Translate

czwartek, 30 kwietnia 2009

V Unijny Maraton Pieszy po Górach Świętokrzyskich


W ramach unijnego marszobiegu na czerwonym szlaku im. Edmunda Massalskiego będą miały miejsce dwie imprezy: dwudniowe zmagania czteroosobowych drużyn na dystansie 2 x 50 km oraz supermaraton na 100 km o tytuł „Twardziela Świętokrzyskiego”. Tegoroczny maraton poświęcony jest popularyzacji kolejnego kraju unijnego – Bułgarii.

Jutro, 1 maja na morderczą, dwudniową trasę 2x 50 km V Unijnego Maratonu Pieszego po Górach Świętokrzyskich wyruszą czteroosobowe drużyny. Zawodnicy, którzy przyjechali z całej Polski, wyjdą o godz. 8.30 na trasę długości ok. 50 km z Kuźniaków do Mąchocic – Scholasterii. Drużyny muszą się zameldować na mecie pierwszego etapu do godz.19. Po szybko przespanej nocy następnego dnia znowu wyruszą na trasę. Tym razem o godz. 8.00 wyjdą na trasę długości ponad 50 km z Gołoszyc do Mąchocic - Scholasterii.

Prawie równolegle, bo w chwili, gdy ostatni zawodnicy z „pięćdziesiątki” będą kończyli pierwszy etap, to o godz. 20 na trasę supermatraonu w Gołoszycach wyruszą kandydaci na „Twardnieli Świętokrzyskich”. Wyznaczony przez organizatorów limit czasowy, to dojście do mety w Kuźniakach 2 maja do godz. 20. W godzinach nocnych organizatorzy umożliwili zawodnikom, nie znającym szlaku, przejście trasy z przewodnikiem. W ubiegłym roku najszybsi - Stefan PIEKARSKI z Opoczna i Lech SEGIET z Kielc przeszli całą trasę w 16 godzin i 20 minut. Ostatni zaś dochodzili do mety tuż przed upływem 24-godzinnego limitu czasu. Zawodnicy walczyli przede wszystkim z samym sobą, a nie z przeciwnikiem.

Oficjalne zakończenie maratonu, wręczenie wyróżnień oraz pamiątkowych dyplomów, statuetek i medali nastąpi 3 maja o godz. 9 w Strawczynie.

Podstawowym celem maratonu jest upamiętnienie piątej rocznicy wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej oraz pogłębienie wiedzy na temat zjednoczonej Europy - ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii. Ważna jest także popularyzacja Regionu Świętokrzyskiego oraz walorów krajoznawczych czerwonego szlaku turystycznego im. Edmunda Massalskiego. Liczy się też stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej, aktywnego wypoczynku i zdrowego współzawodnictwa.

Uczestniczące w maratonie drużyny są oceniane wg oddzielnie opracowanej punktacji
dotyczącej m.in. pokonania trasy w limicie czasu, konkursów sprawnościowo - zręcznościowych (m.in. strzelanie do tarczy z pistoletów pneumatycznych) oraz wiedzy o Unii Europejskiej i Regionie Świętokrzyskim.

Organizatorami imprezy są: Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach z Klubem Turystów Pieszych „Przygoda”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Kielcach, Urząd Gminy w Bielinach, Urząd Gminy w Strawczynie. Wydatnej pomocy, podobnie jak w latach ubiegłych, udziela Rada Powiatu Kieleckiego oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach.

Edmund Massalski – patron najdłuższego, czerwonego szlaku w Górach Świętokrzyskich - należał do wybitnych współczesnych nam naukowców i społeczników, którzy całe swe życie poświęcili szeroko rozumianej służbie nauce i ziemi ojczystej. Był niestrudzonym badaczem przyrody Krainy Świętokrzyskiej, znakomitym pedagogiem, geografem, regionalistą, krajoznawcą, działaczem kulturalnym, popularyzatorem wiedzy o regionie i żarliwym obrońcą jego piękna oraz artystą fotografikiem. Szczególnie aktywnie pracował w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, a po 1950 roku w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Do PTK wstąpił 1 grudnia 1913 r. W latach międzywojennych pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu PTK i wchodził w skład władz naczelnych Towarzystwa.

Wędrówka po głównym szlaku turystycznym w Górach Świętokrzyskich wiodącym z Kuźniaków do Gołoszyc na dystansie ok. 100 km daje niezapomniane przeżycie krajoznawcze. Tu bowiem koncentrują się najciekawsze tereny przyrodnicze tj. Oblęgorsko-Suchedniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Jeleniowski Park Krajobrazowy, wielkiej wartości obiekty kulturowe i historyczne.

Oto szczegółowy opis obu części szlaku.
Odcinek pierwszy: Kuźniaki PKS - Kuźnicka Góra (1 km) - Góra Perzowa (2 km) - Góra Biniewska (8 km) - Widoma (9,5 km) - Góra Barania (10,5 km) [początek szlaku czarnego do Oblęgorka] - Porzecze (14,5 km) - Miedziana Góra PKS, MZK (18 km) - Góra Kamień (19,5 km) - Góra Wymień (21 km) - Tumlin Podegrodzie (23 km) - Góra Grodowa (25 km) - Tumlin MZK (26 km) - Tulmin PKP (27,5 km) - Góra Krzemionka (34,5 km) - Dąbrowa Łąki MZK (39,5 km) - Dąbrowa (41,5 km) - Biała Góra (44 km) - Masłów Stara Wieś MZK (46,5 km) - Góra Klonówka (48,5 km) - Góra Klonówka „Diabelski Kamień (50 km) - Góra Dąbrówka (51,5 km) - przełom Lubrzanki (53 km) - PKS, MZK [skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim Cedzona—Wąchock] - Góra Radostowa (54,5 km)

Odcinek drugi: Góra Wymyślona (Ameliówka) (56,5 km) - Święta Katarzyna PKS (61,5 km) [skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim Cedzona—Wąchock] - Łysica (64 km) - kapliczka św. Mikołaja (67 km) [początek szlaku niebieskiego na Wał Małacentowski] - Kokanin PKS (69 km) - Podlesie (71 km) - Przełęcz Hucka PKS (77 km) - Łysa Góra (Święty Krzyż) PKS [ początek szlaku niebieskiego do Łętkowic] - (79,5 km) - Trzcianka PKS (82 km) - Kobyla Góra (83 km) [skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Łagów—Nowa Słupia] - Paprocie PKS (85 km) - Góra Jeleniewska (88 km) - Góra Szczytniak (92,5 km) [początek szlaku czarnego do Nowej Słupi] - Góra Wesołówka (98 km) - Góra Truskolaska (100,5) - Gołoszyjce PKS (105 km)

PS
Od siebie:

Przy okazji tego wpisu pragnę wspomnieć, że zarówno z organizatorami, jak i zawodnikami czuję szczególną więź przyjacielską i sportową. Jako zawodnik startowałem w jednej z pierwszych edycji tej arcyciekawej imprezy. Co prawda wygrałem wówczas medal za przejście tylko 75 km, gdyż powodu zdartych do krwi podeszew stóp lekarz zawodów nie dopuścił mnie na przejście odcinka ostatnich 20 km, który przebiegał m.in. po gołoborzu. W następnej edycji maratonu byłem w składzie komitetu organizacyjnego, w charakterze rzecznika prasowego. Zawodnicy, szczególnie z kieleckiego Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” często gościli na kieleckich spotkaniach promocyjnych moich książek.


Foto z archiwum Andrzeja PiskulakaNa zdjęciach uczestnicy I Unijnego Maratonu Pieszego w bojowych nastrojach

Świętokrzyskie: Sejmik Młodzieżowy, poświęcony 5. rocznicy wejścia Polski do UE

W poniedziałek 4 maja, w “okrąglaku” (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki) odbędzie się Sejmik Młodzieżowy, poświęcony 5. rocznicy wejścia Polski do UE.

W spotkaniu udział wezmą gimnazjaliści z województwa świętokrzyskiego - uczestnicy konkursu „5 lat Polski w Unii Europejskiej - jak zmienia się mój region".

Podczas obrad Sejmiku Młodzieżowego laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody. Dla uczestników spotkania organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje: quizy związane z Unią Europejską, konkursy muzyczne oraz recitale muzyczne

Jose Barroso: Polska wniosła do UE także niesamowity entuzjazm swoich obywateli


W swoim wystąpieniu szef Komisji Europejskiej przywoływał odwagę Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i nieżyjącego już Bronisława Geremka. Podkreślał, że zmiany w Polsce były też możliwe dzięki inspiracji i historycznej roli papieża-Polaka Jana Pawła II.

Podczas odbywającej się w Warszawie konferencji "Polska i UE. Pięć lat po rozszerzeniu" przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso nawiązał do demokratycznych przemian w Polsce w 1989 roku. „Wtedy od rozmów "okrągłego stołu" rozpoczęła się w Polsce "pokojowa rewolucja", która nieodwracalnie zmieniła nie tylko Polskę, ale i świat” - mówił. Dzięki liderom i milionom obywateli Polski wyłoniła się nowa Polska i nowa Europa - wskazywał Barroso - włączenie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Polacy zajęli należne sobie miejsce w Europie. To z kolei - jak podkreślał Barroso - przyczyniło się do zmian restrukturyzacyjnych w Polsce, co było dobre i dla Polski i dla Unii.

Zdaniem szefa KE, 5. rocznica wejścia Polski do UE jest ważna dla narodu polskiego i dla całej UE. Europa, jego zdaniem, pamięta, że demokratyczne przemiany zaczęły się w Polsce 20 lat temu, gdy w lutym 1989 roku, rząd komunistyczny rozpoczął z opozycją rozmowy "okrągłego stołu".

Przewodniczący Jose Barroso podkreślił, że poszerzenie Unii Europejskiej okazało się też korzystne, bo zyskał na tym wspólny rynek, zwiększyła się stabilność Europy i jej praworządność, jak również wagę i znaczenie Europy w świecie, dzięki czemu UE może być liderem w skali globalnej.

Ważne dla szefa KE, jest i to, że teraz właśnie 5 lat po zjednoczeniu Europy, instytucje i kraje członkowskie Wspólnoty pracują ramię w ramię, by walczyć z kryzysem gospodarczym. Istotne dla tego polityka w tym kontekście jest unikanie protekcjonizmu i zachowanie zasady solidarności, by w ten sposób wykluczyć tzw. "Europę dwóch prędkości".

Przewodniczący Barroso zwracał też uwagę na fakt, że Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy; mówił też o znaczeniu traktatu lizbońskiego.
Polskę uważamy za wielki kraj i doceniamy jej wkład w dorobek UE. Polska wniosła do UE swój potencjał, dzięki Polsce Europa wzbogaciła swój dorobek kulturowy, Polska wniosła do UE także niesamowity entuzjazm swoich obywateli - mówił Barroso - kiedy patrzymy na ludzi na ulicach, to widać, że Polska to kraj, w którym dzieje się coś pozytywnego, wierzę w przyszłość tego kraju.

Przy okazji namawiał Polaków do tego, by spełnili swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 7 czerwca br.


PS

Cytowane przeze mnie wypowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso pochodzą z dzisiejszego komunikatu, jaki otrzymałem z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

środa, 29 kwietnia 2009

UE: konkurs na projekt nowego logo dla produktów ekologicznych

Spośród nadesłanych na unijny konkurs projektów wybrana zostanie trójka finalistów, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 6000 Euro, 3500 Euro i 2500 Euro. Zgłoszenia mogą być nadsyłane poprzez specjalną stronę internetową konkursu do 25 czerwca 2009 roku. Tam też znajdują się pełne zasady konkursu.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej zaprasza wszystkich studentów grafiki i innych kierunków plastycznych z 27 państw członkowskich UE do udziału w unijnym konkursie na nowe logo. Zwycięzca konkursu otrzyma nie tylko nagrodę pieniężną. W lipcu 2010 r. jego projekt zostanie uznany za oficjalne logo produktów ekologicznych w całej Unii Europejskiej.

Mariann Fischer Boel, komisarz UE ds. Rolnictwa powiedziała przed rozpoczęciem konkursu: „Nowe logo dla produktów ekologicznych nada tożsamość sektorowi rolnictwa ekologicznego w UE. Pomoże stworzyć spójny rynek, co przyniesie korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom”.

Organizatorzy konkursu stawiają studentom wyzwanie zaprojektowania efektownego, oryginalnego logo, które odda różnorodne aspekty rolnictwa i produkcji ekologicznej. Dodatkowo jury będzie brało pod uwagę uniwersalny przekaz projektu, jego czytelność bez użycia słów oraz jasność przekazu i ponadczasowość

Celem UE jest opracowanie nowego, kreatywnego logo dla europejskich produktów ekologicznych. Ogłaszając konkurs na logo Unia daje utalentowanym studentom szansę na stworzenie projektu, który znajdzie się na milionach opakowań w całej Europie. Nowe logo będzie obowiązkowe dla wszystkich paczkowanych produktów ekologicznych pochodzących z któregokolwiek z 27 państw członkowskich, spełniających kryteria stawiane rolnictwu ekologicznemu i produkcji ekologicznej. Dodatkowo wszystkie niepaczkowane produkty ekologiczne wywodzące się z UE lub importowane do UE, będą mogły być oznaczone logiem zależnie od woli producenta.


„Jury konkursu będzie składać się z ekspertów w dziedzinie produkcji i rolnictwa ekologicznego, a także światowej sławy specjalistów w dziedzinie projektowania graficznego. Wśród wybitnych członków jury są m.in. profesor, doktor honoris causa, dyrektor kreatywny i zarządzający Erik Spiekermann z Niemiec; Riitta Brusila-Räsänen, profesor projektowania graficznego na Uniwersytecie w Lapland w Finlandii; Szymon Skrzypczak, wielokrotnie nagradzany młody grafik z Polski; Elisabeth Mercier, dyrektor Agence BIO z Francji; Urs Niggli, dyrektor Instytutu Badań nad Rolnictwem Ekologicznym (FiBL) w Szwajcarii; Tom Václavík, ekspert ds. marketingu produktów ekologicznych z Czech i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekologicznych Sprzedawców Detalicznych oraz Craig Sams, przewodniczący Soil Association z Wielkiej Brytanii. Jury konkursowemu przewodniczyć będzie Rob Vermeulen, były prezes Pan-European Brand Design Association” – czytam w komunikacie Wydziału prasowego Komisji Europejskej Przedstawicielstwa w Polsce.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jury wybierze najlepsze prace, które następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu jako oficjalne propozycje projektów nowego logo. Wszyscy mieszkańcy UE dzięki głosowaniu internetowemu będą mogli wybrać swój ulubiony projekt. Latem 2010 roku ogłoszona zostanie trójka finalistów (wybrany projekt i dwa wyróżnienia). Nagrodzeni zostaną zaproszeni na oficjalną ceremonię w Brukseli, podczas której nagrody wręczy im Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Świętokrzyskie: 100 tysięcy dla kilkudziesięciu organizacji pozarządowych

Z budżetu województwa trafi 100 tysięcy złotych do ponad 40 organizacji pozarządowych. Pieniądze służą dofinansowaniu organizowanych przez stowarzyszenia przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd Województwa świętokrzyskiego obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa przyjął dziś protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej. Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wypłynęły 53 oferty, 3 z nich nie spełniały wymogów formalnych, 9 najniżej ocenionych wniosków nie otrzymało dotacji. Z pozostałych dofinansowanie, w wysokości od 1500 do 5000 złotych, otrzymało 41 projektów. Dotyczyły one organizowania i uczestnictwa w konferencjach, seminariach naukowych i warsztatach, organizowania olimpiad, konkursów i festiwali z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz organizacji przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży o charakterze wychowawczym.

„Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego otrzymają m.in.: Związek Harcerstwa Polskiego na organizację 36 Harcerskiego Festiwalu Młodzieży Szkolnej Kielce 2009, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” na rozwój edukacji regionalnej wśród wychowanków klubów dziecięco- młodzieżowych „Wolna Strefa”, Fundacja Pomnik – Mauzoleum Michniów na wielojęzykową ścieżkę edukacyjną w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Caritas Diecezji Sandomierskiej na program edukacji regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna”” – czytam w dzisiejszym komunikacie biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Kielce: wymiana doświadczeń polskich i filipińskich na temat dzieci, zabawek i wolontariuszy

Pomiędzy filipińskim Museo Pambata w Manili, a kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy są pewne podobieństwa: organizują letnie warsztaty artystyczne i włączają się aktywnie w akcje społeczne i edukacyjne.

W najbliższy poniedziałek, 4 maja br. do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przyjedzie Nina Lim-Yuson, dyrektor Muzeum dla dzieci w Manili, zarazem prezes Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. Gość z Filipin zwiedzi muzeum spotka się z przedstawicielami władz miejskich. Kolejnym ważnym celem wizyty będzie spotkanie z wolontariuszami ATD Czwarty Świat oraz uczestnictwo w uroczystościach przy płycie Praw Człowieka na ul. Sienkiewicza.

- To spotkanie będzie dla nas wyjątkową okazją nawiązania współpracy z tak inną i odległą placówką. W Muzeum Pambata dzieci mogą dotykać wszystkiego, to właśnie przez zabawę i doświadczanie dowiadują się o świecie, środowisku naturalnym, historii swojego miasta, budowie człowieka, a nawet poznają podstawy ekonomii, bawiąc się w sklep na prawdziwym dziecięcym bazarze. Liczymy na wspólne akcje edukacyjne, konkursy. Może uda się „wymienić” eksponatami czy doświadczeniami? – wyjaśnia Jolanta Podsiadło, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy. – Są między nami pewne podobieństwa. Podobnie jak w Manili, organizujemy letnie warsztaty artystyczne, włączamy się w akcje społeczne i edukacyjne, choć z pewnością nie na tak duża skalę, jak dzieje się to na Filipinach – dodaje.

Museo Pambata w Manili istnieje od 1994 roku i jest pierwszym, w całości interaktywnym muzeum na Filipinach. Usytuowane w zabytkowej willi Elks Club stolicy kraju, składa się ośmiu tematycznych sal poświęconych m.in. środowisku naturalnemu, kulturom i ludom z całego świata, budowie organizmu ludzkiego, nauce, karierze zawodowej, odpadom współczesnej cywilizacji, ekonomii.

W Muzeum znajdują się m.in. ścianka wspinaczkowa, zabawowy bazar ze sklepami, specjalne zbudowane tunele i pomieszczenia przypominające ludzkie organy: serce, krwiobieg itp. Nie brakuje tradycyjnej filipińskiej wioski, instrumentów muzycznych i lalek z całego świata. W muzeum organizowane jest wiele warsztatów festiwali i akcji o charakterze artystycznym i społecznym. Od początku istnienia funkcję dyrektora Muzeum pełni Nina Lim-Yuson.

Pani Nina Lim-Yuson pojawi się w Kielcach na zaproszenie Ruchu ATD Czwarty Świat. W planach jej oficjalnej wizyty są równie ważne spotkania z wolontariuszami ATD, podczas których opowie o projektach Ruchu na całym świecie, będzie uczestniczyć w uroczystości przy płycie Praw Człowieka na ul. Sienkiewicza. Spotka się także z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ATD Czwarty Świat jest międzynarodowym ruchem, stawiającym sobie za cel walkę z nędzą i wykluczeniem społecznym. Jest on otwarty na wszelkie przekonania religijne i polityczne. Posiada status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, ONZ i Radzie Europy. Jego założycielem był ks. Józef Wrzesiński.

Dzięki kieleckim wolontariuszom płyta - z napisem „Tam gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem" – wmurowana została w Kielcach 17 października 2007 r. przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Płyta Praw Czlowieka z takim napisem jest już w ponad trzydziestu miastach na świecie, min.: w Nowym Jorku, Rzymie, Brukseli, Berlinie. Kielce są pierwszym miastem w Polsce, w którym miało miejsce to wydarzenie.

poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Bill Gates tworzy centra społeczno – kulturalne z wiejskich bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatorami przedsięwzięcia są: Fundacja Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program skierowany został do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Dziś rozpoczyna się rekrutacja do Programu Rozwoju Bibliotek. Zgłoszenia przyjmowane będą przez 2 miesiące (do 28 czerwca). Do Programu mogą zgłaszać się biblioteki publiczne ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Autorom projektu szczególnie zależy na dotarciu z ofertą do filii bibliotecznych, które często są jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości. W ubiegłym miesiącu pisałem zapowiedź tego przedsięwzięcia we wpisie pt. Świętokrzyskie: Bill Gates stworzy centra społeczno – kulturalne z wiejskich bibliotek

„Program obejmie m.in. przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy. Aktywne i bardzo praktyczne formy szkoleń są dużą wartością programu. Dostarczony w ramach programu sprzęt multimedialny i teleinformatyczny – komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem, które przekaże nieodpłatnie Microsoft Corporation oraz projektory i urządzenia peryferyjne – doda bibliotece zdaniem organizatorów atrakcyjności i ułatwi podejmowanie interesującej działalności”– czytam w dzisiejszym komunikacie biura prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z dalszej treści komunikatu wynika, że Program Rozwoju Bibliotek da silny impuls rozwojowy dla blisko 3500 placówek z ponad 1100 gmin. W pierwszym naborze, który rozpocznie się 27 kwietnia 2009 roku i potrwa do 28 czerwca 2009 roku planowane jest objęcie Programem około 1800 placówek (bibliotek gminnych wraz z filiami) z około 600 gmin. Przy składaniu wniosku do Programu nie jest wymagany finansowy wkład własny.

W czerwcu 2008 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski i prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński podpisali porozumienie o współpracy w ramach prowadzonych programów. Ministerstwo prowadzi wieloletni program Biblioteka, którego przygotowaniem i wdrożeniem zajmuje się Instytut Książki. Minister kultury i dziedzictwa narodowego przewiduje uruchomienie jeszcze w 2009 roku programu grantowego szybkiego wsparcia modernizacji pomieszczeń bibliotecznych podnoszącego standard bibliotek.

Unia z młodzieżą - młodzież z Unią

Jeśli chodzi o młodzież, działania unijne intensyfikują i obejmują w szczególności dziedziny edukacji, zatrudnienia, kreatywności i przedsiębiorczości młodych, a także integracji społecznej, zdrowia i sportu, uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i wolontariatu. Nowa strategia podkreśla także znaczenie pracy z młodzieżą oraz określa zwiększone środki, które mają służyć lepszemu wprowadzaniu w życie polityki dotyczącej młodzieży na poziomie UE.

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową strategię UE dotyczącą młodzieży na nadchodzącą dekadę, pt. „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”. Nowa strategia Unii Europejskiej uwzględnia fakt, że młodzi ludzie, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego, są jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych oraz, że stanowią oni cenną część naszego starzejącego się społeczeństwa. Ma charakter międzysektorowy i proponuje zarówno krótko- jak i długoterminowe działania powiązane z kluczowymi obszarami polityki, które są istotne dla europejskiej młodzieży.

Odnosząc się dziś do nowej strategii UE dotyczącej młodzieży, Ján Figel, europejski komisarz ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży, powiedział: "Młodzież to nasze dzisiaj i nasze jutro. Musimy wspólnie podjąć wysiłek otworzenia przed młodymi obywatelami tak wielu dróg jak to możliwe, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Zasadnicze znaczenie ma przygotowanie młodzieży do podejmowania tych licznych wyzwań, które staną przed nią w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Nasza nowa strategia pojawiła się w odpowiednim momencie, gdyż odpowiada na te wyzwania i stanowi początek nowej epoki w rozwijaniu unijnej polityki dotyczącej młodzieży."

Przyjęcie przez Komisję Europejskiej nowej strategii dotyczącej młodzieży poprzedziły szerokie konsultacje prowadzone w 2008 r. z udziałem krajowych władz, Europejskiego Forum Młodzieży, organizacji młodzieżowych i innych zainteresowanych stron. Za pośrednictwem internetu przeprowadzono konsultacje z młodymi ludźmi, którzy teraz, w nowej fazie nieustającego dialogu między UE i młodzieżą, poproszeni zostaną o opinie na temat propozycji Komisji.

Dziś także opublikowany zostanie pierwsze opracowane przez Komisję „Sprawozdanie UE na temat młodzieży”, zawierające szczegółowe dane oraz analizy zebrane przez EUROSTAT. Sprawozdania te będą publikowane co trzy lata, przyczyniając się do budowy lepszej bazy wiedzy o młodzieży.

„Młode pokolenie jest częścią zmniejszających się zasobów: stanowi dziś 20% populacji, a zgodnie z przewidywaniami wskaźnik ten ma w 2050 r. wynieść 15%. Należy ono także do zasobów wyjątkowo cennych, a obecny kryzys gospodarczy i finansowy w szczególny sposób podkreśla potrzebę dbania o młody kapitał ludzki. Choć we współczesnej UE przed młodymi ludźmi otwierają się coraz szersze możliwości, stają oni także przed trudnymi wyzwaniami, w wyniku których wielu z nich porzuca szkołę lub pracę lub też zagrożonych jest biedą i wykluczeniem społecznym” – czytam w dzisiejszym komunikacie Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

„Z przeprowadzonych ankiet wynika, że wśród kwestii wzbudzających wśród młodzieży największe obawy znajdują się dziś zagadnienia edukacji, zatrudnienia, integracji społecznej i zdrowia. Europejska młodzież musi zostać przygotowana do wykorzystywania istniejących możliwości, takich jak uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, wolontariat, kreatywność, przedsiębiorczość, sport i zaangażowanie w sprawy światowe. Aby stawić czoła wyzwaniom i zwiększyć stojące przed młodymi ludźmi możliwości Komisja proponuje odnowioną, szeroko zakrojoną strategię unijną na rzecz młodzieży” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego KE.

Cele strategii „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”, będącej kontynuacją przedstawionej przez Komisję Europejską w 2008 r. odnowionej agendy społecznej, są następujące: otwieranie przed młodzieżą większych możliwości w obszarach edukacji i zatrudnienia, poprawa dostępu i pełnego uczestnictwa wszystkich młodych ludzi w życiu społecznym, oraz pogłębianie solidarności między młodzieżą a resztą społeczeństwa.
Strategia podkreśla znaczenie pracy z młodzieżą dla przeciwdziałania bezrobociu, niepowodzeniom szkolnym, wykluczeniu społecznemu, a także dla poprawy umiejętności i organizacji czasu wolnego.

sobota, 25 kwietnia 2009

Polski raport KE: udane 5 lat w UE z małym ale...


Z raportu wykonanego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że 5 lat członkostwa w UE nie potwierdziło obaw części społeczeństwa związanych z jego wpływem na ich życie. Polacy z optymizmem patrzą też na kolejne 5 lat członkostwa Polski w UE

„Wyraźnie zmniejszył się odsetek Polaków dostrzegających negatywny wpływ członkostwa na swoje życie. Jednocześnie nastroje związane z obecnością Polski w UE nie są obecnie tak optymistyczne, jak jeszcze przed rokiem” – głosi dzisiejszy komunikat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Sondaż wykonał TNS OBOP na zlecenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Z wyników badań przedstawionych dzisiaj przez Wydział informacji i komunikacji społecznej KE, wynika, że Polacy pozytywnie oceniają bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności, jeśli chodzi o jego wypływ na sytuację w kraju (pozytywny według 52%) oraz pozycję Polski na świecie (54%). Znacznie rzadziej jednak Polacy dostrzegają wpływ członkostwa w UE na własne życie – połowa z nich mówi, że nic się u nich nie zmieniło, zmiany na lepsze zauważa, co trzeci (32%) Polak, a 15% naszych rodaków zauważyła zmiany na gorsze.

Jesteśmy podzieleni w ocenie tego, kto bardziej skorzystał na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Według 26% była to Polska, według 27% inne kraje unijne, natomiast 29% badanych sądzi, że korzyści były obopólne. Nie jesteśmy także zgodni w ocenie tego, czy po wejściu do Unii Polska może na równych prawach korzystać z przywilejów, jakie mają „stare” państwa członkowskie – 44% uważa, że tak jest, ale 47% nie podziela tej opinii.

„Połowa (50%) Polaków jest pewna, że w Unii Polska umocniła swoją niepodległość i suwerenność, co trzeci (32%) uważa, że jest wręcz przeciwnie. 39% Polaków jest zdania, że w UE Polska unowocześniła swoją gospodarkę, a Polacy żyją lepiej. Prawie połowa (48%) uważa jednak, że nasz kraj jest raczej źródłem surowców i tanich pracowników. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polacy wzbogacili swoją kulturę i umocnili tożsamość narodową – tak uważa niemal co drugi Polak (48%). 36% mieszkańców naszego kraju sądzi natomiast, że wejście do UE doprowadziło do zubożenia kultury i utraty świadomości narodowej” – czytam w komunikacie polskiego przedstawicielstwa KE.

Ponad dwie trzecie (69%) Polaków zauważa, że jako państwo członkowskie Unii Polska umocniła swoją pozycję międzynarodową. W 2002 roku spodziewało się tego 47% respondentów. I wtedy i teraz, co piąty respondent jest przekonany, że odwrotnie – Polska swoją pozycję międzynarodową osłabiła.

Zdaniem większości (59%) Polaków konkurencja na rynku pracy w UE ułatwia start zawodowy młodzieży w Polsce. Po 5 latach ten wskaźnik zwiększył się o 18%. Co trzeci (32%) badany uważa natomiast, że młodzież ma w związku z członkostwem w UE trudności z wejściem na rynek pracy.

Ankietowani Polacy dostrzegają wiele korzyści dla siebie osobiście związanych z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Spośród wymienionych w badaniu najpowszechniej wskazują na dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich (85%), łatwiejsze wyjazdy za granicę w celach turystycznych (82%) oraz możliwość kształcenia się w krajach unijnych (82%).

Patrzymy z optymizmem też na kolejne 5 lat członkostwa Polski w UE. 44% oczekuje, że ich życie zmieni się na lepsze, 49% spodziewa się poprawy sytuacji w kraju, a 50% polepszenia pozycji Polski na świecie. Zdecydowanie najbardziej optymistyczne patrzą w przyszłość najmłodsi respondenci (18-24-latkowie) – 69% z nich spodziewa się zmian na lepsze. Mężczyźni (54%) częściej od kobiet (45%) spodziewają się, że sytuacja w Polsce zmieni się na lepsze pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej.

Co dziesiąty rodak przewiduje, że w najbliższych 5 latach pod wpływem członkostwa w UE, jego życie zmieni się na gorsze. Według 15% na gorsze zmieni się sytuacja w kraju, a według 8% osłabi się pozycja międzynarodowa Polski.
PS
Foto Andrzej Piskulak

piątek, 24 kwietnia 2009

Kielce: w 30 miesięcy za 285 milionów wylot wschodni

Umowa na budowę w Kielcach wylotu wschodniego drogi ekspresowej nr 74 w kierunku Lublina przewiduje, że kosztować on będzie blisko 285 milionów złotych, a jego realizacja potrwa 30 miesięcy.

„Nowy wylot drogi ekspresowej nr 74 z Kielc do Cedzyny w kierunku Lublina i Rzeszowa będzie miał blisko 7 kilometrów (w granicach miasta - 2,7 km, poza granicami Kielc – 4,1 km). Przedsięwzięcie zakłada budowę węzła z tunelem w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej ( drogi 74) pod Aleją Solidarności ( pod drogą krajową 73)” – poinformował dzisiaj Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach inwestycji powstanie również nowa dwujezdniowa droga, będąca przedłużeniem ulicy Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. Cały wylot wschodni będzie miał parametry drogi ekspresowej. Dlatego też nie przewidziano na tym odcinku jednopoziomowych skrzyżowań.

W tejże inwestycji przewidziane jest wybudowanie także m.in. kładki dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską, oraz wiaduktów: nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74. Zaplanowana jest także budowa mostu na Lubrzance oraz rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74.

Inwestorem jest kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Spółka z o.o.

Świętokrzyskie: XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych

W Olimpiadzie wystartuje 3670 sportowców w 26 dyscyplinach. Zawody odbywać się będą w 13 ośrodkach sportowych.

Dzisiaj rozpoczyna się XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Świętokrzyskie 2009. Jako pierwsi rywalizację rozpoczną w Końskich zawodnicy specjalizujący się w taekwondo olimpijskim. Olimpiada potrwa do 10 maja br. Uroczyste otwarcie odbędzie się w niedzielę w kieleckim Hotelu Kongresowym.

Zawody odbywać się będą w 10 ośrodkach sportowych, na terenie województwa świętokrzyskiego. Poza regionem zawody rozegrane zostaną w Tomaszowie Mazowieckim ( kręglarstwo), w Krakowie (gimnastyka artystyczna i sportowa), w Warszawie ( skoki do wody i szermierka).

czwartek, 23 kwietnia 2009

Warszawa, Poznań, Wrocław, Kielce, Lublin, Olsztyn: "Deutsch Wagen Tour"

Kampania projektu "Deutsch Wagen Tour" zaplanowana jest na trzy lata. Ma ona pokazać, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna oraz coraz bardziej potrzebna.

Jutro, 24 kwietnia br . rusza kampania promująca język niemiecki oraz popularyzująca kraj naszych sąsiadów zza Odry. Projekt "Deutsch Wagen Tour" realizowany jest przez Goethe-Institut, Ambasadę Niemiec i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W Kielcach konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli języka niemieckiego inaugurująca projekt odbędzie się 29 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury.

Z Warszawy wyruszy pięć oznakowanych samochodów - „Deutsch-Wagen” wraz z lektorami oraz różnego rodzaju pomocami naukowymi, podręcznikami, płytami z muzyką, grami i sprzętem audiowizualnym.

„Lektorzy będą informować o Niemczech, przeprowadzać lekcje pokazowe oraz organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie m.in. ciekawych gier, zabaw i konkursów" - informuje komunikat biura prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Stałymi punktami postojowymi samochodów będą: Poznań, Wrocław, Kielce, Lublin i Olsztyn. Samochody jednak będą jeździć po całym kraju i docierać nawet do najbardziej odległych zakątków.

Małogoszcz: XV Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych

Ponad 60 formacji tanecznych w kategoriach: amatorskie zespoły tańca współczesnego, disco, show dance, tańca towarzyskiego, piosenki, ruchu, zespoły folklorystyczne, rywalizować będą w Małogoszczu podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych.

W Małogoszczu 25 kwietnia odbędą się XV Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych. Od godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpoczną się prezentacje zespołów tanecznych w różnych formach, od folkloru, tańców latynoamerykańskich, disco, nowoczesnych, współczesnych do hip hopu. Zespoły przyjadą m.in. z: z Oświęcimia, Piotrkowa Trybunalskiego, Krakowa, Sanoka, Łańcuta, Augustowa, Kielc, Tarnowa, Kłodawy, Morawicy, Sędziszowa, Mysłowic, Czechowic-Dziedzic, Pyskowic, Radomia, Góry Kalwarii, Gorzyc.

Celem imprezy jest popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych, podnoszenie umiejętności warsztatowych tancerzy, popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku I integracja środowiska tanecznego. Impreza, które patronuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas organizowana jest przez Dom Kultury w Małogoszczu.

wtorek, 21 kwietnia 2009

Kielce: V Targi Techniki Gazowniczej EXPO – GAS

Ponad 70 liderów branży gazowniczej, głównie z Polski, ale również Niemiec, Austrii i Węgier będzie się prezentowało w halach Targów Kielce od jutra do czwartku w ramach V Targów Techniki Gazowniczej EXPO – GAS. Towarzyszyć im będzie konferencja „Polskie gazownictwo. Perspektywy”, w której udział weźmie ponad 200 osób między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Agencji Rynku Energii, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Ukraińskiej Unii Gazowej.

Kieleckie targi gazownicze odbywają się co dwa lata. Ich zakres branżowy obejmuje przede wszystkim sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i sprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, a także wydawnictwa branżowe.

W tym roku Targom Techniki Gazowniczej EXPO – GAS towarzyszyć będzie konferencja „Polskie gazownictwo. Perspektywy”. Ważnymi tematami będą m.in.: zadania państwa i firm energetycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, obecne i przyszłe źródła gazu ziemnego w zasięgu polskiego systemu gazowniczego oraz energia odnawialna jako alternatywa czy wsparcie dla gazu ziemnego na Ukrainie. Jak zapewniła w mailu do redakcji Joanna Massalska, specjalista ds. PR w Targach Kielce, zaproszeni goście z Ukrainy przyjadą do Kielc na 99 proc.

Zdaniem specjalistów – gazowników, o gazie ziemnym należy rozmawiać głośno, gdyż w najbliższym czasie stanie się niewątpliwie jednym z głównych nośników energii w Polsce. Branża gazownicza przeżywa obecnie wyjątkowo dobry okres, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających targi EXPO-GAS. Jednym słowem, targi poświęcone są nowościom technicznym oraz rozwiązaniom systemowym w gazownictwie. Nie zabraknie także stoisk firm zajmujących się zastosowaniem gazu na przykład w pojazdach, jak również pilnujących czystości środowiska naturalnego.

Honorowy patronat imprezą objęli Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wielkopolski ser smażony i Andruty kaliskie na liście Chronionych Oznaczeń Geograficznych


Komisja Europejska wpisała dziś na listę "Chronionych Oznaczeń Geograficznych" dwa polskie produkty: "Wielkopolski ser smażony" i "Andruty kaliskie". Razem z polskimi produktami na listę wpisane zostało "Węgierskie salami". Obecnie na liście produktów chronionych unijnymi znakami znajduje się ok. 800 produktów.

"Andruty kaliskie" mają postać cienkich krążków o nieregularnych brzegach. Średnica ich wynosi 15 – 17 cm. Są one delikatne, kruche, chrupiące, lekko słodkie. Wypiekane są od początku XIX w. w Kaliszu i okolicach. Swoją renomę zawdzięczają parkowi miejskiemu, który został założony w 1798 roku, który dla kaliszan stał się miejscem spędzania wolnego czasu To właśnie w nim rozpoczęto sprzedaż andrutów. W ten sposób stały się swoistą atrakcją i wizytówką parku, a tradycja ich wypieku przetrwała do dziś.

"Wielkopolski ser smażony" jest specyficznym pikantnym smaku, kremowym kolorze i charakterystycznym zapachu, który pochodzi od zgliwiałego twarogu.. Wytwarzanie sera było związane z z obszarem Wielkopolski Zachodniej z Równiną Nowotomyską. Wyrabiano go też na terenach Dolnego Śląska, Pałuk i Pomorza. Prawdopodobnie zwyczaj ten upowszechnili przybywający na te ziemie Holendrzy i Niemcy. Przepis na ten ser znalazł się w książce kuchennej "Gospodyni doskonała, czyli przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia..." z 1899 roku, co świadczy o ciągłości wielkopolskiej tradycji.

„Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie oryginalności produktów, poprzez wyróżnianie ich specjalnymi oznaczeniami. Certyfikaty potwierdzają szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją” – czytam w dzisiejszym komunikacie serwisu prasowego polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej..

Produkty spełniające określone normy mogą ubiegać się o jedne z trzech znaków: "Chronione Oznaczenie Geograficzne", "Chronioną Nazwę Pochodzenia" i "Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność". Dwa pierwsze odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast trzeci podkreśla jego tradycyjny charakter, czy to ze względu na skład, czy też sposób produkcji.

PS
Skany produktów oraz ich opis pochodzą z „Listy produktów tradycyjnych 2005 – 2007”, wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 r. w Warszawie.

Bodzentyn: II Festiwal Wędrowania w samym sercu Gór Świętokrzyskich


Turyści piesi i rowerowi będą wędrować najbardziej malowniczymi trasami w Górach Świętokrzyskich. Zaproszeni zostali rodzice z dziećmi do rodzinnego wędrowania na specjalnej malowniczej trasie zwieńczonej udziałem w spektaklu zatytułowanym „Łysogórska Baśń Wędrowna”, który zaprezentują artyści z Teatru Pod Lnianym Niebem. Na koniec po trudach wędrówek będzie można wziąć udział w budowaniu jurty, zatańczyć w kręgu bądź zaśpiewać pieśni wędrowne wspomagając artystów z zespołu Nomadzi Kultury.

Na II Festiwal Wędrowania – Bodzentyn 2009, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2009 roku w samym sercu Gór Świętokrzyskich – Bodzentynie i okolicach zapraszają miłośników turystyki pieszej i rowerowej: Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Świętokrzyski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” przy współpracy z międzyszkolnym kołem PTTK w Starachowicach. Formuła imprezy ma połączyć w sobie trzy elementy: turystykę, kulturę oraz edukację ekologiczną.

Turyści piesi będą wędrować najbardziej malowniczymi trasami w Górach Świętokrzyskich. Pierwsza z nich prowadzi czerwonym szlakiem z Ciekot przez górę Radostowa do Świętej Katarzyny a następnie niebieskim szlakiem Święta Katarzyna – Bodzentyn. Druga trasa jest może mniej znana ale nie mniej atrakcyjna widokowo niż pierwsza, a prowadzi zielonym szlakiem z Łącznej przez Bukową Górę, Psary do Bodzentyna.

„W ramach II Festiwalu Wędrowania zaplanowaliśmy dwa rajdy rowerowe. W sobotę 13 czerwca objeżdżamy dookoła pasmo Łysogór startując z Bodzentyna przez Świętą Katarzynę, Kakonin gdzie w ramach odpoczynku po forsownej wspinaczce rowerowej będzie można wziąć udział w grze terenowej organizowanej przez Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry. Następnie wsiadamy na rowery i przez Bieliny, Nową Słupię, Wolę Szczygiełkową wracamy do Bodzentyna, gdzie Plac Zamkowy stanie się na dwa dni epicentrum wstrząsów wędrowno-artystycznych” – informuje Jan Pałysiewicz - przedstawiciel organizatorów.

Natomiast jeżeli chodzi o trasę rajdu rowerowego w niedzielę 14 czerwca to jest to absolutna rewelacja turystyczna. Trasa Bodzentyn – Psary – zbiornik w Wilkowie – Grabowa jest po prostu przepiękna widokowo. Odcinek trasy rowerowej ze Świętej Katarzyny do Woli Szczygiełkowej prowadzi przez samo serce Puszczy Jodłowej i Świętokrzyskiego Parku Narodowego granicą ścisłego rezerwatu i normalnie jest niedostępny dla turystów.

Bardzo gorąco zapraszani przez organizatorów są szczególnie rodzice z dziećmi do rodzinnego wędrowania do Dąbrowy Dolnej w piątek 12 czerwca. Na łąkach i obrzeżach lasu w Dąbrowie Dolnej koło Bodzentyna w scenerii zapierającej dech w piersiach, z widokiem na całe Pasmo Łysogór artyści z Teatru Pod Lnianym Niebem przedstawią spektakl w formie wędrówki zatytułowany Łysogórska Baśń Wędrowna. Zapewniam, iż wszystkie punkty programu włącznie z niedzielnym spektaklem teatralnym oraz występami zespołów muzycznych mają związek z wędrowaniem.

Niewątpliwą gwiazdą Festiwalu będzie Włodzimierz Kiniorski, wędrujący po różnych obszarach muzyki. Podczas niedzielnego spektaklu Teatru Klinika Lalek muzyka Włodzimierza Kiniorskiego będzie jego ważnym elementem a po nim muzycy z zespołu Kiniora dadzą mały koncert muzyczny. Piątkowy koncert Radosława Nowakowskiego też będzie nie lada gratką dla miłośników muzyki.

„Po trudach sobotnich wędrówek będzie można zobaczyć i ewentualnie wziąć udział w budowaniu jurty, zatańczyć w kręgu bądź zaśpiewać pieśni wędrowne wspomagając artystów z zespołu Nomadzi Kultury. Dla tych którzy będą chcieli kontynuować wędrowanie w trochę innej formie będzie możliwość pochodzenia na szczudłach oraz polatania na motoparalotniach. W sobotę popołudniu zawita do nas wicemistrz świata w lataniu na motoparalotni Piotr Krupa z Rzeszowa wraz z przyjaciółmi. Myślimy też o tym, aby zaangażować uczestników imprezy w projekty animacyjne i happeningi artystyczne przed rozpoczęciem sobotnich rajdów pieszych w Łącznej i Ciekotach” – zachęca Jan Pałysiewicz.

Ci, którzy lubią rękodzieło a ściśle mówiąc lepienie z gliny zapraszani są do akcji wspólnego tworzenia wspólnej przestrzeni warsztatowej z gliny i słomy, a następnie do wzięcia udziału w warsztatach lepienia i wypalania przez siebie wymyślanych przedmiotów, niekoniecznie użytkowych. Miejsce akcji Wiącka Kapkazy 10, w gospodarstwie państwa Ewy Skowerskiej i Mariusza Kosmalskiego, początek g. 12:00 niedziela 14 czerwca.

Główną bazą i miejscem docelowym większości wędrówek będzie Plac Zamkowy w Bodzentynie w bezpośredniej bliskości Ruin Zamku Biskupów Krakowskich z XIV wieku. Na placu zamkowym będzie wydzielone miejsce do biwakowania oraz rozpalenia ogniska. Organizatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanych przewodników turystycznych na trasach rajdów pieszych i rowerowych. Ze względu na ograniczenia związane z przejazdem przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego organizatorzy proszą rezerwować miejsce na niedzielny rajd rowerowy zgłaszając swój udział na adres: kultura@bodzentyn.ugm.pl .

PS
Poniżej, wyjątkowo publikuję szczegółowy program II Festiwalu Wędrowania, który otrzymałem od organizatorów dzisiaj.Termin II Festiwalu Wędrownego:
12-14 czerwiec 2009
Organizatorzy: LGD Wokół Łysej Góry, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Świętokrzyski Park Narodowy, przy współpracy z międzyszkolnym kołem PTTK w Starachowicach


12.06.2009 – piątek

Dąbrowa Dolna koło Bodzentyna

godz.17:00 – Łysogórska Baśń Wędrowna – Stowarzyszenie „Odnowica”, Teatr pod Lnianym Niebem, goście – Dąbrowa Dolna obrzeża ŚPN
godz.20:00 – Monodrum – Radosław Nowakowski – Leśniczówka Dąbrowa Dolna 1
Otwarcie autorskiej wystawy Radosława Nowakowskiego „Wyprawa do Liberlandii”-

13.06.2009 – sobota

Łączna
godz. 11:00 – happening w Łącznej przed wyruszeniem na trasę rajdu pieszego
godz. 11:30 – rajd pieszy na trasie Łączna – Bukowa Góra – Psary – Bodzentyn
Ciekoty
godz. 11:00 – happening w Ciekotach przed wyruszeniem na trasę rajdu pieszego
godz. 11:30 - rajd pieszy na trasie Ciekoty – Św. Katarzyna – Bodzentyn
Bodzentyn
godz. 12:00 – rajd rowerowy na trasie Bodzentyn – Św. Katarzyna – Kakonin (około g. 13:30 gry terenowe w Kakoninie koło zabytkowej chałupy) – Bieliny – Nowa Słupia – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn (52 km)

Po południu na terenie Bodzentyna wędrują szczudlarze, przylatują motoparalotniarze z Piotrem Krupą wicemistrzem świata na czele; wszyscy przychodzą (przyjeżdżają, przylatują) na plac zamkowy w Bodzentynie gdzie będzie ognisko i miejsce na rozbicie namiotów

godz. 12, 14, 16, 18 interaktywne, teatralne akcje uliczne w wykonaniu Praktyków Kultury –Rynek Górny w Bodzentynie
godz.15 –19 – projekt Nomadzi Kultury Alicji i Jacka Hałasów – ruiny zamku w Bodzentynie, budowanie Jurty, warsztaty tańców w kręgu, pieśni wędrownych śpiewaków, dziadów, lirników, podróże w czasie i przestrzeni, śladami ludowych grajków – polskich, żydowskich, cygańskich
godz. 20:00 – wspólne ognisko oraz wieczór piosenki turystycznej

14.06.2009 – niedziela

Wiącka Kapkazy
godz.12:00 - 20:00 – Glinokół Świętokrzyski – Kapkazy Szkoła Wrażliwości - Wiącka Kapkazy
Bodzentyn
godz. 15:00 – rowerowy rajd zaczynający się na Placu Zamkowym w Bodzentynie na trasie Bodzentyn – Psary – zbiornik w Wilkowie - Grabowa – Św. Katarzyna – Biały Gościniec – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn. Odcinek rajdu prowadzący Białym Gościńcem jest jedną z najpiękniejszych tras prowadzących przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego i normalnie jest niedostępny dla turystów. Na potrzeby festiwalu Dyrektor ŚPN wyraża zgodę na jednorazowy przejazd Białym Gościńcem.
godz. 21:00 - Klinika Lalek i Włodzimierz Kiniorski – spektakl plenerowy ruiny zamku w Bodzentynie
Festiwalowi towarzyszy wystawa „Wyprawa do Liberlandii” Radosława Nowakowskiego w pracowni Artysty Dąbrowa Dolna 41.
Z uwagi na wymóg ograniczenia liczby osób biorących udział w niedzielnym rajdzie rowerowym w dniu 14.06.2009 proszę o rejestrowanie się uczestników drogą elektroniczną pod adresem
W przypadku pytań albo wątpliwości możliwy kontakt telefoniczny bądź listowny: Jan Pałysiewicz kultura@bodzentyn.ugm.pl Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, Tel. (0 41) 311 55 11 wew. 32

Reichenbach: Niemcom na pamiątkę bolechowicki marmur


W saksońskim Reichenbach 1 maja br. zostanie otwarty kompleks rekreacyjny „Landesgardenschau”. Powiat Kielecki zaakcentuje swoją obecność, tym że w ramach przyjaźni pomiędzy regionami postawi w nim kamień marmurowy z kopalni z podkieleckich Bolechowic. Z kolei Powiat Jędrzejowski ustawi tam zegar słoneczny.

- Wybraliśmy marmurową bryłę, bowiem chcieliśmy pokazać bogactwo naszej ziemi. Waży ona prawie tonę. Obok niego ustawiona będzie wypolerowana płyta, tak aby zwiedzający mogli porównać jak wygląda bryła w naturalnym środowisku i po obróbce – mówi Bożena Gumułka, naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach.

W kompleksie – w jego części edukacyjnej - będą prezentowane prace dzieci z regionu świętokrzyskiego nagrodzone podczas ubiegłorocznego konkursu ekologicznego zorganizowanego przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Rosnące w parku drzewa mają swoich patronów. Starosta kielecki – Zenon Janus będzie patronował dorodnemu grabowi, który rośnie w sąsiedztwie drzewka ministra rolnictwa i środowiska Saksonii - Armina Doehlera. W otwarciu kompleksu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych regionu świętokrzyskiego.

poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Kielce: spotkanie autorskie z Liborem Martinkiem oraz z ks. prof. Bonifacym Miązkiem


Dzisiaj odbyło się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach spotkanie autorskie z Liborem Martinkiem – czeskim historykiem literatury, krytykiem literackim, autorem monografii pt. „Życie literackie na Zaolziu 1920 – 89”. Rozmowę na temat książki prowadził ks. prof. Bonifacy Miązek, który w ubiegłym roku powrócił z emigracji w rodzinne świętokrzyskie strony. Dla kielczan, którzy przybyli na spotkanie była to okazja poznania bliżej dwóch znakomitych pisarzy. Organizatorem spotkania była WBP w Kielcach oraz kielecki Odział ZLP.

Pretekstem do zaprezentowania dwóch niezwykłych i cenionych w Polsce pisarzy była prezentacja książki pt. „Życie literackie na Zaolziu 1920 – 89” wydanej przez kieleckie wydawnictwo STON2. Wydawca i jednocześnie prezes kieleckiego oddziału ZLP - Stanisław Nyczaj, podkreślił ogromne znacznie, jakie wniósł swą monografią Libor Martinek w badanie literatury czeskiej, niemieckiej i polskiej na pograniczu czesko – polskim, czyli na Zaolziu. Prezes Nyczaj zaakcentował pionierskość i nowatorskość w Polsce dzieła naukowego czeskiego pisarza, który w swojej pracy inspirował się badaniami poczynionymi historyka literatury Edmunda Rosnera, u którego odbył staż naukowy w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w 1996 r. Ale dla kielczan najbardziej interesujące były sylwetki gości.

Krótką prezentację obu znakomitych pisarzy rozpocznę od gościa z Republiki Czeskiej. Libor Martinek urodził się w 1965 w Krnowie. Jest historykiem literatury, krytykiem literackim i muzycznym, wykładowcą historii literatury czeskiej na Slezské Univerzitě - „Uniwersytecie Śląskim” w Opawie. Zajmuje się również edytorstwem zbiorów poetyckich, tłumaczeniem z języków polskiego, angielskiego i ukraińskiego. Mieszka w Opawie, które jest od dawna centrum kulturowym czeskiego Śląska.


Jako tłumacz poezji polskiej współpracuje z Czeskim Radiem Praga i wieloma czasopismami literackimi. Jest też poetą. Jego wiersze były wyróżniane w wielu ogólnopolskich konkursach poetyckich (m.in. „O złote cygaro Wilhelma” w Czerwionce-Leszczynach,1998; „Najdroższe gniazdo rodzinne” - w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Wąglanach, 1990; „O skrzydło Ikara", Cierlicko 2002) i nagradzane (m.in. 3. nagroda w konkursie „O skrzydło Ikara", Cierlicko 2000; 3. nagroda w „Konkursie Jednego Wiersza", Warszawa 2000; 2. nagroda w konkursie „Granica", Cieszyn 2001; 3. nagroda w konkursie poetyckim na temat „Ziemia Cieszyńska - moja Mała Ojczyzna, 2002); Nagroda Międzynarodowa w konkursie poetyckim „O ludzką twarz człowieka” w Krośnicy, 2003. Jego utwory poetyckie publikowane były głownie w antologiach poetyckich. W jego przekładzie ukazało się w Republice Czeskiej kilkanaście zbiorów poetyckich autorów polskich, jak i angielskich.


W 1997 r. twórczość translatorska L. Martinka oraz jego działalność w zakresie popularyzacji poezji polskiej poza granicami kraju została uhonorowana laurem XXVI Warszawskiej Jesieni Poetyckiej. W ramach XXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w 2003 r. otrzymał I. nagrodę za tłumaczenie poezji polskiej. W 2004 otrzymał Nagrodę Honorową za tłumaczenie poezji polskiej w ramach Światowego Dnia Poezji pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministra Kultury i Prezydenta M. St. Warszawy.


Gościem kieleckiego spotkania był ks. prof. Bonifacy Miązek. A oto jego krótki życiorys, który wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Urodził się 27 marca 1935 roku w Kolonii Szczerbackiej k. Końskich. Po maturze, w 1954 roku został alumnem WSD w Sandomierzu..12 czerwca 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie i jako wikariusz pracował w kilku parafiach diecezji sandomierskiej. Nawiązał wówczas kontakt z paryską „Kulturą”. Otrzymywał egzemplarze pisma, książki, które wypożyczał wielu parafianom. Dowiedział się o tym Urząd Bezpieczeństwa.

Wtedy, gdy za szerzenie takiej „propagandy” groziło więzienie podjął dramatyczną decyzję w roku 1965 opuszczenia na zawsze Ojczyznę, czyli udania się na emigrację. W grupie turystycznej około 30 księży udających się do Rzymu opuścił Polskę. I już następnego dnia odłączył się w Wiedniu od grupy i poprosił o polityczny azyl. W 1967 r. na tutejszym uniwersytecie zaczął studiować slawistykę, historię sztuki i filozofię. Zamieszkał przy austriackiej parafii. W czerwcu 1985 roku habilitował się, zaś cztery lata później otrzymał godność infułata. Jest prałatem papieskim i kanonikiem kapituły radomskiej. Do ubiegłego roku udzielał się jako duszpasterz w parafii Matki Bożej Bolesnej w 16 dzielnicy Wiednia i jednocześnie prowadził wykłady i seminaria w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Obecnie, po powrocie z emigracji zamieszkuje w jednej z parafii pod Końskimi w Diecezji Sandomierskiej.

Ksiądz Bonifacy Miązek debiutował lirykami w 1964 roku na łamach „Więzi”. Regularnie publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „Przewodniku Katolickim”. Poezja księdza Miązka była przetłumaczona na języki: niemiecki, czeski, słoweński, angielski. Najbardziej znane zbiory poetyckie to: Ziemia otwarta (Paryż, 1967); Wiersze (Londyn, 1984); Powrót do domu (Katowice, 1992); Sandomierskie wirydarze (Londyn, 2004); Szukam domu. Ich suche ein Zuhause (Wrocław, 2005).

„Są one liryczną wypowiedzią człowieka wrażliwego, szczerego, wsłuchanego w problemy ludzkiej egzystencji. Tematyka wiary, powołania kapłańskiego, nostalgii za ojczystym domem i ukochania przyrody sąsiaduje z refleksją filozoficzną czy eschatologiczną” – pisał w jednym ze swych artykułów o swoim przyjacielu Ks. prof. Zbigniew Trzaskowski – wykładowca, wybitny pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. .

Ks. prof. Bonifacy Miązek jest także krytykiem literackim. Był redaktorem antologii „Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej”, opatrzona wstępem K. Wojtyły i eseistą, cenionym w krajach niemieckiego obszaru językowego oraz w środowiskach intelektualnych Wiednia, Londynu, Paryża, Rzymu. Jego wypowiedzi krytyczno – literackie można znaleźć na łamach paryskiej „Kultury”, londyńskich „Wiadomości”, „Kontynentów” czy rzymskich „Przemian”. Prof. Miązek był także animatorem polskiej kultury humanistycznej poza granicami naszego kraju. Jego przyjaciele wspominają m.in.: „Jego dom w Wiedniu był zawsze otwarty dla wszystkich potrzebujących pomocy”.
PS
Foto Andrzej Piskulak
Na pierwszym zdjęciu prezes Stanisław Nyczaj prezentuje zaproszonych pisarzy. Na drugim - ks. prof. Bonifacy Miązek omawia twórczość Libora Martinka

Kielce: tancerze przygotowują się do świętokrzyskiej Mocy Poezji


Miniony weekend był pracowity dla tancerzy najbardziej eksportowego w regionie świętokrzyskim Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”. Przez trzy dni trwały intensywne warsztaty muzyczne z Piotrem Kubowiczem - charyzmatycznym artystą z Piwnicy pod Baranami. Młodzi kielczanie przygotowywali się do prapremiery „Akwarelek Świętokrzyskich”.

Efekty tej pracy będzie można zobaczyć już za miesiąc. Artyści wystąpią podczas IV Jarmarku Świętokrzyskiego - 17 maja, na Świętym Krzyżu. O Jarmarku Świętokrzyskim informowałem we wpisie z 7 kwietnia br. pt. Święty Krzyż: Moc Poezji na Jarmarku Świętokrzyskim - zapowiedź

„Jana Gajzlera ziemia uroczna, czyli Akwarelki świętokrzyskie” to spektakl zainspirowany twórczością świętokrzyskiego poety Jana Gajzlera. Kubowicz skomponował do jego wierszy muzykę, zaprosił do udziału uzdolnioną artystycznie młodzież oraz folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Kielce" działający przy Wojewódzkim Domu Kultury. Choreografią wg pomysłu Kubowicza zajęła się Barbara Kardynalska, trener zespołu. Powstało rodzajowe, nastrojowe widowisko. Były żywiołowe piosenki o przyrodzie i charakterze gór świętokrzyskich, opowieści o czarownicach i świętokrzyskie polki. Grudniowa premiera była zwieńczeniem warsztatów poezji śpiewanej przygotowywanych przez Towarzystwo Kultury Teatralnej” – poinformowała dzisiaj Kamila Piotrowicz z Zespołu Pieśni i Tańca Kielce przy WDK.

Krakowski artysta Piotr Kubowicz przygotowując wystawienie poezji znakomitego, aczkolwiek niezasłużenie zapomnianego, lirycznego poety Jana Gajzlera w miejscu najbardziej przez niego osławionym - na Świętym Krzyżu, tak dobrał teksty i muzykę, by wprowadzić zebranych w filozoficzno - religijny klimat, dodatkowo spotęgowany magią tego miejsca.

Tegoroczny Jarmark Świętokrzyski odbędzie się pod hasłem "Moc Poezji". Tej idei podporządkowane są wszystkie prezentacje. Impreza tradycyjnie rozpocznie się o godz. 11 Mszą świętą i potrwa do wieczora. Na Świętym Krzyżu z recitalem wystąpi Janusz Radek, publiczności zaprezentują się artyści skupieni wokół Jerzego Satanowskiego z widowiskiem w jego reżyserii "Nie żałuję" opartym na piosenkach Agnieszki Osieckiej. Wśród wykonawców znajdą się m.in. Ewa Błaszczyk, Barbara Dziekan i Mirosław Czyżykiewicz, a na fortepianie zagra Henryk Miśkiewicz.

PS
Fotografie udostępnione przez Kamilę Piotrowicz z Zespołu Pieśni i Tańca Kielce przy WDK

Na pierwszym zdjęciu Piotr Kubowicz, na drugim - przygotowujące się tancerze

UE: rośnie liczba ujawnionych niebezpiecznych zabawek, rowerów, chodzików, smoczków...

W ubiegłym roku najczęściej zgłaszanymi w krajach Unii Europejskiej niebezpiecznymi produktami były zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci (takie jak rowery, chodziki, łóżeczka i smoczki), produkty elektryczne i pojazdy silnikowe. Wzrosła liczba powiadomień o niebezpiecznych produktach pochodzenia chińskiego z 52% w 2007 r. do 59% w 2008 r.. Jest to efekt skoncentrowania się organów nadzoru rynku na kategoriach produktów, o których wiadomo, że stanowią większe zagrożenie.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską rocznego sprawozdania z funkcjonowania wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX”), liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich wycofanych z rynku UE w 2008 r. wzrosła o 16% w porównaniu do 2007 r.

Komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała dzisiaj m.in.: „To sprawozdanie zawiera bardzo jasne przesłanie: nie ma miejsca na samozadowolenie, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Największym wyzwaniem w roku 2009 jest zagwarantowanie, by bezpieczeństwo produktów nie zostało odłożone na bok w czasie kryzysu finansowego, by przedsiębiorstwa nadal przestrzegały swych obowiązków wobec konsumentów i by państwa członkowskie przydzieliły wystarczające środki na działania związane z egzekwowaniem przepisów. Bezpieczeństwo nie jest luksusem. W sprawozdaniu, o którym mowa, jasno określono stojące przed nami istotne wyzwania; zawarto w nim też wyraźny sygnał, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa nie ma miejsca na cięcie kosztów i chodzenie na skróty. Przeciwnie, w czasie kryzysu gospodarczego, gdy cena staje się znaczącym czynnikiem w wydatkach konsumentów, musimy zwiększyć nasze starania i szczególnie wzmóc czujność.”

„Łączna liczba powiadomień przekazywanych poprzez system RAPEX rosła stopniowo od 2004 r. (kiedy to dokonano transpozycji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, stanowiącej podstawę prawną dla systemu RAPEX, do krajowych systemów prawnych państw członkowskich). W piątym roku funkcjonowania systemu liczba powiadomień wzrosła czterokrotnie, od 468 (w 2004 r.) do 1 866 (w 2008 r.). W roku 2008 liczba powiadomień wzrosła o 16% w porównaniu z rokiem 2007. Przyczyną wzrostu liczby powiadomień w ramach RAPEX jest bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przez organy krajowe, większa świadomość obowiązków wśród przedsiębiorstw, lepsza współpraca z krajami trzecimi i działania z zakresu budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi koordynowane przez Komisję Europejską” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk w dzisiejszym komunikacie prasowym polskiego przedstawicielstwa KE.

Dwanaście europejskich krajów jeszcze bardziej nasiliło działania w ramach systemu i zgłosiło więcej produktów niebezpiecznych niż w 2007 r. W tej klasyfikacji przodują zdecydowanie Niemcy z 205 powiadomieniami. Potem kolejno są: Hiszpania - 163 powiadomienia, Słowacja (140 ), Grecja (132) i Węgry (129 ). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 50% wszystkich przesłanych za pośrednictwem systemu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

Ponad 50 proc. wszystkich powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło zabawek (498 powiadomień), urządzeń elektrycznych (169) i pojazdów silnikowych (160). Wyroby włókiennicze, w tym odzież, (ze 140 powiadomieniami) stały się w 2008 r. czwartą najczęściej zgłaszaną poprzez RAPEX kategorią produktów.

W ubiegłym roku łącznie 909 przesłanych poprzez system RAPEX powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło produktów wytworzonych w Chinach. Liczba zgłoszonych przez system RAPEX produktów pochodzenia chińskiego wzrosła w 2008 r. do 59% z 52% w 2007 r. Ze sprawozdania wynika również i to, że władze chińskie coraz częściej podejmują środki ograniczające na własnym rynku na podstawie informacji z systemu RAPEX przekazywanych przy pomocy aplikacji „RAPEX-CHINA”, udostępnionej we wrześniu 2006 r.

piątek, 17 kwietnia 2009

Kielce: wojewoda zaprasza do udziału w Biegu Europejskim

W celu upamiętnienia piątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz popularyzacji biegania odbędzie się w Kielcach „Bieg Europejski”. Do licznego udziału w nim zaprasza wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka Karuba.

Do 30 kwietnia br. można zgłaszać chęć udziału w Biegu Europejskim organizowanym przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach oraz Kielecki Klub Lekkoatletyczny. Impreza odbędzie się 9 maja br. w Parku Miejskim w Kielcach.

„Będzie ona uczczeniem piątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych” – przeczytałem w dzisiejszym komunikacie Biura prasowego Urzędu Wojewódzkiego.

W sobotę o godz. 1100 ze startu w Parku Miejskim wystartują zawodnicy w wielu kategoriach i na różnych dystansach. Uczniowie z podstawówek będą mieli do pokonania dystans 800 metrów, gimnazjaliści – 1200 m. W dwóch biegach głównych wystartują zawodnicy w wieku od rocznika 1992 wzwyż. Kobiety będą miały do pokonania dystans 1600 m., zaś mężczyźni – 2400 m.

Organizatorzy zapraszają zarówno drużyny, jak i też osoby indywidualne. Zgłoszenia drużyn należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, tel./fax. 0-41 342-16-93. Zaś do sekretariatu zawodów w dniu startu do godz. 10 będą mogli się zgłaszać jeszcze tylko zawodnicy indywidualni.

Kielce: siedem imprez targowych naraz


W halach Targów Kielce prezentuje od dzisiaj swoje stoiska ponad 500 wystawców na powierzchni 8 500 metrów kwadratowych z siedmiu wystaw targowych: AGROTRAVEL, VOYAGER, VENUS, DOM, OGRÓD i TY, INTERKAMIEŃ, GLASS-TECH.

AGROTRAVEL - Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki odbywają się przy współpracy WTO - Światowej Organizacji Turystycznej, Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. W ich programie znajdują się między innymi: prezentacje ofert atrakcyjnego wypoczynku na wsi, Scena Kultury - prezentacje artystyczne ponad 500 twórców ludowych, Karczma regionalna – degustacje potraw regionalnych oraz Jarmark rękodzielnictwa. Dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki odbywa się pod hasłem „Perspektywy rozwoju i promocji

VOYAGER - VIII Świętokrzyskie Targi Turystyki są okazją tego, by firmy zaproponowały coś dla ciała i dla ducha, wypoczynek indywidualny, rodzinny, dla młodzieży i seniorów. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Na stoiskach prezentują się nie tylko biura organizujące wyjazdy, ale przede wszystkim stowarzyszenia, organizacje turystyczne, gminy i powiaty, będące przedstawicielami najbardziej urokliwych miejsc na mapie województwa świętokrzyskiego, ale i Polski.

VENUS - IV Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych, to dla ponad 80 wystawców okazja prezentacji swoich atutów i produktów w sposób dynamiczny. Tegorocznej wystawie towarzyszą pokazy zdobienia paznokci, najnowszych technik w kosmetologii i medycynie estetycznej, fryzur i makijaży na różne okazje, body painting oraz mody wieczorowej oraz ślubnej. Na zwiedzających czekają specjalistyczne punkty konsultacyjne, szkolenia i konkursy. Już po raz czwarty w ramach wystawy VENUS odbywają się Ogólnopolskie Mistrzostwa Makijażu.


DOM - XVI Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz są jednymi z największych w tej branży w południowo – wschodniej Polsce. To pełna oferta nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych oraz szeroka gama elementów wyposażenia, a także wystroju wnętrz. Podczas wystawy zaprezentowany został nie tylko szeroki zakres usług budowlanych, ale także wszystko to, co wiąże się z budową domów – oferty kredytowe, usługi najlepszych projektantów czy tak zwana wykończeniówka.

OGRÓD i TY - XVI - Targi Ogrodnicze i Działkowe są okazją, by zobaczyć najmodniejsze meble ogrodowe, altany, domki letniskowe, ogrodzenia, rzeźby ogrodowe, odlewy artystyczne, oświetlenie ogrodowe, baseny, fontanny, oczka wodne, urządzenia zraszające i nawadniające, jak również rośliny ozdobne i krzewy, sprzęt ogrodniczy, narzędzia i maszyny dla ogrodnictwa. Targom towarzyszy Konferencja „Rozwój i działania szkół średnich kształcących przyszłych architektów krajobrazu”, a także Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”.

INTERKAMIEŃ - XIV Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich są jedną z niewielu tego rodzaju imprez w Polsce. Wystawa szczególnie polecana jest przedstawicielom zakładów kamieniarskich, architektom, inwestorom budowlanym i wykonawcom, a także indywidualnym odbiorcom. Zakres branżowy imprezy to nie tylko maszyny do obróbki kamienia, kamień budowlany i kruszywo, ale również bloki, płyty, płytki, rzeźby, kominki i fontanny. Wydarzeniem towarzyszącym będzie XIV Konferencja „Kamień w budownictwie” organizowana przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach.

GLASS-TECH - II Międzynarodowe Targi Produkcji, Obróbki i Technologii Szkła oraz Ceramiki, na których można obejrzeć wyroby ze szkła, porcelany, ceramiki, fajansu, a także kamionki. Oferta firm biorących udział w tegorocznych targach obejmuje: urządzenia uzdatniające wodę do mycia szkła, usługi cięcia wodą - WaterJet, produkcję, konstrukcje i remont pieców szklarskich, piece do wytłaczania szkła, maszyny i urządzenia do przetwórstwa szkła, laminowania, pakowania materiałów sypkich, narzędzia diamentowe, części zamienne do maszyn, suszarnie do suszenia piasku kwarcowego, szkło warstwowe (laminowane), wyroby artystyczne i użytkowe ze szkła i ceramiki, lustra, wyroby z ceramiki technicznej.
PS
Foto Andrzej Piskulak
Na zdjęciach stoiska targowe

czwartek, 16 kwietnia 2009

Świętokrzyskie: drogie drogi

Blisko 172 miliony złotych, to kwota wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Wartość całkowita tych zdań wliczona została na blisko 290 mln zł.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał dzisiaj wyboru 9 projektów, które otrzymają wsparcie w ramach działania pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”, które realizowane jest w ramach dwuetapowego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

„Zawarcie umów finansowych będzie możliwe po dostarczeniu przez wnioskodawców pełnej dokumentacji przewidzianej dla II etapu konkursu oraz pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów” – czytam w komunikacie z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Na ponad 136 mln zł wyceniono największą spośród zgłoszonych inwestycji, na przebudową obiektów mostowych i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 9 do skrzyżowania drogi nr 755 z drogą nr 74 - Obwodnicą Ożarowa. Ponad 81,5 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Za ponad 41 mln zł Miejski Zarząd Dróg w Kielcach dokona rozbudowy ulicy Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań. Wartość dofinansowania wyniesie w tym wypadku blisko 25 mln złotych.

Z kolei na prace przy rozbudowie ul. Zagórskiej i Wikaryjskiej w Kielcach, planuje się wydać 32,3 mln zł (19,4 mln zł to dofinansowanie z UE).

To już drugi rozstrzygnięty konkurs na wsparcie inwestycji drogowych w ramach RPO. W pierwszym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozdysponował 190 mln złotych na dofinansowanie 54 projektów drogowych.

Kielce: rzeźby Stanisława Cukra w „Domu Praczki”

Tematy religijne w twórczości Stanisława Cukra wynikają, zdaniem krytyków sztuki, z jego głębokiej wiary – świadomej i pozbawionej wątpliwości. Artysta swą wiarą w Krzyż odkrywa innym wierzącym rzeczywistość nadprzyrodzoną. Rzeźbiarz od wielu lat modeluje stacje Drogi Krzyżowej, motyw Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, ukrzyżowanie św. Piotra i Matkę Bolesną.

Jutro, w piątek 17 kwietnia br o godz. 18 odbędzie się wernisaż rzeźb Stanisława Cukra w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki" w Kielcach. Głównym motywem wystawionych prac jest człowiek. Będzie można go podziwiać w odlewie z brązu, wymodelowanego z wosku, wyrzeźbionego z drewna. Wystawę można zwiedzać do 15 maja br.

Stanisław Cukier w swojej twórczości rzeźbiarskiej jest tradycyjny i nie próbuje sięgać po nowe technologie. Korzysta z klasycznych materiałów: z wosku, brązu, z drewna.
„Jego postaci nie wykonują żadnych gestów. Trwają. Cukier wydobywa napięcie tylko lekkim pochyleniem, nieznacznym niemal niedostrzegalnym ruchem. Tworzy galerię ludzkich typów, nie anonimowych. Rzeźbiąc, artysta odwołuje się do konkretnych modeli swoich dzieci, przyjaciół" - pisze w katalogu komisarz wystawy Anna Król.

Artysta urodził się w Zakopanem. Swoje niezwykle rzeźby tworzy od ponad trzydziestu lat. Studiował w warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Przez kilka lat był wykładowcą tej uczelni. Obecnie jest dyrektorem Zespołu Sokół Plastycznych w Zakopanym. Jego prace wystawiane były na licznych wystawach w kraju i za granicą. Był wielokrotnie nagradzany w konkursach rzeźbiarskich.. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu oraz w British Museum w Londynie, Muzeum Beelden w Scheveningen, a także w kolekcjach prywatnych.

PS
Prezentowane tutaj skany prac: "Autoportret" oraz "Droga Krzyżowa - Stacja VIII" pochodzą ze katalogu wystawy.

Kielce: promocja europejskich regionów podczas targów AGROTRAVEL i VOYAGER

Występy ponad 500 artystów ludowych, prezentacje regionów Irlandii, Mołdawii, Gruzji, Niemiec i Litwy, 14 polskich województw oraz 16 Lokalnych Grup Działania oraz Międzynarodowa Konferencja Popularnonaukowa, Karczma Regionalna i Jarmark Rękodzielnictwa – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na zwiedzających imprez targowych o charakterze turystycznym.

Jutro w halach Targów Kielce rozpoczynają się organizowane po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz VIII Świętokrzyskie Targi Turystyki VOYAGER. Trwać one będą do 19 kwietnia br.

Na targach AGROTRAVEL spotka się blisko 80 wystawców z zakątków przede wszystkim Polski i Europy Wschodniej. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych między innymi z Mazowsza, Wielkopolski, Podkarpacia czy województwa świętokrzyskiego, którego unikatową atrakcją będzie niewątpliwie Park Jurajski w Bałtowie. Ponadto amatorzy swojskiej kuchni będą mogli skorzystać z przysmaków serwowanych przez Karczmę Regionalną, gdzie nie tylko będzie można najeść się do syta, ale również zakupić regionalne potrawy. Stoiska będą mieć również takie instytucje i stowarzyszenia, jak m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polska Organizacja Turystyczna, które promować będą rozwój turystyki wiejskiej.

Na stoiskach targów VOYAGER i AGROTRAVEL zaprezentują się także: biura organizujące wyjazdy, regionalne stowarzyszenia, organizacje turystyczne, gminy i powiaty. Nie zabraknie także ofert hoteli, moteli i pensjonatów, a także przedsiębiorstw transportowych – samochodowych, kolejowych oraz lotniczych. Obejrzeć będzie można także sprzęt turystyczny i sportowy oraz najnowocześniejsze systemy obsługi baz turystycznych.

„Imprezę tą najprościej można określić jako element kampanii promującej połączony z marketingiem miejsca. Dlatego też nie można nie wziąć udziału w dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, która odbędzie się pod hasłem „Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce”. Podczas spotkania poruszonych zostanie kilkanaście zagadnień związanych między innymi z oceną stanu polskiej turystyki, rynkiem żywności naturalnej, dziedzictwem kulturowym oraz wsparciem agroturystyki” – poinformowała dzisiaj Joanna Massalska - specjalista ds. Public Relations Targów Kielce.

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbędą się przy współpracy między innymi WTO – Światowej Organizacji Turystycznej, Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites oraz Polskiej Organizacji Turystycznej

Jutro o godz. 11.30 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej oraz członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Gosa oraz Jacka Kowalczyka – prezesa świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ponadto organizatorzy informują, że ze względu na wielkość wystawy przez trzy dni targowe mogą wystąpić także utrudnienia w ruchu przy wyjeździe z Kielc w kierunku Łodzi, a także w okolicach Malikowa. Szczególnie duże natężenie ruchu w okolicach Targów Kielce wystąpi w sobotę i niedzielę.

środa, 15 kwietnia 2009

Parlament Europejski: dziedziniec imienia prof. Bronisława Geremka

W najbliższy wtorek główny dziedziniec Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nazwany będzie imieniem prof. Bronisława Geremka. Fakt ten ma na celu upamiętnić parlamentarzystę europejskiego, który pełniąc mandat eurodeputowanego, jak i też przed jego objęciem, przyczynił się w znamienny sposób dla procesu integracji europejskiej.

We wtorek, 21 kwietnia o godzinie 15.00, na dziedzińcu budynku Louise Weiss w Strasburgu odbędzie się uroczystość nadania imienia profesora Bronisława Geremka, której gospodarzem będzie przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering.

„W styczniu br. Prezydium PE podjęło decyzję o nadaniu trzem miejscom w Parlamencie
nazw upamiętniających parlamentarzystów, którzy pełniąc mandat posła do PE, jak i
przed jego objęciem, przyczynili się w znamienny sposób dla procesu integracji europejskiej”
- czytam w dzisiejszym komunikacie przygotowanym przez polski Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego.

Profesor Geremek był jednym z liderów opozycji demokratycznej, w wolnej Polsce pełnił
funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2004 został wybrany na posła do Parlamentu
Europejskiego, gdzie zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych z ramienia grupy ALDE (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy). Aż do tragicznej śmierci w lipcu 2008 roku, aktywnie uczestniczył w dyskusjach nad przyszłym kształtem Unii Europejskiej i reformach instytucjonalnych

Świętokrzyskie: nowy wóz ratowniczy za 2,8 mln zł

Świętokrzyska Państwowa Straż Pożarna wzbogaci się w nowoczesny, specjalistyczny samochód strażacki, wykorzystywany w ratownictwie drogowym. Całkowity koszt zakupu nowego wozu ratowniczego ma wynieść 2,8 mln złotych. Dofinansowanie w wysokości 1, 68 mln złotych zostanie przekazane w ramach działania „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”.

Dzisiaj marszałek województwa Adam Jarubas i członek zarządu województwa Marcin Perz oraz komendant wojewódzki PSP Zbigniew Muszczak i zastępca komendanta Stanisław Woś podpisali umowę wstępną na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczego na kwotą prawie 1,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obecnie świętokrzyska PSP dysponuje tylko jednym tak dużym samochodem. Jest on szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do wypadków drogowych z udziałem tirów. Wykorzystywany jest on do akcji ratowniczych na terenie całego województwa a nawet poza nim. Zakup nowego wozu ułatwi i przyspieszy ratownicze działania, ponieważ wykorzystywany byłby on głównie na południu województwa, w powiecie sandomierskim i na Ponidziu.

Marszałek Adam Jarubas wyraził zadowolenie, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd wojewódzki może wesprzeć działania, które służą poprawie bezpieczeństwa. Wyraził też nadzieję, iż posiadanie przez PSP drugiego dużego wozu ratownictwa drogowego skróci dojazd i usprawni akcje ratownicze.

Nowy samochód ratowniczy - ze względu na swoją specyfikę i rozmiary - zostanie zbudowany na specjalne zamówienie. Do świętokrzyskich strażaków trafi w przyszłym roku.

wtorek, 14 kwietnia 2009

Caritas Diecezji Kieleckiej: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 „Kamień Pomorski”


Caritas Diecezji Kieleckiej solidaryzuje się z ofiarami tragicznego pożaru w Kamieniu Pomorskim i zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin poszkodowanych w czasie pożaru oraz na wyposażenie mieszkań tych osób.


"Ofiary pieniężne można wpłacać w biurze Caritas przy pl. Najświętszej Marii Panny w Kielcach oraz we wszystkich placówkach Caritas Kieleckiej, a także na konto nr 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem „Kamień Pomorski” - apeluje w dzisiejszym komunikacie kierownictwo Caritas Diecezji Kieleckiej.

Caritas Polska w trybie doraźnym przekazała na ten cel 50.000,00 zł oraz część sprzętu AGD dla rodzin, które będą w stanie zorganizować tymczasowe mieszkania.Według ostatnich ustaleń


Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej zabezpiecza już dla „pogorzelców” podstawowe potrzeby bieżące w postaci żywności, odzieży i artykułów pierwszej potrzeby.

czwartek, 9 kwietnia 2009

Świętokrzyskie Miejsca Mocy po raz trzeci

Już po raz trzeci Urząd Marszałkowski będzie organizatorem akcji „Świętokrzyskie Miejsca Mocy”. Wśród mieszkańców regionu i odwiedzających nas turystów rozprowadzonych rozstanie 50 tysięcy „świętokrzyskich paszportów”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął informację w sprawie dorocznej akcji „Świętokrzyskie Miejsca Mocy. Adresowana głównie do dzieci i młodzieży w całej Polsce - ma zachęcać do odwiedzenia najatrakcyjniejszych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej, a dla najbardziej wytrwałych turystów Urząd Marszałkowski przygotował upominki.


W Regionie Świętokrzyskim ma ona na celu szczególe zachęcenie młodych mieszkańców regionu świętokrzyskiego do uprawiania turystyki, poznania województwa, jego przeszłości, kultury oraz piękna krajobrazu i przyrody. W ramach akcji przygotowane zostały "świętokrzyskie paszporty" zawierające wykaz wybranych 24 świętokrzyskich atrakcji turystycznych.

Wśród nich są m.in.: 1. Święty Krzyż, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, Park Etnograficzny w Tokarni, Trasa podziemna w Sandomierzu, Brama Opatowska w Sandomierzu, Krzemionki k. Ostrowca, Park Jurajski w Bałtowie, Zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Dworek Mikołaja Reja, Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum SOP w Sielpi, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Samorząd województwa już dwukrotnie, w latach 2007 i 2008 przeprowadził tę akcję. Odniosła ona sukces, jeśli chodzi o zainteresowanie nią nie tylko w Świętokrzyskiem. Pomysłodawcy i organizatorzy liczą na jego powtórzenie.


PS

Foto Andrzej Piskulak

Na zdjęciu Brama Opatowska

Kielce: wielkanocna pomoc Caritas


Wśród bez mała 2 tys. rodzin Caritas Diecezji Kieleckiej rozdysponowała ok. 7 ton żywności i artykułów chemicznych pierwszej potrzeby. Zbiórkę prowadzili wolontariusze, rekrutujący się z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas oraz z kieleckich szkół średnich.

Caritas Diecezji Kieleckiej do wielkanocnej pomocy ludziom biednym przygotowywała się już od połowy marca br. W okresie przedświątecznym, wzorem ubiegłych lat, zbierano produkty żywnościowe w kieleckich sieciach sklepów" Tesco", "Społem", "Biedronka", "Lewiatan".
W dniach 6 – 8 kwietnia br. przekazano dla 1.8 tys. biednych rodzin ok. 7 ton żywności i artykułów chemicznych pierwszej potrzeby. Były to specjalnie przygotowane paczki na świąteczny stół. Pochodziły one ze zbiórek, które zostały przeprowadzone.

„Klienci sklepów przyłączali się do akcji Caritas poprzez zakup dodatkowych produktów spożywczych o możliwie długim terminie przydatności do spożycia. Zbiórkę prowadzili wolontariusze, rekrutujący się z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas oraz z kieleckich szkół średnich. W organizację zbiórki włączył się tradycyjnie Kielecki Bank Żywności” – czytam w dzisiejszym komunikacie.

Z pomocy Caritas skorzystały osoby, które wcześniej złożyły podanie o jej przyznanie i uzyskały potwierdzenie swojej trudnej sytuacji materialnej. Część paczek żywnościowych została rozprowadzona przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach. Pozostałe rozdysponowano przez Parafialne Zespoły Caritas w diecezji kieleckiej.

Dla wielu ubogich osób pomoc ofiarowana przez Caritas jest jedyną jaką uzyskały. Szczególną troską zostały w tym okresie otoczone osoby samotne i bezdomne. Zorganizowano dla nich przedświąteczne spotkania, a w okresie Wielkanocy mogą liczyć na wsparcie i miejsce przy świątecznym stole w schroniskach i ogrzewalniach Caritas.
Zbiórki żywności to nie jedyne formy pomocy realizowane przed Wielkanocą przez Caritas. Równie ważnym dziełem jest akcja „Jałmużna wielkopostna” –skierowana głównie do młodych a polegająca na zbiórce pieniędzy do skarbonek. Jej finał będzie miał miejsce w Niedzielę Miłosierdzia – czyli tydzień po Świętach Wielkanocnych. Wtedy to nastąpi liczenie pieniędzy zebranych w parafiach. Będzie je można przeznaczyć na leczenie osób chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci.

Inną formą pomocy dla osób najbardziej potrzebujących jest sprzedaż baranków wielkanocnych. Jak co roku akcja ta spotyka się z dużym odzewem społecznym. Dochód z ich sprzedaży wesprze działalność świetlic środowiskowych Caritas dla dzieci i młodzieży. Baranki na wielkanocny stół rozprowadzane są w parafiach oraz przez Biuro Caritas – Plac Panny Marii 1 w Kielcach.
Ogromny zakres pomocy biednym organizowanej przez Caritas nie byłby możliwy bez wsparcia darczyńców – jeszcze do końca kwietnia można wesprzeć działalność Caritas Kieleckiej przekazując 1% podatku. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz bieżącą działalność pomocową.

środa, 8 kwietnia 2009

Komisja Europejska pragnie zwalczyć opóźnienia w płatnościach

Komisja Europejska sugeruje, że władze publiczne powinny stanowić przykład dla innych i z zasady uiszczać płatności w czasie 30 dni. Jednocześnie Komisja zobowiązuje się do przyspieszenia płatności za towary i usługi, aby w pełni przestrzegać wyznaczonych terminów, a w wielu przypadkach nawet je skracać, by były one krótsze od terminu obowiązującego prawnie.

Proponowane dzisiaj zmiany odzwierciedlają znaczenie terminowego dokonywania płatności dla przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. „Władze publiczne powinny z reguły dokonywać płatności w okresie 30 dni, w innym przypadku będą musiały uiścić odsetki, rekompensatę kosztów odzyskiwania należności lub zryczałtowaną rekompensatę wynoszącą 5 % należnej kwoty, co będzie obowiązywać od pierwszego dnia zwłoki. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach terminy płatności mogą być dłuższe” – czytam w dzisiejszym komunikacie przedstawicielstwa polskiego Komisji Europejskiej.

Wiceprzewodniczący KE Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu, dzisiaj powiedział: „Opóźnienia w płatnościach w przypadku władz publicznych nie mogą być dłużej tolerowane. Obecny wniosek stanowi ważny impuls do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego poprzez pomoc w uniknięciu kolejnych bankructw oraz wspomaganie przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w długim okresie.”

Pomimo pewnych postępów poczynionych w ostatnich latach, nadal zdarzają się opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami publicznymi. Stanowi to przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstw i prowadzi do bankructwa dotąd rentownych firm, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety dotychczasowy sposób regulowania płatności przez władze publiczne nie jest zawsze godny pochwały. Ze względu na obecny kryzys niektóre państwa członkowskie zajęły się tym problemem na poziomie krajowym.

W stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami będzie przestrzegana zasada swobody zawierania umów, jednak w razie zwłoki przedsiębiorstwa będą miały prawo do roszczenia odsetek za opóźnienie w płatności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
Zaostrza się zasady dotyczące rażąco nieuczciwych umów.

„Niniejszy wniosek ma na celu poprawę przepływów pieniężnych w europejskich przedsiębiorstwach, co ma szczególne znaczenie w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Wniosek ten ma również przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zniesienie barier dla transgranicznych transakcji handlowych. W tym celu wprowadzone zostaną mechanizmy umożliwiające wierzycielom pełne i skuteczne egzekwowanie ich praw w przypadku opóźnień w płatnościach oraz środki skutecznie zniechęcające administracje publiczne do przekraczania terminów płatności”- informuje dziś Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce .

Świętokrzyskie: unijne stypendia dla studentów

Bez mała 2 tysiące studentów z województwa świętokrzyskiego może otrzymać 350 zł miesięcznie w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy, z możliwością jednorazowej wypłaty. Na ten cel przeznaczonych będzie ponad 5 mln zł

Dziś radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji jednogłośnie zdecydowali o uruchomieniu dodatkowych stypendiów unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

„Decyzjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Świętokrzyskiego przyznano dodatkową pulę środków, ponad 10 milionów złotych, z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”. Z tej puli 5 milionów 300 tysięcy zł zdecydowano przeznaczyć na stypendia unijne dla studentów mających najcięższą sytuację materialną. O pieniądze ubiegać się mogą studenci studiujący w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, zameldowani na terenie województwa. Dodatkowym kryterium jest dochód rodziny nie przekraczający 504 zł netto na osobę” – czytam m.in. w komunikacie biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.


„Zmiana kursu euro i osłabienie złotego sprawiły, że z budżetu Unii Europejskiej trafią do nas większe pieniądze, m.in. na realizację zadań ukierunkowanych na pomoc materialną dla studentów" – mówił podczas sesji Marcin Perz, członek Zarządu Województwa.


Przed marszałkiem Adamem Jarubasem oraz starostami, by wytypować stypendystów, którzy mogliby otrzymać wsparcie finansowe. Ponadto marszałek województwa ma się spotkać z przedstawicielami urzędów skarbowych w naszym regionie i prosił będzie, by te pomagały w sprawnym przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do otrzymania tego dodatkowego świadczenia.