Translate

czwartek, 7 maja 2009

Świętokrzyskie: „Koziołek” dla powiatu jędrzejowskiego


Statuetką "Koziołka" i nagrodą finansową 15 tysięcy złotych uhonorowany został dziś powiat jędrzejowski za ubiegłoroczną rywalizację w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. W tym roku, spośród czternastu jednostek samorządu terytorialnego rywalizujących o statuetkę "Koziołka" w policyjnym mundurze kapituła wytypowała siedmiu laureatów.

Dzisiaj podczas uroczystego podsumowania programu „Bezpieczne Świętokrzyskie 2008”, które odbyło się w hotelu „Cztery Wiatry” w Korytnicy nagrodzono samorządy za ich zaangażowanie w realizację programu. Najlepszy okazał się powiat jędrzejowski, drugie miejsce zajął powiat starachowicki, a trzecie - powiat staszowski.

Wyróżnienia otrzymały także osoby i instytucje, będące liderami działającymi w sposób niekonwencjonalny. Kapituła Konkursu przyznała je:: nadkom. Marzenie Piórkowskiej – KPP Jędrzejów, Mariuszowi Lnianemu – wolontariuszowi w gminie Małogoszcz, mł.asp. Januszowi Kowalewskiemu – KPP Starachowice, Tomaszowi Łebkowi – szefowi Harcerskiej Grupy Ratowniczej w Starachowicach, Arturowi Garbackiemu – wolontariuszowi w powiecie staszowskim, st.sierż. Pawłowi Skrzypkowi – KPP Staszów, Ewie Paszyńskiej – wolontariuszce z powiatu koneckiego, mł. asp. Marzenie Czapelskiej – KPP Końskie, Ewie Czerw – Urząd Gminy Wiślica, st.sierż., asp.szt. Arturowi Szkotowi – KPP Włoszczowa, Jolancie Turczyn- wolontariuszce z gminy Kluczewsko, Barbarze Maludzińskiej – Klub Osiedlowy "Słoneczko" w Kielcach, mł.asp. Izabeli Grabowskiej – KMP Kielce.

„Koziołka” oraz pozostałe nagrody i wyróżnienia wręczał marszałek Adam Jarubas.” W tym roku, spośród czternastu jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o symboliczny posążek koziołka w policyjnym mundurze kapituła wytypowała siedmiu laureatów. W konkursie uczestniczyły jednostki z powiatów województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce, które podjęły wykraczające poza ich zwykłe obowiązki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub prywatnego, czy też przyczyniły się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego”- poinformował dziś w specjalnym komunikacie Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.


Nagroda „Koziołka” przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Prezesa Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz