Translate

sobota, 25 kwietnia 2009

Polski raport KE: udane 5 lat w UE z małym ale...


Z raportu wykonanego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że 5 lat członkostwa w UE nie potwierdziło obaw części społeczeństwa związanych z jego wpływem na ich życie. Polacy z optymizmem patrzą też na kolejne 5 lat członkostwa Polski w UE

„Wyraźnie zmniejszył się odsetek Polaków dostrzegających negatywny wpływ członkostwa na swoje życie. Jednocześnie nastroje związane z obecnością Polski w UE nie są obecnie tak optymistyczne, jak jeszcze przed rokiem” – głosi dzisiejszy komunikat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Sondaż wykonał TNS OBOP na zlecenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Z wyników badań przedstawionych dzisiaj przez Wydział informacji i komunikacji społecznej KE, wynika, że Polacy pozytywnie oceniają bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności, jeśli chodzi o jego wypływ na sytuację w kraju (pozytywny według 52%) oraz pozycję Polski na świecie (54%). Znacznie rzadziej jednak Polacy dostrzegają wpływ członkostwa w UE na własne życie – połowa z nich mówi, że nic się u nich nie zmieniło, zmiany na lepsze zauważa, co trzeci (32%) Polak, a 15% naszych rodaków zauważyła zmiany na gorsze.

Jesteśmy podzieleni w ocenie tego, kto bardziej skorzystał na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Według 26% była to Polska, według 27% inne kraje unijne, natomiast 29% badanych sądzi, że korzyści były obopólne. Nie jesteśmy także zgodni w ocenie tego, czy po wejściu do Unii Polska może na równych prawach korzystać z przywilejów, jakie mają „stare” państwa członkowskie – 44% uważa, że tak jest, ale 47% nie podziela tej opinii.

„Połowa (50%) Polaków jest pewna, że w Unii Polska umocniła swoją niepodległość i suwerenność, co trzeci (32%) uważa, że jest wręcz przeciwnie. 39% Polaków jest zdania, że w UE Polska unowocześniła swoją gospodarkę, a Polacy żyją lepiej. Prawie połowa (48%) uważa jednak, że nasz kraj jest raczej źródłem surowców i tanich pracowników. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polacy wzbogacili swoją kulturę i umocnili tożsamość narodową – tak uważa niemal co drugi Polak (48%). 36% mieszkańców naszego kraju sądzi natomiast, że wejście do UE doprowadziło do zubożenia kultury i utraty świadomości narodowej” – czytam w komunikacie polskiego przedstawicielstwa KE.

Ponad dwie trzecie (69%) Polaków zauważa, że jako państwo członkowskie Unii Polska umocniła swoją pozycję międzynarodową. W 2002 roku spodziewało się tego 47% respondentów. I wtedy i teraz, co piąty respondent jest przekonany, że odwrotnie – Polska swoją pozycję międzynarodową osłabiła.

Zdaniem większości (59%) Polaków konkurencja na rynku pracy w UE ułatwia start zawodowy młodzieży w Polsce. Po 5 latach ten wskaźnik zwiększył się o 18%. Co trzeci (32%) badany uważa natomiast, że młodzież ma w związku z członkostwem w UE trudności z wejściem na rynek pracy.

Ankietowani Polacy dostrzegają wiele korzyści dla siebie osobiście związanych z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Spośród wymienionych w badaniu najpowszechniej wskazują na dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich (85%), łatwiejsze wyjazdy za granicę w celach turystycznych (82%) oraz możliwość kształcenia się w krajach unijnych (82%).

Patrzymy z optymizmem też na kolejne 5 lat członkostwa Polski w UE. 44% oczekuje, że ich życie zmieni się na lepsze, 49% spodziewa się poprawy sytuacji w kraju, a 50% polepszenia pozycji Polski na świecie. Zdecydowanie najbardziej optymistyczne patrzą w przyszłość najmłodsi respondenci (18-24-latkowie) – 69% z nich spodziewa się zmian na lepsze. Mężczyźni (54%) częściej od kobiet (45%) spodziewają się, że sytuacja w Polsce zmieni się na lepsze pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej.

Co dziesiąty rodak przewiduje, że w najbliższych 5 latach pod wpływem członkostwa w UE, jego życie zmieni się na gorsze. Według 15% na gorsze zmieni się sytuacja w kraju, a według 8% osłabi się pozycja międzynarodowa Polski.
PS
Foto Andrzej Piskulak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz