Translate

poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Bill Gates tworzy centra społeczno – kulturalne z wiejskich bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatorami przedsięwzięcia są: Fundacja Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program skierowany został do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Dziś rozpoczyna się rekrutacja do Programu Rozwoju Bibliotek. Zgłoszenia przyjmowane będą przez 2 miesiące (do 28 czerwca). Do Programu mogą zgłaszać się biblioteki publiczne ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Autorom projektu szczególnie zależy na dotarciu z ofertą do filii bibliotecznych, które często są jedyną instytucją publiczną w danej miejscowości. W ubiegłym miesiącu pisałem zapowiedź tego przedsięwzięcia we wpisie pt. Świętokrzyskie: Bill Gates stworzy centra społeczno – kulturalne z wiejskich bibliotek

„Program obejmie m.in. przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy. Aktywne i bardzo praktyczne formy szkoleń są dużą wartością programu. Dostarczony w ramach programu sprzęt multimedialny i teleinformatyczny – komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem, które przekaże nieodpłatnie Microsoft Corporation oraz projektory i urządzenia peryferyjne – doda bibliotece zdaniem organizatorów atrakcyjności i ułatwi podejmowanie interesującej działalności”– czytam w dzisiejszym komunikacie biura prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z dalszej treści komunikatu wynika, że Program Rozwoju Bibliotek da silny impuls rozwojowy dla blisko 3500 placówek z ponad 1100 gmin. W pierwszym naborze, który rozpocznie się 27 kwietnia 2009 roku i potrwa do 28 czerwca 2009 roku planowane jest objęcie Programem około 1800 placówek (bibliotek gminnych wraz z filiami) z około 600 gmin. Przy składaniu wniosku do Programu nie jest wymagany finansowy wkład własny.

W czerwcu 2008 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski i prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński podpisali porozumienie o współpracy w ramach prowadzonych programów. Ministerstwo prowadzi wieloletni program Biblioteka, którego przygotowaniem i wdrożeniem zajmuje się Instytut Książki. Minister kultury i dziedzictwa narodowego przewiduje uruchomienie jeszcze w 2009 roku programu grantowego szybkiego wsparcia modernizacji pomieszczeń bibliotecznych podnoszącego standard bibliotek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz