgota, Panorama Świętokrzyska, muzeum regionalne, gdzie pątnicy mogą przypominać sobie dzieje i więzy, jakie od zarania dziejów łączyły nasz naród z chrześcijaństwem. Przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder, a w Rudniku nad Sanem, w jego rodzinnej miejscowości, sierociniec oraz dom dziecka. Kolejnym dziełem w trakcie realizacji jest hospicjum. W trosce o ludzi głuchoniemych ks. Wala nauczył się języka migowego i został ich duszpasterzem.

Konkurentami laureata byli: ojciec Karol Lipiński – rektor kościoła na Świętym Krzyżu, Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Kazimierz Kik – politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wiesław Dzierżak, dyrektor Centrum Usług Satelitarnych w Psarach.

W kategorii „Przedsiębiorczość” - Świętokrzyską Victorię” przyznano Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie. To ceniony producent jednostek kotłowych i części ciśnieniowych kotłów. Marka firmy SEFAKO rozpoznawalna jest na europejskim i światowym rynku energetycznym. Ponad 90% produkcji fabryki stanowi export do krajów Unii Europejskiej. W 2007r. firma SEFAKO podjęła decyzję o rozbudowie i uruchomieniu III-ego etapu budowy nowej fabryki w Sędziszowie w celu zwiększenia mocy produkcyjnych fabryki. Umożliwi to tym samym dalszy rozwój miasta a zarazem powiatu jędrzejowskiego. Uruchomienie nowej fabryki planowane jest w lipcu 2009r.

Spółka wspólnie z samorządem gminy rozwiązała problem zaopatrzenia Sędziszowa w energię cieplną poprzez stworzenie wyodrębnionego podmiotu - spółki z o.o., której udziałowcami jest Fabryka SEFAKO oraz Gmina Sędziszów. Dzięki temu rozwiązano problem modernizacji przestarzałej sieci i kotłowni i zabezpieczono w energię cieplną osiedla mieszkalne na ok. 5.000 mieszkańców. Spółka SEFAKO zatrudnia 1208 osób. Docelowe zatrudnienie po uruchomieniu nowej hali produkcyjnej w latach 2009-2010 wyniesie 1500 osób.

W tej kategorii rywalizowały także: firma SAS – producent kotłów z Buska Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Przedsiębiorstwo „WiR” Przetwórstwo Mięsa z Łopuszna oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc.

Natomiast w kategorii „Samorządność” zwyciężyła gmina Bieliny. Dochody gminy za 2008 rok wyniosły ponad 24 miliony złotych. Gmina starała się o fundusze z wielu programów unijnych, złożyła także 5 wniosków w ramach RPO w tym dotyczący utworzenia Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża o ogólnej wartości ponad 19 milionów złotych. Z racji na swój rolniczo - turystyczny charakter, a także po to, by skutecznie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, gmina prowadzi stałą, intensywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Gmina zwalnia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, stosuje obniżone stawki podatku od nieruchomości, przystąpiła także do projektu „Świętokrzyskie inkubatory innowacji i przedsiębiorczości”. Samorząd aktywnie wspiera lokalną kulturę i dba o kultywowanie rodzimych tradycji. W ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich ” powstanie nowoczesne Centrum Kultury i Sportu, z kolei przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Regionalnej w Hucie Szklanej powstanie również w ramach tego projektu galeria twórców ludowych z regionu.

Gmina posiada bardzo wiele prestiżowych certyfikatów i wyróżnień, między innymi pomysł „Kraina Legend Świętokrzyskich” otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt. Jednak najbardziej radosna i napawająca dumą informacja dotarła do Bielin kilkanaście dni temu. Ministerstwo Gospodarki zdecydowało, że projekt "Gmina Bieliny - Nasze Miejsce Mocy” znalazł się wśród dwóch polskich projektów ubiegających się o Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości.

Nagrodzona gmina miała za konkurentów: gminy - Morawica i Strawczyn oraz powiaty - kielecki i jędrzejowski,

"Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Zwiększoną elastycznością funduszy strukturalnych w kryzys finansowy


W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy ogłoszony został pakiet decyzji Komisji Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Zmiany obejmą wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać fundusze przyznane im na lata 2000-2006 oraz zagwarantują, że każde otrzymane euro zostanie dobrze wykorzystane.


Łącznie w okresie budżetowym 2000-2006 państwom członkowskim przyznano środki o wartości 257 mld euro. Jak dotąd wypłacono 225 mld euro, czyli 87,5% wszystkich środków. „Państwa członkowskie mogą teraz dokonywać płatności dla tego okresu do dnia 30 czerwca 2009 r. Termin dla płatności z funduszu spójności dla okresu 2000-2006 to w większości przypadków koniec 2010 r.” – czytam w dzisiejszym komunikacie, jaki otrzymałem z Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej.

Komentując decyzję o wydłużeniu o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2009 r., terminu dla projektów i płatności komisarz UE ds. polityki regionalnej, Danuta Hübner powiedziała: „Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim zoptymalizowanie wykorzystania środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys”. (Cytuję za komunikatem)

„Na zaproszenie Komisji Europejskiej państwa członkowskie złożyły wnioski o wydłużenie okresu kwalifikowalności dla finansowania 385 spośród 555 programów polityki spójności na lata 2000-2006, w przypadku których fundusze nie zostały w pełni wykorzystane. Wydłużenie okresu kwalifikowalności dotyczy czterech funduszy strukturalnych z tego okresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR)” – wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego KE

Taka elastyczność umożliwi państwom członkowskim i regionom wdrożenie i sfinalizowanie większej liczby projektów. Komisja zachęca je do skupienia się na rentownych sektorach i środkach, takich jak inwestowanie w efektywność energetyczną w celu tworzenia ekologicznych miejsc pracy i oszczędzania energii, a także wspieranie „zielonych” technologii, aby przyspieszyć rozwój przemysłu budowlanego i samochodowego.
PS
Foto. Andrzej Piskulak
Na zdjęciu Danuta Hübner - komisarz UE ds. polityki regionalnej

poniedziałek, 23 lutego 2009

XVII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI MUZYKI

W piątek, 27 lutego br. godz. 19.00 w kieleckiej sali koncertowej przy pl. Moniuszki 2 B odbędzie się koncert inauguracyjny XVII Świętokrzyskie Dni Muzyki. Potrwają one do 27 marca br. Głównym organizatorem jest Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Filharmonia świętokrzyska zapowiada, że bogata jest oferta tegorocznych – organizowanych o miesiąc wcześniej, niż zwykle –Świętokrzyskich Dni Muzyki.

„Podczas obecnej siedemnastej edycji festiwalu, na który złożą się: pięć koncertów symfonicznych i cztery kameralne oraz trzy wystawy, pragniemy przedstawić Państwu, obok dzieł doskonale znanych, kilka utworów dotąd nie wykonywanych w Kielcach, zwrócimy również szczególną uwagę na twórczość tych kompozytorów, których rocznice świętuje w 2009 roku całe środowisko muzyczne, a także postaramy się przybliżyć niektóre dzieła, odczuwane nadal jako nowatorskie, np. ze względu na oryginalną techniką kompozytorską mającą na celu poszukiwanie nowych brzmień” – czytam w dzisiejszym komunikacie podpisanym przez Urszulę Sokołowską z Filharmonii Świętokrzyskiej.

W czasie koncertu inauguracyjnego melomani zapoznani będą z dziełem Grażyny Bacewicz, granym u Kielcach po raz pierwszy. Będzie to Pensieri notturni – „ujmujący zwiewnością i ulotnością brzmienia utwór na skameralizowany orkiestrowy skład”.

„Następnie przypomnimy tak lubianą przez publiczność filharmoniczną Symfonię koncertującą Es-dur Mozarta. W drugiej części wieczoru usłyszymy Opowieść zimową (La novella d’inverno) Marty Ptaszyńskiej, w której pobrzmiewają znane motywy z Vivaldiego. Na zakończenie proponujemy Symfonię D-dur Haydna, owacyjnie przyjętą zarówno podczas londyńskiej premiery w 1792 roku, jak i później w recenzjach, w których rozpływano się nad „doskonałością każdego detalu, tak inspirującą dla wszystkich wykonawców, jak i dla słuchaczy” – zachwala Urszula Sokołowska.

Podczas koncertu wystąpią: Jacek Rogala - dyrygent (dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Świętokrzyskiej) Bartosz Bryła – skrzypce (Jest profesorem klasy skrzypiec w Akademiach Muzycznych w Poznaniu i we Wrocławiu, pełni także funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu), Michał Bryła – altówka (Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych, altówkowych i kameralnych, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. J. Rakowskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. E. Umińskiej w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu im. J. Brahmsa w Portchach, Międzynarodowego Konkursu Altówkowego Festival Bled w Słowenii. W 2008 zakwalifikował się jako jeden spośród 15 najlepszych altowiolistów z całego świata na Międzynarodowy Konkurs Altówkowy ARD w Monachium) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej.

W foyer będzie można zwiedzić wystawę Austriackiego Forum Kultury „JOSEPH HAYDN – UNIWERSALNY GENIUSZ MUZYCZNY”

Festiwal patronatem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka- Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski

Współorganizatorami Festiwalu są :Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie, Austriackie Forum Kultury, Canada Council for the Arts, Conseil des Arts et Lettres du Quebek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Penda i Piżo – maretniczki

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza na warsztaty wykonywania bułgarskich włóczkowych lalek – martenic, które odbędą się w niedzielę, 1 marca w godz. 11-14. Poprowadzi je komisarz wystawy, etnolog – Magdalena Górecka. Atrakcją będzie także zwiedzanie wystawy pt. „Lalki świata: strojnisie, ikony, fetysze”.

- Maretnice są to swego rodzaju amulety, które symbolizują odradzające się życie, wróżą świetlaną przyszłość, powodzenie w miłości. To ostatnie zapewniają przede wszystkim marteniczki w kształcie lalek – dziewczynki o imieniu Penda i chłopca Piżo. Biało-czerwone rękodzieła nosi się przy sobie do ujrzenia pierwszego bociana lub jaskółki. Wówczas należy pomyśleć marzenie i powiesić laleczki na drzewie – wyjaśnia Magdalena Górecka.

1 marca Bułgarzy obchodzą swoje pierwsze wiosenne święto, pn. „Martenicę”. W tym dniu m.in. obdarowują się tzw. marteniczkami, które wykonuje się z czerwonej i białej włóczki lub muliny.

piątek, 20 lutego 2009

25 – lecie kieleckiego ZLP


Jubileusz 25 – lecia kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich odbędzie się 2 marca br. o godz.. 10, 30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

O „Nowej przestrzeni w liryce świętokrzyskiej" powie Jan Zdzisław Brudnicki - krytyk literacki z Warszawy. Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa ZO ZLP w Kielcach, Stanisława Nyczaja swój recital zaprezentuje Marta Bizoń – aktorka Teatru Ludowego w Krakowie.

5 lat rozszerzonej UE


Minęło już 5 lat od czasu przyjęcia przez UE 10 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej, które położyło kres kilku dekadom podziałów spowodowanych przez zimną wojnę. W 2007 roku do UE przystąpiły dwa kolejne państwa członkowskie, Bułgaria i Rumunia. Oficjalny Komunikat dotyczący pięciolecia rozszerzonej UE dowodzi, że rozszerzenie przyniosło obu stronom ogromne korzyści gospodarcze.


Rozszerzona UE jest teraz największym zintegrowanym obszarem gospodarczym na świecie, który generuje ponad 30% światowego PKB i na który przypada ponad 17% handlu światowego. Dzięki temu UE jest jednym z decydujących graczy na arenie światowej. Jej głos liczy się w kontekście kształtowania globalizacji tak, by spełniała potrzeby obywateli.

Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej były ważnym krokiem w procesie jednoczenia się Europy i przyniosły korzyści obywatelom w całej Unii. Pod względem gospodarczym rozszerzenie przyczyniło się do podwyższenia poziomu życia w nowych państwach członkowskich i otworzyło możliwości eksportu i inwestycji dla starych państw.

„Pomogło również wzmocnić demokrację, stabilność i bezpieczeństwo na naszym kontynencie. Rozszerzona UE odgrywa większą rolę w rozwiązywaniu problemów o globalnym zasięgu, takich jak zmiany klimatu czy zarządzanie światową gospodarką. Pięć lat po rozszerzeniu UE jest nie tylko większa, ale także silniejsza, bardziej dynamiczna i bogatsza pod względem kulturowym. Największym wyzwaniem w obecnej trudnej sytuacji na świecie jest powstrzymanie tendencji protekcjonistycznych, które pozbawiłyby obywateli ogromnych korzyści wynikających ze stworzenia jednolitego rynku bez granic liczącego 500 milionów ludzi” – czytam w dzisiejszym komunikacie, który otrzymałem z polskiego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

„Rozszerzenia w 2004 i 2007 roku były ważnym historycznym krokiem. Położyły kres podziałowi w Europie, przyczyniły się do wzmocnienia demokracji i przyniosły wszystkim krajom UE korzyści gospodarcze w postaci zwiększonej konkurencyjności, wyższego wzrostu gospodarczego i większej liczby miejsc pracy. Nie możemy pozwolić, by kryzys przesłonił ten niekwestionowany sukces. Zjednoczeni jesteśmy w stanie wpływać na rozwiązania problemów światowych takich jak zmiany klimatu i zarządzanie finansami w skali międzynarodowej. Podzieleni nie osiągniemy niczego” – powiedział komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquín Almunia (cytuję za komunikatem).

Komisarz ds. rozszerzenia Olli Rehn dodał: „Rozszerzenie zapewniło stabilność i przyczyniło się do rozwoju demokracji i praworządności w Europie. Pod względem gospodarczym przyniosło korzyści zarówno nowym, jak i starym państwom członkowskim, a także całej UE. Rozszerzyło obszar pokoju i dobrobytu na prawie 500 milionów ludzi i zwiększyło nasze wpływy na świecie.”

A oto kilka ważniejszych danych statystycznych.

Dochód na jednego mieszkańca w nowych państwach członkowskich wzrósł z 40% średniego dochodu w starych państwach członkowskich w 1999 roku do 52% w roku 2008, zaś średni wzrost gospodarczy w latach 2004–2008 wyniósł 5,5% w porównaniu z 3,5% w latach 1999–2003. Nie nastąpiło to jednak kosztem starych państw członkowskich, w których roczny wzrost gospodarczy w latach 2004-2008 wynosił około 2,2%, pozostając na zbliżonym poziomie w porównaniu do wzrostu odnotowanego w latach 1999–2003.

Rozszerzenie zwiększyło również możliwości wymiany handlowej. W 2007 r. prawie 80% towarów eksportowanych z nowych państw członkowskich trafiło do pozostałych krajów UE. W starych państwach członkowskich również odnotowano wzrost sprzedaży na rynki nowych państw członkowskich z 4,75% całkowitej wielkości eksportu dziesięć lat temu do 7,5% w 2007 r.

Bezrobocie w nowych państwach członkowskich spadło z poziomu, który w wielu z nich był bardzo wysoki, do poziomu zbliżonego do notowanego obecnie w pozostałych krajach UE – około 7% w 2007 roku. Obawy starych państw członkowskich dotyczące wielkiej migracji zarobkowej okazały się bezpodstawne. W większości przyjmujących państw członkowskich liczba pracowników migrujących nie przekroczyła 1% miejscowej ludności w wieku produkcyjnym i umożliwiła wypełnienie braków na rynku pracy. Ważnym aspektem tej migracji jest tymczasowość – 50% migrantów z ostatniej fali przebywających w Zjednoczonym Królestwie powróciło do swoich krajów.

Obecny kryzys światowy stwarza trudności we wszystkich krajach, w tym także w UE, a bezrobocie wzrasta wszędzie. Duża, zjednoczona UE jest jednak w stanie lepiej rozwiązać ten i inne problemy niż państwa członkowskie działające w pojedynkę. UE podjęła skoordynowane działania mające na celu stabilizację systemu bankowego i pomoc w ożywieniu gospodarki. Środki te, w połączeniu dalszymi działaniami będącymi w trakcie przygotowań, przywrócą kluczową dla gospodarki zdolność do kredytowania i powinny zapewnić stopniowe ożywienie gospodarcze począwszy od końca tego roku.

Nowe państwa członkowskie, które doświadczają obecnie poważnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, mogą liczyć na wsparcie w postaci znacznych funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE. Instrument wspierający bilans płatniczy umożliwia UE wspomożenie państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro, które potrzebują tymczasowej pomocy. Wspólne zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa zapewniają przedsiębiorstwom równe reguły gry.

„Strategii lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia umożliwia opracowanie reform, które zwiększą potencjał wzrostu naszych gospodarek i uczynią je bardziej odpornymi na globalne wstrząsy. Komisja wraz z państwami członkowskimi pracuje nad zmianami w Europejskim Funduszu Społecznym, które pomogłyby w utrzymaniu zatrudnienia w starych i nowych państwach członkowskich” – czytam w komunikacie podpisanym przez Martę Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

Komisja podejmuje również działania na rzecz zminimalizowania szerszych skutków społecznych kryzysu, wykorzystując w tym celu między innymi Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
Zreformowany pakt na rzecz stabilności i wzrostu zapewnia solidne ramy, które umożliwiają nam stymulowanie popytu i zwiększanie zatrudnienia w bliższej perspektywie, gwarantując jednocześnie równowagę i stabilność finansów publicznych w średnim i długim okresie.
A oto zamieszczona na stronie Komisji Europejskiej pełna wersja komunikatu i raportu dostępna w języku polskim.
PS
Foto Andrzej Piskulak

czwartek, 19 lutego 2009

W kieleckich halach targowych wystawiają, grają i śpiewają...


Stoiska Targów Kielce na kilkudziesięciu rocznie imprezach targowych, przez ostatnie trzy lata odwiedziło ponad 415 tysięcy osób. W tym roku tych imprez będzie 54.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, kierownictwo Targów Kielce jednocześnie otworzyło XIX Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej KIELCE SPORT – ZIMA 2009 i dokonało podsumowania działalności firmy za ubiegłe trzy lata. „Kryzys, jak widać nie zagraża branży sportowej i outdoorowej. Ponad 200 wystawców z kilkunastu państw wykupiło wielkie powierzchnie wystawiennicze w czterech halach” – mówił po skonsumowaniu tłustoczwartkowego pączka z nieskrywaną satysfakcją do dziennikarzy prezes Andrzej Mochoń.

„Firmie grozi zepchnięcie na margines, przed targami widmo katastrofy – wyrokowano trzy lata temu, kiedy obejmowałem stanowisko prezesa zarządu Targów Kielce” – przypomniał prezes Andrzej Mochoń niektórym obecnym dziennikarzom, którzy to wieścili na swoich łamach.

„Proroctwo się nie spełniło. Od 2006 roku odnotowaliśmy wzrosty w każdej z dziedzin składających się na działalność targową. Wzrosły nasze udziały w krajowym rynku wystawienniczym, jesteśmy liderem pod względem osiąganych przychodów z działalności podstawowej czyli z wynajmu powierzchni wystawienniczej".

Dodał też natychmiast, by nie denerwować dziennikarzy wspomnieniami, że owe proroctwa mogłyby się spełnić, gdyby, nie podjęto natychmiastowych działań zaradczych. Najważniejszych z nich to m.in. odważne wykupienie przez prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego od Targów Poznańskich kieleckich udziałów i tym samym przejęcie przez kielecką spółkę pełniej kontroli nad firmą.

Od 2006 roku w kalendarzu Targów Kielce przybyło 21 imprez, w tym po raz pierwszy pojawiły się wystawy przygotowywane przez operatorów zewnętrznych jak choćby BAKEPOL Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, czy przewidziana na ten rok pierwsza edycja brytyjskich Targów Technologii i Obróbki Blach BLECH POLSKA.
Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi przez ostatnie trzy lata do Kielc przyjechało o 1631 wystawców więcej, w sumie w 2008 roku było ich 5456, co stanowi wzrost o blisko 43 procent w stosunku do roku 2005. Wystawcy Ci kupili w Kielcach powierzchnię większa o ponad 85 procent niż w roku 2005.
O Targach Kielce głośno jest w Polsce i także już w Europie zarówno m.in. z powodu niestandardowych akcji jakich firma się podejmuje. Oprócz działalności targowej, Targi Kielce są autorem wielu wydarzeń kulturalnych, jak również angażują się w akcje charytatywne. W ostatnim roku głośno było muzycznym wydarzeniu Targi Kielce Jazz Festiwal czy akcji charytatywnej na rzecz alpinisty Pawła Kulinicza, dzięki której zebrano ponad 150 000 złotych.

„Wkrótce wzbogacimy się o kolejną, bardzo nowoczesną halę, a w przyszłości przybędzie także hala wystawienniczo – parkingowa i centrum kongresowe na 100 miejsc. Do 2013 roku zamierzamy zainwestować około 160 milionów złotych w rozbudowę i modernizację naszych obiektów” – zapowiedział prezes Andrzej Mochoń.

Targi Kielce są najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem wystawienniczym w kraju Ze statystyk wynika, że jest to wicelider rynku targowego w Polsce. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.

PS
Foto Andrzej Piskulak.

Na zdjęciu pierwszy od prawej prezes Andrzej Mochoń.

Filmy finansowane przez UE nominowano do Oscara


Kilka filmów, mających duże szanse na zdobycie tegorocznego Oscara, otrzymało 3 028 000 euro wsparcia finansowego z unijnego programu MEDIA. Najprawdopodobniej wspierana będzie również ich dystrybucja kinowa.

W tegorocznym konkursie Akademii Filmowej do Oscara nominowano siedem filmów finansowanych z unijnego programu wspierania kinematografii MEDIA: Der Baader Meinhof Komplex (Niemcy, Uli Edel), Entre les murs (Francja, Laurent Cantet), Waltz with Bashir (Izrael/Francja/Niemcy, Ari Folman), Happy Go Lucky (Wielka Brytania, Mike Leigh), The Duchess (Wielka Brytania/Francja/Włochy, Saul Dibb), Slumdog Millionaire (Wielka Brytania/USA, Danny Boyle) oraz nagrodzony już film dokumentalny Man on Wire (Wielka Brytania/USA, James Marsh). W ostatnich trzech latach filmy finansowane przez unijny program wspierania kinematografii MEDIA zdobyły osiem Oscarów , zaś w ubiegłym roku nagrodzono nimi dwa.

„Siedem filmów finansowanych w ramach unijnego programu MEDIA będzie konkurować w trzynastu kategoriach podczas tegorocznej ceremonii wręczenia nagród Akademii Filmowej, która odbędzie się w niedzielę 22 lutego. Jeden z finansowanych przez MEDIA filmów („Slumdog Millionaire”) został nominowany w dwóch prestiżowych kategoriach: „najlepszy film” i „najlepszy reżyser”. Program MEDIA reprezentować będą również trzy filmy nominowane w kategorii „najlepszy film obcojęzyczny”, m.in. nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes w 2008 r. film „Entre les Murs” („Klasa", Francja)” – poinformowała Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

„Tegoroczne nominacje do Oscara są odzwierciedleniem różnorodności i bogactwa europejskiej kinematografii”- stwierdziła dziś Viviane Reding, komisarz UE ds. mediów. „Jest to wspaniała nagroda za starania Komisji Europejskiej podejmowane na rzecz konkurencyjności europejskiego kina poprzez wspieranie filmów produkowanych lub koprodukowanych w Europie, ich dystrybucji za granicą i stosowania nowych technologii cyfrowych” – mówiła komisarz Viviane Reding.

Z programu MEDIA finansowany był ubiegłoroczny laureat Oscara w kategorii „najlepszy film obcojęzyczny”, zatytułowany „Fałszerze” (Die Fälscher). W 2007 r. najlepszym filmem obcojęzycznym, który nagrodzono Oscarem, była niemiecka produkcja finansowana przez MEDIA „Życie na podsłuchu” (Das Leben der Anderen).

Unijny program MEDIA odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiego przemysłu audiowizualnego poprzez rozwój produkcji i dystrybucję tysięcy filmów, jak również działalność szkoleniową, festiwale i projekty promocyjne w całej Europie. Co roku, na dziesięć filmów fabularnych produkowanych w Europie i rozpowszechnianych poza krajem ich realizacji, dziewięć filmów jest finansowanych z programu MEDIA.


„Główne cele programu MEDIA to wzmocnienie konkurencyjności przemysłu audiowizualnego poprzez ułatwienie dostępu do finansowania i zwiększenie zakresu stosowania technologii cyfrowych, promowanie i poszanowanie europejskiej tożsamości kulturowej i dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie zasięgu dystrybucji europejskich dzieł audiowizualnych w innych krajach europejskich i na świecie. W 2008 r. w ramach programu MEDIA wsparcia udzielono ponad 1 800 projektom na łączną kwotę 107 mln euro” – czytam w komunikacie z Przedstawicielstwa Polskiego KE .

W latach 2007-2013 na potrzeby europejskiej kinematografii przeznaczono z budżetu programu MEDIA 2007 kwotę 755 mln euro W styczniu tego roku Komisja przyjęła również program MEDIA MUNDUS z którego w latach 2011-2013 na projekty przedstawiane przez twórców branży audiowizualnej w UE i krajach trzecich przeznaczy się dodatkowo fundusze w wysokości 15 mln euro. Programy MEDIA i MEDIA MUNDUS stawiają sobie za cel rozpowszechnianie i promowanie europejskich filmów poza krajami ich produkcji, zarówno w Europie (prawie 65 proc. całkowitego budżetu MEDIA), jak i na świecie.

PS

The Class/ Entre les murs (France) MEDIA support - € 735,400
Happy Go Lucky (UK) - € 726,500

środa, 18 lutego 2009

Parlament Europejski uczcił pamięć polskiego inżyniera

Minutą ciszy rozpoczęło się dzisiejsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie uczcili w ten sposób pamięć polskiego zakładnika porwanego i zamordowanego przez terrorystów w Pakistanie. Najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i przyjaciół polskiego obywatela przekazał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.

"Dzisiaj muszę zacząć od podzielenia się z Wami bardzo smutnymi wiadomościami" - rozpoczął posiedzenie plenarne przewodniczący Hans-Gert Pöttering (cytuję z komunikatu, jaki otrzymałem z Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego)

"Dwa tygodnie temu Piotr Stańczak, polski inżynier, który od końca września był zakładnikiem terrorystów w Pakistanie, został zamordowany przez osoby przetrzymujące go. Chciałbym po raz kolejny, w imieniu nas wszystkich, przekazać najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje dla jego rodziny i przyjaciół. Zdecydowanie potępiam ten barbarzyński akt na niewinnym obywatelu Polski i Unii Europejskiej" – mówił przewodniczący Hans-Gert Pöttering.

„Przewodniczący Parlamentu powiedział, że terroryzm to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i wartości demokratycznych wspólnoty międzynarodowej, a walka z nim musi pozostać podstawowym i kluczowym priorytetem politycznym” – czytam w komunikacie podpisanym przez Andrzeja Sanderskiego, dyrektora polskiego Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.

"Niech spoczywa w wiecznym pokoju!" - powiedział po polsku przewodniczący Pöttering. Europosłowie zgromadzeni na sali plenarnej uczcili pamięć Piotra Stańczaka minutą ciszy.Kiedy w Polsce zadzwoni w sprawie zaginionych dzieci unijny telefon 116000?

Unijny telefon alarmowy 116000 w sprawie zaginionych dzieci działa w pięciu państwach członkowskich. Dwa lata temu Komisja Europejska zarezerwowała dla całej UE numer 116000 jako wspólny numer w sprawie zaginionych dzieci i wezwała państwa członkowskie do uruchomienia go. Choć w zeszłym roku numer 116000 był dostępny tylko na Węgrzech, to obecnie działa również w Grecji, Holandii, Portugalii, Rumunii

„Numer ten przydzielono również usługodawcom w dziewięciu państwach członkowskich; dla porównania w zeszłym roku przydzielono go w siedmiu państwach członkowskich. Numer 116000 działa już w pięciu krajach (Grecja, Holandia, Portugalia, Rumunia i Węgry). Będzie również wkrótce działał w dwóch kolejnych krajach (Belgia i Słowacja). Zapewniwszy, że – zgodnie z prawodawstwem UE – numer 116000 jest zarezerwowany przez kraje UE, Komisja ponownie apeluje do państw członkowskich o wsparcie i wskazówki dla potencjalnych operatorów telefonu alarmowego 116000 po to, by rodzice i dzieci mogli w razie potrzeby dzwonić pod numer 116000 w całej Europie” – czytam w komunikacie Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

„To że telefon alarmowy 116000 w sprawie zaginionych dzieci już działa w Grecji, Holandii, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech jest dobrą wiadomością. Od pozostałych państw członkowskich spodziewałabym się jednak bardziej ambitnego podejścia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci nie należy popadać w samozadowolenie” - powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów (cytuję z komunikatu prasowego).

„Apeluję do państw członkowskich, aby wypełniły swoje zobowiązania i przekazały usługodawcom informacje na temat numerów 116, tak abyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić telefony alarmowe w całej UE. Oprócz zobowiązań prawnych, które będę stanowczo egzekwować, istnieje też obowiązek moralny wobec europejskich rodziców i dzieci ” – deklaruje komisarz Viviane Reding.

W państwach, w których przydzielono numer usługodawcom, jednocześnie zobowiązano ich do odbierania połączeń w odpowiedni sposób, bez pobierania opłaty, siedem dni w tygodniu, na terenie całego kraju. Od czasu uruchomienia numeru 116000 na Węgrzech, każdego miesiąca wykonywanych jest tam ok. 40 tys. połączeń z tym numerem, z czego węgierski operator telefonu alarmowego, Kék Vonal, jest w stanie odebrać ok. 6-7 tys. miesięcznie.

A oto kilka głośnych spraw związanych z uprowadzonymi dziećmi i wykorzystywaniem unijnego numeru 116000. „W zeszłym roku potwierdzono wartość numeru 116000 w przypadku transgranicznego uprowadzenia dzieci przez jedno z rodziców. W Belgii ojciec przetrzymywał przez dziewięć i pół miesiąca swoje córki w wieku siedmiu, dziesięciu i czternastu lat w bardzo prymitywnych i niebezpiecznych warunkach. We wrześniu 2008 r., na prośbę belgijskich i portugalskich operatorów telefonu alarmowego 116000 w sprawie zaginionych dzieci, na początku wieczornych wiadomości na portugalskim kanale telewizyjnym RTP-TV wyemitowano apel o informacje na temat zaginionych dzieci, a na końcu pokazano na całym ekranie numer 116000. Kilka minut po programie sprawa została rozwiązana. Uruchomienie numeru 116000 w całej Europie ułatwiłoby akcje poszukiwawcze i współpracę międzynarodową oraz zapewniłoby ich większą skuteczność. Operatorzy telefonów alarmowych mogliby działać w bardziej skoordynowany sposób w celu rozwiązywania przypadków transgranicznych zaginięć dzieci” – czytam komunikacie odpisanym przez Martę Angrocką –Krawczyk z Wydziału prasowego.

Prace nad uruchomieniem dwóch innych numerów - 116111, pod którym dzieci mogą wezwać pomoc oraz 116123, pod którym mogą uzyskać wsparcie emocjonalne, zarezerwowanych w październiku 2007 r., również posuwają się do przodu. Szesnaście państw członkowskich (Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Finlandia, Węgry, Irlandia, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Słowacja) przydzieliło numer 116111.

Dla porównania, w zeszłym roku był on przydzielony w dziesięciu krajach. Przydzielenie numeru jest w toku w dwóch krajach (Cypr i Hiszpania). W zeszłym roku numer 116111 działał tylko na Węgrzech, ale teraz można już z niego korzystać w dziewięciu państwach członkowskich (Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja), a wkrótce zostanie uruchomiony w kolejnych pięciu (Grecja, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Szwecja).

Numer 116123, pod którym można uzyskać wsparcie emocjonalne, przydzielono operatorom w siedmiu państwach członkowskich (Austria, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Holandia, Szwecja, Słowenia). Przydzielenie numeru jest w toku na Cyprze. Numer 116123 działa w Austrii i wkrótce zostanie uruchomiony w trzech kolejnych krajach (Niemcy, Szwecja i Słowenia).

To, że w lipcu 2006 r. Komisja Europejska zaproponowała zarezerwowanie jednego numeru telefonu, pod którym zgłaszane byłyby przypadki zaginionych dzieci i innego numeru służącego dzieciom do wzywania pomocy, to był to wynik przyjęcia strategii UE w sprawie praw dziecka.

„ KIELCE. ZIMA - SPORT 2009” - największe targi branży sportowej i outdoorowej


Ponad 200 wystawców z czternastu państw zapowiedziało swój udział w rozpoczynających się jutro w halach targowych Targów Kielce XIX Międzynarodowych Targów Branży Sportowej i Outdoorowej „KIELCE ZIMA - SPORT 2009”. Przybędą oni m.in. z: Wielkiej Brytanii, Pakistanu, Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii, Francji, Danii, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Czech, Słowacji, Hiszpanii i w większości z Polski. Tysiące par butów narciarskich i treckingowych, setki kasków i gogli oraz odzież sportową pokażą między innymi tacy potentaci, jak m.in.: Alpina, Atomic, Giro, Diverse czy Wolf Gang Polska. Targi potrwają do 22 lutego.


„ KIELCE. ZIMA - SPORT 2009” - to największe targi branży sportowej i outdoorowej w Polsce, organizowane z myślą o producentach, dystrybutorach, przedstawicielach, których łączy wspólna branża i pasja – sport. Ta impreza umożliwia nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, podsumowanie wzajemnej współpracy oraz zdobycie baz danych” – czytam w materiałach prasowych, jakie otrzymałem z biura prasowego Targów Kielce.

Poza ekspozycją wystawienniczą ciekawostką będzie zapewne pokaz mody sportowej. Organizatorzy liczą że zwiedzający zainteresują się kolekcjami i naocznie przekonają się, że jest, co na siebie założyć, ażeby poczuć się nie tylko modnie, ale również komfortowo.

Na terenie zewnętrznym Targów Kielce na specjalnie przygotowanej śnieżnej konstrukcji odbędą się otwarte ekstremalne zawody snowboardowe i narciarskie. Zawodnicy podczas zjazdu będą pokonywać specjalnie przygotowane przeszkody. Wygra ten zawodnik, który pokona przeszkody jak najefektowniejszym trickiem.

Ubiegłoroczna edycja targów KIELCE ZIMA SPORT 2008 spotkała się z ogromnym zainteresowanie zarówno zwiedzających jak i firm prezentujących swoje oferty. Przez cztery dni w kieleckich halach targowych 220 firm prezentowało kolekcje sportowej mody, najnowszy i najnowocześniejszy sprzęt, nie zabrakło również propozycji dla zdrowego stylu życia – wszystko na sezon 2008–2009. Te targi, będące imprezą z cyklu B2B okazały się jednym z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych tej branży nie tylko w kraju, ale również w Europie.

Hitem ubiegłorocznym były między innymi kaski snowboardowe z wbudowanym systemem bluetooth. Dzięki temu podczas jazdy bez problemu można odebrać telefon czy słuchać muzyki. Ponadto na stoisku firmy Head obejrzeć można było specjalne buty narciarskie, w których równie dobrze można wybrać się na spacer. Narty natomiast, zamontowany miały specjalny system Chip Intelligence, który stabilizuje nartę na śniegu podczas jazdy. Jeśli chodzi o odzież, to hitem targów była bez wątpienia kolekcja snowboardowa Rip Curl prezentowana na stoisku Ski Team. Kombinezony w futurystyczne wzory zaprojektował Jon Burgerman – brytyjski artysta, którego wystawy rysunku i animacji odnoszą sukcesy na całym świecie. To jedna z najbardziej pożądanych kolekcji przez snowboardowców na świecie. Obok najnowocześniejszego sprzętu furorę zrobiło także stoisko z tradycyjnymi drewnianymi sankami, o których już niestety mało kto pamięta. Podczas targów odbyły się także pokazy mody oraz jazdy na rolkach.

Targi Kielce, to wicelider rynku targowego w Polsce, drugi, co do wielkości ośrodek wystawienniczy w kraju ze 100 tys. zewnętrzną powierzchnią wystawienniczą. Powierzchnia 6 hal wystawienniczych wynosi 30 tys. m/kw. Poza licznymi parkingami, Targi Kielce posiadają, jako jedyne w Polsce poligon dla pokazów dynamicznych. Spółka organizuje rocznie blisko ponad 40 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Targi Kielce są laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski na świecie, „Gepard Biznesu”, „Gazela Biznesu”, Pierwszy i Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

PS

Fotografia pokazująca ubiegłoroczne stoiska z obuwiem, sprzętem i ubiorami udostępniona została mi do wykorzystania w swoich publikacjach przez Biuro Prasowe Targów Kielce.

wtorek, 17 lutego 2009

Darmowa EKUZ zapewni zdrowie

Tej zimy nie wyjeżdżaj z domu bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego! – apeluje Komisja Europejska.

Komisja Europejska zainaugurowała dzisiaj kampanię informacyjną w celu zwiększenia wiedzy na temat korzyści płynących z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bezpłatna karta ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do świadczeń zdrowotnych w wypadku choroby lub odniesienia obrażeń w trakcie czasowego pobytu za granicą.

„Kampania informacyjna w zabawny sposób przedstawia sytuacje, jakich dzięki karcie może uniknąć podróżny. Od czasu udanego wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 2004 roku otrzymały ją już 173 miliony osób” – poinformowała dzisiaj Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Mając EKUZ w podróży po Unii Europejskiej należy się, zdaniem pomysłodawców kampanii informacyjnej, spodziewać najlepszego, a jednocześnie być przygotowanym na najgorsze.

„Każdy ma nadzieję, że będzie mógł cieszyć się zimowym urlopem, wolnym od urazów lub
chorób. Jeśli jednak coś pójdzie nie po myśli, nikt nie ma ochoty przedzierać się przez skomplikowane i kosztowne procedury leczenia w obcym kraju. EKUZ jest dostępna nieodpłatnie przy złożeniu wniosku, a dzięki ujednoliconemu wzorowi karty lokalni świadczeniodawcy usług zdrowotnych we wszystkich uczestniczących krajach wiedzą, że posiadacz objęty jest ustawową opieką medyczną w państwie pochodzenia i że przysługuje mu takie samo leczenie, jak lokalnym pacjentom” – czytam w komunikacie z Wydziału prasowego polskiego przedstawicielstwa KE

EKUZ ma rozmiary karty kredytowej i nie zawiera żadnych informacji medycznych lub danych osobowych posiadacza oprócz jego imienia i nazwiska, daty urodzenia i numerów identyfikacyjnych.

"Dzięki karcie pacjent ma dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych na tych samych warunkach, co mieszkańcy danego kraju. Jeśli są uprawnieni do nieodpłatnej opieki lekarskiej, właściciel Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego również ma do niej prawo. Jeśli przysługuje im zwrot poniesionych kosztów, on także może otrzymać ich zwrot" - wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk.

Ponadto dzięki EKUZ uproszczono procedury administracyjne dla pacjentów i personelu medycznego. Karta zastępuje wcześniejszy formularz E111.

Kampania wizualna obejmuje czytelne i kolorowe obrazy przedstawiające Europejczyków w różnych sytuacjach. „Czas rozprostować kości?" pokazuje piaszczystą plażę, a na niej kobietę w bikini… z zagipsowaną nogą. Zdjęcie studenta obłożonego książkami – i z kołnierzem ortopedycznym na szyi – ilustruje reklamę pt. „Bolesna lekcja za granicą?”. Aby zaangażować obywateli i zachęcić ich do działania, seria plansz reklamowych ma jedno przesłanie: „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje Ci otrzymanie świadczeń na tym samym poziomie, jaki mają zapewniony obywatele odwiedzanego kraju. Jest ważna w 31 krajach Europy.

Tej zimy Komisja Europejska prowadzi dodatkowo kampanię medialną również w sektorach turystycznym i zdrowotnym. Przygotowywane są plakaty, ogłoszenia internetowe i ulotki mające dotrzeć do przedstawicieli sektora turystycznego i podróżnych. Kampania utrzymana jest w lekkim tonie i wykorzystuje anegdotyczne przykłady, aby pokazać, jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może ułatwić korzystanie z leczenia lub jakie niepotrzebne i zawiłe konsekwencje może nieść brak karty.

Od 2004 roku ponad 30% mieszkańców UE złożyło podanie o kartę i otrzymało ją od lokalnych instytucji opieki zdrowotnej. Tymczasem wiele osób nadal nie posiada karty, przez co muszą borykać się z niepotrzebnymi utrudnieniami administracyjnymi podczas leczenia w innym kraju UE. Aby zwrócić uwagę na korzyści płynące z EKUZ (i to, jak łatwo jest ją uzyskać), Komisja Europejska rozpoczyna właśnie nową kampanię. Informacje są dostępne na stronie Opieka zdrowotna za granicą – UE (we wszystkich oficjalnych językach UE) i w miejscowych instytucjach ochrony zdrowia.

Święty Krzyż: X ekumeniczne spotkania modlitewne


W ostatnią sobotę miesiąca 28 lutego br. o godz. 11 w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu odbędzie się kolejne dziesiąte już spotkanie modlitewne ekumeniczne.

Nabożeństwu w obrządku ewangelicko-augsburskim, przewodniczył będzie pastor Wojciech Rudkowski, proboszcz radomsko-kieleckiej parafii. Wykład wygłosi ks. biskup Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W programie także przewidziany jest wykład o ikonie, zaprezentowany przez ojca jezuitę z Warszawy.


Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznego spotkania ekumenicznego uczestnicy podkreślili wyjątkowy charakter modlitwy za zmarłych w świętokrzyskim klasztorze, gdzie spoczywa ponad półtora tysiąca zakonników i gdzie w czasie ostatniej wojny światowej zostało zamordowanych ponad sześć tysięcy jeńców radzieckich. W czasie spotkania abp Szymon przewodniczył panichidzie, prawosławnemu nabożeństwu za zmarłych. Liturgię ubogacił chór kieleckiej parafii prawosławnej.

W czasie spotkania przedstawiciele Kościołów podzielili się tradycją i praktyką modlitw za zmarłych. Warto zacytować kilka istotnych wypowiedzi.

Pastor Wojciech Rudkowski przyznał, iż w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie ma zwyczaju modlitw za zmarłych. Zgodnie z nauką Lutra jego wyznawcy uznają tylko dwa stany po śmierci: niebo (bliskość Boga) i piekło (wieczne oddalenie od Boga). Odrzucają naukę o czyśćcu, jak również związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Luteranizm nie zabrania jednak modlić się za zmarłych i wspominać ich przed Panem w modlitwie.

Abp Szymon mówił wówczas, iż w Bogu i w Jego Kościele nie ma rozgraniczenia pomiędzy żyjącymi i tymi, którzy odeszli, bowiem wszyscy są zjednoczeni w miłości Ojca. Czy to pośród żyjących, czy też pośród umarłych, jako członkowie Kościoła, ciągle pozostajemy w tej samej rodzinie i ciągle zobowiązani jesteśmy dźwigać ciężary jedni drugich (Gal 6,2). Toteż prawosławni chrześcijanie modlą się o siebie nawzajem i proszą jedni drugich o modlitwy tutaj na ziemi, jak też modlą się za wiernych, którzy odeszli i proszą ich o modlitwy.

Tradycją modlitw za zmarłych Kościoła rzymskokatolickiego podzielił się z zebranymi ojciec Damian Kopyto OMI - ówczesny rzecznik prasowy sanktuarium świętokrzyskiego. Podkreślił, iż pamięć o zmarłych niesie przekonanie o skuteczności wytrwałego kołatania do drzwi Bożego miłosierdzia, co wiąże się z wiarą w oczyszczającą moc modlitwy za tych, którzy oczekują w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Bogiem. Dodał również, iż modlitwa za zmarłych jest głęboko zakorzeniona w mentalności chrześcijańskiej.

Na zakończenie spotkania ekumenicznego wszyscy udali się do podziemi kościoła Świętej Trójcy na Świętym Krzyżu, gdzie nowicjusze z klasztoru odśpiewali łacińską pieśń „Salve Regina” w intencji spoczywających tam benedyktynów.

Fot. Andrzej Piskulak

Na zdjęciu: Abp Szymon przewodniczy ubiegłorocznej panichidzie, prawosławnemu nabożeństwu za zmarłych.

SSPW za 300 mln euro

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)” obejmuje swym zasięgiem także 5 województw: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko - mazurskie. Na jego realizację ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 przeznaczono 300 mln euro, z czego świętokrzyskie otrzyma 50 mln euro.

„W wyniku realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 roku co najmniej 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych” - czytam w dzisiejszym komunikacie, podpisanym prze Iwonę Sinkiewicz – rzecznika prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Głównym celem projektu jest budowa na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach Polski Wschodniej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby oraz stworzenie regionalnych sieci szkieletowych.

Aktualnie w regionie świętokrzyskim organizowane są spotkania informacyjne na ten temat. Dzisiaj w Końskich w takim spotkaniu uczestniczył Lech Janiszewski, członek Zarządu Województwa. W kolejce czekają następne powiaty.

poniedziałek, 16 lutego 2009

Naziemna cyfrowa wypiera naziemną analogową

Naziemna cyfrowa transmisja telewizyjna została już wprowadzona w 21 państwach członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Finlandia, Szwecja, Słowenia, Wielka Brytania) i obejmuje swoim zasięgiem części terytoriów krajowych. Pięć innych państw członkowskich (Cypr, Irlandia, Polska, Portugalia i Słowacja) zapowiedziało, że zapewni usługi cyfrowe najpóźniej do 2010 r. Swoich planów nie przedstawiła jeszcze Rumunia.

„Proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej zakończono już w Luksemburgu, Holandii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Belgii (Flandrii) i w dużej części Austrii. Do końca 2010 r. lub wcześniej obejmie on całą Austrię, Estonię, Danię, Hiszpanię, Maltę i Słowenię. W okresie od końca 2010 r. do końca 2012 r. wyłączenia naziemnej telewizji analogowej dokonają Belgia (Walonia i region stołeczny Bruksela), Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania. W Polsce ostateczną datę wyłączenia wyznaczono na najpóźniej 2015 r.” – czytam w komunikacie Marty Angrockiej - Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce, jaki dzisiaj otrzymałem.

Europa przoduje w świecie pod względem zastępowania telewizji analogowej telewizją cyfrową. Komisja Europejska stosuje skoordynowane podejście do uwolnienia i przyszłego wykorzystania częstotliwości radiowych, pragnąc zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania z zalet telewizji cyfrowej, w tym z rosnącego zakresu interaktywnych usług telewizyjnych, takich jak np. telewizja wysokiej rozdzielczości lub wideo na życzenie. Z myślą o realizacji tych planów państwa członkowskie stopniowo wyłączają zajmującą znaczący zakres częstotliwości transmisję analogową i przechodzą na nadawanie cyfrowe.

„Oczekuje się, że prawie wszystkie państwa członkowskie dotrzymają przyjętego przez UE, przewidzianego na rok 2012 docelowego terminu wyłączenia” – pisze Marta Angrocka – Krawczyk.

„Coraz więcej Europejczyków korzysta z zalet telewizji cyfrowej. Niektóre państwa członkowskie UE są bez wątpienia światowymi liderami, jeżeli chodzi o zastępowanie naziemnej analogowej transmisji telewizyjnej transmisją cyfrową” - czytam w nadesłanym fragmencie wypowiedzi Viviane Reding - komisarz UE ds. telekomunikacji i mediów.

„W Europie przechodzenie na telewizję cyfrową przebiega sprawnie i zgodnie z planem, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami na świecie. Jestem pewna, że w najbliższych dwóch latach więcej państw UE dołączy do grupy krajów, które dokonując zmiany formatu transmisji, jako pierwsze wkroczyły w erę cyfrową. Oznacza to, że dostępny stanie się znaczny zakres uwolnionych częstotliwości na potrzeby nowych usług telewizyjnych i usług łączności bezprzewodowej, jeżeli Europa szybko podejmie właściwe decyzje. Skoordynowane decyzje dotyczące wykorzystania tzw. dywidendy cyfrowej są kluczem do szybkiego ożywienia gospodarczego Europy” – mówiła komisarz Viviane Reding.

Komisja Europejska stale podkreśla, iż transmisja cyfrowa zapewnia udoskonaloną jakość obrazu i dźwięku, lepszy odbiór przez urządzenia przenośne, więcej kanałów telewizyjnych i radiowych, a także poszerzone usługi informacyjne (np. pogram telewizyjny wyświetlany na ekranie). Ze względu na to, że nadawanie cyfrowe wiąże się z bardziej wydajnym wykorzystaniem częstotliwości radiowych, pojawi się przestrzeń dla nowych zastosowań, takich jak TV wysokiej rozdzielczości, telefonia komórkowa lub bezprzewodowa łączność szerokopasmowa na obszarach wiejskich. Zdaniem Komisji Europejskiej, powinno to zwiększyć innowacyjność i możliwości rozwoju w sektorach telekomunikacji i mediów, przyczyniając się jednocześnie do powodzenia działań podejmowanych w Europie na rzecz ożywienia gospodarczego.

Komisja Europejska pracuje nad wspólnym podejściem w zakresie sposobów zagospodarowania widma radiowego uwolnionego wskutek przejścia na transmisję cyfrową, które przyniosłyby najwięcej pożytku rynkowi wewnętrznemu i 500 milionom korzystających z niego obywateli. Technologią wykorzystywaną w naziemnej cyfrowej transmisji telewizyjnej w Europie jest technologia DVB-T. Komisja Europejska zachęca do stosowania standardów z rodziny DVB w UE i na całym świecie.

A jak w pozostałych częściach świata? USA przesunęły datę wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na 12 czerwca 2009 r. W Japonii wyłączenie planowane jest na lipiec 2011 r., w Korei Południowej na koniec 2012 r., w Australii na 2013 r., w Indiach i Rosji na 2015 r.

sobota, 14 lutego 2009

Poetycki i plastyczny dwugłos o Matce Bożej


Album pt. „Litania Loretańska” z wierszami Ernesta Brylla i grafikami Stanisława Słoniny wydany został kilkanaście dni temu przez Targi Kielce i Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z Włocławka.

Czytelnik znajdzie w gustownie wydanym katalogu 25 wierszy, których tytuły ("Chryste usłysz nas", "Bramo niebieska", "Uzdrowienie chorych", "Ucieczko grzeszników", "Pocieszycielko strapionych", "Wspomożenie wiernych") nawiązują do wersetów popularnej modlitwy „Litanii Loretańskiej. Z kolei prof. Stanisław Słonina wszystkie swoje grafiki "zamknął w obrębie konturu naszej Częstochowskiej Pani". Dla artysty ikona Matki Boskiej Częstochowskiej była swego rodzaju bramą, „wprowadzającą w stan kontemplacji niebiańskiej obecności” (Obydwa cytaty pochodzą z opublikowanej w albumie rozmowy z s. Natanaelą Błażejczyk.

W przedmowie do albumu przewodniczący rady ds. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław A. Mering napisał m.in.: „(...) Album stanowiący owoc współpracy Panów Ernesta Brylla i Stanisława Słoniny, zwierciadło kultury ich serc i intelektów. Otrzymujemy zapis głębokiej bardzo osobistej refleksji, dzięki sile swojego świadectwa wart refleksji i lektury. W tej książce dokonało się prawdziwe połączenie nieba i ziemi, uobecnienie Stworzyciela w materii, odnalezienie Ducha – w świecie materii (...)”

Piszę o tym albumie z dozą osobistej satysfakcji, gdyż pod koniec czerwca 2007 r. podczas Targów Sacroexpo” obaj artyści mówili o tym na wspólnym spotkaniu autorskim w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach. Ja zaś pisałem o tym w depeszy dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. „Cykl „Litania” powstał dlatego, że ludzie czytają litanie w sposób bezmyślny. Zrodziła się więc u mnie potrzeba, aby poszczególne wersety modlitwy zgłębić w sposób twórczy. Obrazy te przedstawiają moje zawołanie litanijne” – mówił mi w rozmowie dziennikarskiej prof. Stanisław Słonina. Moja satysfakcja wynika też z tego, że kilka lat wcześniej sam napisałem i opublikowałem tomik wierszy, w którym wykorzystałem wersety Litanii Loretańskiej (O tym szerzej piszę na blogu dziennikarskim Moje dziennikarstwo poetyckie).

Ta wystawa w zamyśle artysty miała sprowokować i poruszyć środowisko twórcze w Warszawie. I tak też się stało. Poeta Ernest Bryll ułożył do niech wiersze. „Dla mnie jest to istotny nurt w sztuce, który jest związany z „maryjnością”. Dlatego też ochoczo odpowiedziałem na apel mojego przyjaciela” – wyjaśniał mi poeta Bryll.

Prof. Stanisław Słonina z nadzieją mówił mi też, że tomik wierszy, w formie katalogu wystawowego, być może ukaże się w jednym z wydawnictw kieleckich jeszcze w tym roku. „Moim zdaniem, w Kielcach jest odpowiedni klimat do tego, by taką książkę można było wydać” – wyjaśniał mi prof. Słonina.

Przeglądając swoje notatki ze spotkania artystów czytelnikami w „Domu Praczki” natrafiłem na swego rodzaju dwugłos dotyczący inspiracji twórczej, jaką jest Matka Boża. Prof. Stanisław Słonina opowiadając o swojej sztuce rzeźbiarskiej , jednocześnie komentował poezję przyjaciela. „Jak się można mierzyć rzeźbiarzowi z poetą? Moja rzeźba składa się z małych wzruszeń, jest jak modlitwa. Poecie jest łatwiej uchwycić ulotność niż rzeźbiarzowi, który musi to nosić w sobie bardzo długo”- opowiadał prof. Słonina.

Natomiast poeta Ernest Bryll zwierzał się licznym czytelnikom: „Żeby zrozumieć, co się dzieje wokół nas, trzeba spojrzeć na to z innego, planu - mistycznego planu. Cieszę się, że moje wiersze pomogły wielu ludziom. Zbieram takie świadectwa, których mam już kilkadziesiąt. Osobom, którym pomogły w ich trudnych chwilach, przykładowo w okresie stanu wojennego w naszym kraju, służyły jako mantra modlitewna lub jako swego rodzaju kołysanka”.

Prof. Stanisław Słonina jest laureatem nagrody Papieskiej Rady ds. Kultury „Per artem ad Deum za całokształt pracy twórczej. Artysta urodził się w 1936 roku. Ukończył Szkołę Kenara w Zakopanem a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1962 r. uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby. Uprawia rzeźbę, medalierstwo i rysunek. Prezentuje swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród artystycznych. Twórca pomników i monumentów. Jego prace artystyczne znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Jest profesorem rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ernest Bryll – poeta urodzony 1 marca 1935 w Warszawie. W 1956 ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Tłumaczy z języka irlandzkiego, czeskiego, jidisz. Pierwszy tomik wierszy ukazał się w 1958. Przez wiele lat był krytykiem filmowym, pracował jako kierownik literacki teatru TV, oraz jako szef lub kierownik literacki kilku zespołów filmowych. Jest autorem audycji telewizyjnych dotyczących kultury.

czwartek, 12 lutego 2009

Sandomierz: sesja „Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy”

W sobotę, 14 lutego o godz. 10 w sandomierskim Domu Katolickim przy ul. Mariackiej odbędą się Międzynarodowe IV Sandomierskie Spotkanie Cyrylometodiańskie, którego głównym organizatorem i gospodarzem jest ordynariusz sandomierski ks. biskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Wśród zaproszonych Gości znajdą się duchowni i świeccy z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier.

„Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy” – to tegoroczne hasło Sandomierskich Spotkań Cyrylometodiańskich ,,W Duchu Świętych Cyryla i Metodego” . W części pierwszej w Domu Katolickim po uroczystym otwarciu sesji przez bp Andrzeja Dzięgę, zainauguruje ją wykład Marka Jurka – byłego marszałka Sejmu pt. „Cywilizacja chrześcijańska w dobie demokracji. Następnie abp Mieczysław Mokrzycki powie na temat „Chrześcijańska demokracja a media”. Część przedpołudniową zakończy ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - rektor Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku (Słowacja). W części artystycznej wystąpi chór z Budapesztu.

Drugą część Spotkania Cyrylometodiańskiego duchowni rozpoczną wspólną modlitwą za Europę w Bazylice Katedralnej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył będzie ks. kard. Marian Jaworski. W trakcie jej trwania bp Andrzej Dzięga uroczyści wręczy honorowe wyróżnienia św. Cyryla i Metodego: ks. kard. Marianowi Jaworskiemu oraz prezydentowi Michalovi Kovačovi.

Spotkaniom sandomierskim będzie towarzyszyć uroczyste otwarcie wystawy pt. „Świat karpackich świątyń. Sztuka Kościoła greckokatolickiego na Słowacji” w siedzibie Instytutu Teologicznego.

„Potwierdzili swoje przybycie tak znamienici goście jak: ks. kard. Marian Jaworski, były metropolita lwowski obrządku łacińskiego, biskup pomocniczy Diecezji Esztergom-Budapest (Węgry), zarazem specjalny delegat Prymasa Węgier - bp György Udvardy,
ks. abp Jan Graubner - pasterz Kościoła Ołomunieckiego, metropolita morawski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, ks. abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski obrządku łacińskiego, ks. bp Marcjan Trofimiak, - ordynariusz Diecezji Łuckiej (Ukraina), wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, ks. bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy Diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina), ks. bp Marian Buczek - koadiutor diecezji charkowsko-zaporoskiej (Ukraina), ks. bp Antal Spanyi - ordynariusz Diecezji Szekesfehervar (Węgry), ks. bp Csaba Ternyak - ordynariusz Diecezji Eger (Węgry), ks. bp Jan Orosch - biskup pomocniczy Diecezji Trnava, delegat Konferencji Episkopatu Słowacji, ks. bp Frantisek Rabek - biskup polowy (Słowacja) oraz ks. bp dr Edward Frankowski - biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej
– poinformował mnie ks. dr hab. Roman B. Sieroń - koordynator spotkania, wicedyrektor Instytutu Teologicznego, były dyrektor sandomierskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”

Ponadto organizatorzy spodziewają się również m.in.: Michala Kovača - pierwszego prezydenta Słowacji, Františka Ružička,- ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce, Roberta Kissa - ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce, Marka Jurka - byłego Marszałka Sejmu RP, Jana Dziubińskiego - prezydenta Tarnobrzega, Jerzego Borowskiego - burmistrza Sandomierza

Na ubiegłoroczne III Spotkania Cyrylometodiańskie do Sandomierza, przybyli goście z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Bp György jako delegat prymasa Węgier wygłosił w czasie spotkania wykład „Ku nowemu społeczeństwu. Kościół dla Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy Węgier”. Sandomierskie spotkanie zwieńczyła uroczysta Msza św. w katedrze o chrześcijańską jedność i duchową siłę narodów Europy pod przewodnictwem abp. Jana Graubnera - metropolity morawskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech (Ołomuniec – Czechy) w oprawie muzycznej chórów: ukraińskiego z Łucka oraz „Collegium Gostomianum” i katedralnego z Sandomierza. Eucharystię celebrowali: bp Marcjan Trofimiak – ordynariusz diecezji łuckiej (Ukraina) i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy; bp pomocniczy archidiecezji Esztergom – Budapeszt György Udvardy, delegat prymasa Węgier; bp Kazimierz Górny – ordynariusz rzeszowski; biskupi sandomierscy, kapłani z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi i Polski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: były marszałek Sejmu RP Marek Jurek, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, przedstawiciele środowisk naukowych Polski i zagranicy, ludzie nauki duchowni i świeccy z uniwersytetów na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach, na Ukrainie i w Polsce oraz przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Pod koniec Eucharystii biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał aktu zawierzenia Europy. Prosił o siłę wiary, ducha jedności, odwagę i radość chrześcijańskiego świadectwa w świecie.

PS
Osobisty dopisek:

Powyższy background do niniejszej blogerskiej depeszy pochodzi z książki, której jestem współautorem pt. „Milenium Świętego Krzyża – cywilizacja Krzyża”. Wówczas pojechałem na sandomierskie uroczystości w celu pisania tekstów do owej książki, którą miałem już w swoich planach. Bardzo mi imponowało wówczas, że ordynariusz sandomierski bp Andrzej Dzięga potrafił nadać 14 lutemu, kiedy to świętują swoje imieniny Cyryl i Metody, i równocześnie zawłszczonemu medialnie przez wszechobecne Walentynki, niezwykły wymiar duchowy, przypominając o świętych patronach Europy " na większą skalę niż "opłotki" świętokrzyskie. W najbliższą sobotę też się wybieram do Sandomierza.

Fot. Andrzej Piskulak

Na zdjęciu wykonanym w ubiegłym roku ordynariusz sandomierski bp Andrzej Dzięga otwiera III Sandomierskie Spotkanie Cyrylometodiańskie

środa, 11 lutego 2009

Konkurs fotograficzny „Kieleckie Inaczej”


Fundacja Kultury Wici w tym roku po raz piąty ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem "Kieleckie Inaczej". Prace należy przysyłać do 30 maja 2009 roku.

Celem konkursu jest upowszechnianie fotografii jako formy ekspresji oraz promocja i dokumentacja walorów krajobrazu miasta Kielce i regionu w niebanalny sposób. Chcemy, by fotografowie odkrywali piękno znanych i nieznanych miejsc, by na swoich zdjęciach uchwycili wszystko to, co zachwyca w Kielecczyźnie. Oczekujemy prac, na których widać emocje i oryginalne spojrzenie.

W ubiegłym roku na konkurs 57 autorów zgłosiło 216 zdjęć. - Liczymy, że w tegorocznej edycji konkursu napłynie do nas jeszcze większa liczba zgłoszeń – informuje Rafał Nowak, wiceprezes Fundacji Kultury Wici w komunikacie, jaki przed chwilą otrzymałem.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej konkursu http://www.kieleckieinaczej.wici.info/

Kielce: Światowy Dzień Kota


Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zamierza zorganizować Światowy Dzień Kota. „Biletem wstępu” na imprezę będzie karma dla bezdomnych kotów. Zaproszeni zostali wszyscy opiekunowie kotów razem ze swoimi pupilami.

W najbliższą niedzielę, 15 lutego w holu Muzeum Zabawek i Zabawy w godz. 15 – 17:00 odbędzie się spotkanie wielbicieli mruczących czworonogów.

„W planach spotkania są m.in.: towarzyskie rozmowy o kotach, konkursy dla kotów. Dla dzieci przewidziano miniwarsztaty origami: wszystkie dzieci będą miały okazję złożyć z kwadratowej kartki papieru… głowę kota. Na wszystkich opiekunów kotków, zaniepokojonych stanem zdrowia swoich pupili czekać będzie lekarz weterynarii Michał Geller z lecznicy „Cztery Łapy”, który udzieli bezpłatnych porad. Odbędzie się także pokaz kotów bezdomnych połączony z możliwością ich adopcji” – poinformowała mnie Agnieszka Kozłowska-Piasta - kierownik działu oświaty i marketingu kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy.

W sali konferencyjnej odbędą się multimedialne pokazy fellinoterapii, a jeśli pogoda dopisze na dziedzińcu pojawią się specjalni goście Światowego Dnia Kota – ze stajni Elbara przyjadą koza i dwa kucyki, na których dzieci będą mogły jeździć. „Biletem wstępu” na imprezę będzie karma dla bezdomnych kotów. Wielki wiklinowy kosz w holu Muzeum czeka.

„Światowy Dzień Kota to okazja, aby przypomnieć o bezdomnych, nieszczęśliwych zwierzętach, które zginą bez naszej pomocy. To ważna nauka nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych” wyjaśnia Jolanta Podsiadło - dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy.

Światowy Dzień Kota przywędrował do Polski z Włoch. W naszym kraju święto tych miauczących czworonogów obchodzone jest dopiero od dwóch lat. Muzeum Zabawek i Zabawy już od 2 lat współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, zbierając karmę dla bezdomnych zwierząt.
Foto. AndrzejPiskulak
Na zdjęciu 2.5 - letni Kubuś bawi się (z) kotem

Badawczy odłów ryb w Nidzie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadzi badawczy odłów ryb we wszystkich dopływach Nidy. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na wykonanie badań.

"W okresie od 15 marca do 15 grudnia 2009 Uniwersytet przeprowadzi odłów ryb w rzece Biała Nida, Czarna Nida, Nida - od połączenia Białej i Czarnej Nidy do ujścia Wisły, wraz ze wszystkimi dopływami" - poinformowano mnie w specjalnym komunikacie z Biura Komunikacji Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od dawna prowadzi badania monitoringowe zmian składu ichtiofauny rzek Polski południowej. Bezpośrednim celem jest ocena składu gatunkowego ichtiofauny w samej rzece Nidzie, jak i jej wybranych dopływach.

Kielce: specjalne nabożeństwa we wszystkich szpitalach

We wszystkich kieleckich szpitalach i domach pomocy społecznej odbyły się dzisiaj specjalne nabożeństwa w intencji chorych. Potem księża kapelani wraz z wolontariuszami odwiedzili niemal wszystkich chorych składając im najlepsze życzenia i zapewnienie o wspólnotowej modlitwie.

Dzisiaj Diecezja Kielecka pod przewodnictwem swojego ordynariusza bp Kazimierza Ryczana przeżywała Światowy Dzień Chorego. Centralną uroczystością tych obchodów była Msza św. sprawowana przez kilkudziesięciu kapłanów z Kielc pod przewodnictwem Ordynariusza bp Ryczana w diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kielcach, który w homilii mówił o sensie cierpienia oraz potrzebach chorych. Na diecezjalne obchody Dnia Chorego obok chorych, przybyli ich opiekunowie i lekarze.

Po Mszy św. i nabożeństwie w intencji chorych młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Kielcach przedstawiła montaż słowno – muzyczny pod tytułem: „Miłość się rodzi w naszych sercach”. W spotkaniu uczestniczyło niemal tysiąc chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów z Kielc i okolicy.

Ponadto we wszystkich szpitalach i domach pomocy społecznej odbyły się specjalne nabożeństwa w intencji chorych. Potem księża kapelani wraz z wolontariuszami odwiedzili niemal wszystkich chorych składając im najlepsze życzenia i zapewnienie o wspólnotowej modlitwie. Również w wielu kościołach diecezji odprawiono specjalne nabożeństwa w intencji chorych.
Spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi było też doskonałą okazją, aby podziękować lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom i wszystkim wolontariuszom, którzy z oddaniem i troską niosą pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym każdego dnia.

„W placówkach Caritas Kieleckiej przebywa na stałe lub korzysta z pomocy dziennej ok. 500 osób; kolejne 4,5 ÷ 5 tys. osób niepełnosprawnych korzysta z rehabilitacji i usług opiekuńczych oferowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej” – poinformował mnie dzisiaj ks. Stanisław Słowik – dyrektor Kieleckiej Caritas.

W Diecezji Kieleckiej ogółem w 16 szpitalach przebywa ok. 5 tys. chorych, drugie tyle przebywa w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczych.

wtorek, 10 lutego 2009

Za ponad 2 mln zł Oblęgorek będzie jak nowy


Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku za 2 mln 370 tys. zł m.in. wymieni wszelką instalację (elektryczną, wodociągową, itp. ) mającą już blisko pół wieku, odnowi wnętrza i elewację, a także przywróci dawną aleję spacerową.

Za blisko 1 milion 900 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 470 tysięcy złotych z promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , które zostały przyznane Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w tym tygodniu, zostanie przeprowadzony gruntowny remont siedziby i jego otoczenia.

Przede wszystkim, jak zapowiada dyrektor placówki Lidia Putowska, zostaną wymienione wszelkie instalacje liczące blisko 50 lat, wnętrza zostaną pomalowane, a elewacja odnowiona. Na zewnątrz zostanie przywrócona dawna aleja spacerowa, a także dokonana będzie próba odbudowania studni z wodą.

Stała wystawa na pierwszym piętrze zostanie wzbogacona o multimedia. Wykorzystane zostaną doświadczenia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie obecnie testowane są nowoczesne urządzenia do trójwymiarowej prezentacji zbiorów, czy też indywidualnego odsłuchu dla zwiedzających. Po ogłoszeniu przetargów, pierwsze prace renowacyjne oblęgorskiej placówki ruszą pod koniec wakacji.

Pałacyk w Oblęgorku ofiarowany został wraz z majątkiem ziemskim Henrykowi Sienkiewiczowi przez społeczeństwo w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy twórczej. Na szczycie pałacyku widnieje postać husarza z charakterystycznymi skrzydłami nawiązującymi do twórczości pisarza. Sienkiewicz urzeczony Oblęgorkiem traktował go jednak tylko jako letnią rezydencję. Podczas pobytu tutaj powstały niewielkie fragmenty jego utworów, między innymi część „W pustyni i w puszczy”. Po raz ostatni Sienkiewicz przebywał w Oblęgorku w 1914 roku.

Po II wojnie światowej majątek uległ parcelacji, a rodzinie pisarza pozostawiono pałacyk wraz z 49 ha ziemi. Wkrótce dzieci pisarza wystąpiły z propozycją utworzenia muzeum Sienkiewicza. Muzeum swe podwoje dla zwiedzających otworzyło 26 października 1958 roku.

Parter pałacyku zachowano w kształcie, jaki miał za życia pisarza. Jest tu gabinet, salon, jadalnia, palarnia i sypialnia. Pierwsze piętro, zajmowane niegdyś przez dzieci pisarza i gości odwiedzających Oblęgorek, mieści obecnie wystawę biograficzno-literacką. Są tu między innymi dzieła pisarza tłumaczone na wiele języków oraz listy i pamiątki, które autor Trylogii otrzymał w dowód uznania od instytucji i osób fizycznych. Muzeum Henryka Sienkiewicza jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

Portale społecznościowe chcą zapewnić młodzieży bezpieczeństwo w sieci

Przedstawiciele siedemnastu wiodących portali społecznościowych, w tym polskiego portalu Nasza-klasa.pl, podpisali dzisiaj w Luksemburgu pierwsze europejskie porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa nastolatków korzystających z tych usług. Odbyło się to w ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu. Oprócz portalu Nasza-klasa.pl, porozumienie podpisały: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe oraz Zap.lu.

„Podczas tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu przedstawiciele głównych europejskich portali społecznościowych po raz pierwszy wspólnie uznali, że prowadzona przez nich działalność wiąże się z dużą odpowiedzialnością i określili zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć osoby niepełnoletnie odwiedzające portale. Należą do nich prześladowanie w cyberprzestrzeni (nękanie dzieci na stronach internetowych lub przy pomocy wiadomości przesyłanych przez sieci komórkowe), uwodzenie (kiedy osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem z zamiarem wykorzystania go seksualnie) oraz ryzykowne zachowanie w rodzaju ujawniania informacji o charakterze prywatnym” – czytam w komunikacie podpisanym przez Martę Angrocką-Krawczyk, jaki otrzymałem z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwa w Polsce.

Administratorzy portali zamierzają ograniczyć te zagrożenia przez: zaoferowanie prostego w użyciu i łatwo dostępnego przycisku „zgłoś nadużycie”, umożliwiającego jednym kliknięciem zgłoszenie niewłaściwego kontaktu lub zachowania innego użytkownika.

Ponadto ma być zapewnienie domyślnego ustawienia „prywatne/poufne” w przypadku pełnych profili i list kontaktów tych użytkowników portali, którzy są zarejestrowani jako osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Dzięki temu osobom o złych intencjach będzie trudniej nawiązać kontakt z niepełnoletnimi.

Gwarantuje się również brak możliwości przeszukiwania prywatnych profili użytkowników poniżej 18. roku życia (na stronach internetowych lub przez wyszukiwarki). Portale zastrzegają sobie stałą widoczność i dostępność opcji ochrony prywatności, tak by użytkownicy mogli łatwo sprawdzić, czy tylko ich znajomi, czy też cały świat widzi to, co umieszczają w sieci. Mają też zapobiegać korzystaniu z usług przez zbyt młodych użytkowników. Jeżeli portal społecznościowy jest przeznaczony dla nastolatków powyżej 13. roku życia, to zarejestrowanie się osób młodszych powinno być utrudnione. Do kwietnia 2009 r. portale społecznościowe mają poinformować Komisję Europejską o swoich strategiach w zakresie bezpieczeństwa, a także programach wprowadzenia ich w życie.

„Portale społecznościowe, z których regularnie korzysta w Europie 41,7 mln osób, stanowią nowe zjawisko społeczne i ekonomiczne, które zmienia nasz sposób funkcjonowania w internecie. W ciągu ostatniego roku liczba ich użytkowników wzrosła w Europie o 35%, a do 2012 r. oczekuje się, że prawie się potroi i osiągnie 107,4 mln osób. Dalszy rozwój społeczności sieciowych wymaga zapewnienia ich młodym użytkownikom otoczenia, w którym będą mogli bezpiecznie poszerzać swoje sieci kontaktów i udostępniać informacje na swój temat. Dzisiejsze porozumienie ułatwi nastolatkom radzenie sobie z zagrożeniami, jakie mogą napotkać w internecie, związanymi np. z nękaniem w cyberprzestrzeni lub ochroną prywatności” – czytam w komunikacie Marty Angorskiej - Krawczyk.

„Komisja z zadowoleniem przyjmuje to pierwsze europejskie porozumienie w dziedzinie społeczności sieciowych. Stanowi ono istotny krok na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci korzystających z portali społecznościowych w Europie”- stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Społeczności internetowe dysponują w Europie ogromnym potencjałem i mogą przyczynić się do zdynamizowania gospodarki i zacieśnienia więzi społecznych – pod warunkiem, że dzieci i młodzież będą mogły im zaufać oraz dysponować właściwymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo w trakcie zawierania nowych znajomości i udostępniania informacji o charakterze prywatnym. Będę uważnie obserwować realizację podpisanego dziś porozumienia w praktyce, a Komisja powróci do tej kwestii za rok.”

Podpisane dziś porozumienie jest wynikiem dyskusji prowadzonych w grupie roboczej ds. społeczności sieciowych (Social Networking Task Force), powołanej przez Komisję w kwietniu 2008 r. Grupa ta, w której pracach wzięli udział przedstawiciele portali społecznościowych i organizacji pozarządowych oraz naukowcy, stanowi dobry przykład samoregulacji sektora – podejścia preferowanego przez Komisję, o ile jest skutecznie wdrażane.

Wśród podobnych inicjatyw na świecie w tej dziedzinie można wymienić wskazówki dotyczące społeczności internetowych wydane przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych w kwietniu 2008 r. oraz szereg odrębnych umów zawartych przez firmy Myspace oraz Facebook z prokuratorami generalnymi w 49 stanach USA.

poniedziałek, 9 lutego 2009

Tradycyjne zmagania na liście produktów tradycyjnych

„Truskawka Bielińska”, „Karp z Rudy Malenieckiej” oraz „Salceson kurozwęcki” to kolejne świętokrzyskie produkty, które mają szansę znaleźć się na liście produktów tradycyjnych. Decyduje o tym Rada ds. Produktu Regionalnego i Tradycyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

„Truskawka Bielińska” zakorzeniła się na terenie gminy Bieliny już w latach 50-tych ub. w. Szybko okazało się, że wyjątkowo jej rozwojowi sprzyja lokalny, bieliński mikroklimat. W miarę upływu czasu uprawa truskawki nabierała coraz większego znaczenia i w krótkim czasie stała się motorem rozwoju ekonomicznego gminy. Obecnie „Truskawka Bielińska” jest symbolem gminy i całego serca Łysogór oraz elementem życia kulturalnego mieszkańców gminy. Pojawiła się nawet jako motyw w ludowej twórczości. Władze gminy wykorzystały popularność truskawki i organizują od 11 lat co roku imprezę pn. „Dni Świętokrzyskiej Truskawki”.

O wpis na listę produktów tradycyjnych ubiegają się również inne potrawy: karp z Rudy Malenieckiej oraz salceson kurozwęcki. Wszystkie trzy produkty posiadają pozytywną opinię Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego.

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się produkty wytwarzane, od co najmniej 25 lat, ubiegają się o ich umieszczenie na Liście Produktów Tradycyjnych. Lista stanowi część strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa. Unormowanie prawne daje ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Rejestracja na liście sprzyja też rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych. Producent takiego produktu spożywczego po zarejestrowaniu i uzyskaniu certyfikatów unijnych oraz krajowych może liczyć na dotację finansową. W ubiegłych latach na liście produktów tradycyjnych znalazły się m.in.: miód świętokrzyski spadziowy, kiełbasa łosieńska, kasza jaglana gierczycka, wino sandomierskie, chleb koprzywnicki, surówki Megawity, potrawa o nazwie „bidula”, fasola korczyńska, śliwka szydłowska...