Translate

środa, 25 lutego 2009

Bruksela: unijne rozmowy trójstronne w sprawie ratowania miejsc pracy


Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy.


Dzisiaj w sprawie zaradzenia, jak m.in. zachować miejsca pracy spotkali się - przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso i europejscy przedstawiciele partnerów społecznych: sekretarz generalny John Monks z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), przewodniczący Ernest-Antoine Seillière z Konfederacji Europejskiego Biznesu, przewodniczący Carl Cederschiöld z Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i przewodniczący Georg Toifl z Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)). Porozumieli się co do tego, że istnieje potrzeba współpracy w celu ochrony i dalszego rozwijania osiągnięć społecznych i gospodarczych UE oraz jej rynku wewnętrznego jako źródeł dobrobytu, wzrostu i zatrudnienia w Europie.

„Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE” – poinformowała dziś Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

„Aby opanować kryzys gospodarczy i utrzymać obecny poziom zatrudnienia trzeba współpracować” - powiedział przewodniczący KE José Manuel Durão Barroso. (cytuję za materiałami prasowymi, jakie otrzymałem z Wydziału prasowego Przedstawicielstwa w Polsce KE)

„Celem polityki Komisji jest ograniczenie wpływu kryzysu na rzeczywistą gospodarkę i rzeczywiste zatrudnienie, przygotowanie przedsiębiorstw i pracowników do działań naprawczych i pomoc mieszkańcom Europy w znalezieniu pracy, która zapewni im stabilizację. Wpływ kryzysu na zatrudnienie nie podlega dyskusji. Aby poprawić sytuację gospodarczą, ograniczyć spadek zatrudnienia i zamykanie przedsiębiorstw oraz skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia potrzebujemy partnerstwa. Cieszę się, że mam możliwość rozmawiania z partnerami społecznymi o tym, jak kierować naszą pracą w najbardziej skuteczny sposób i jak razem możemy osiągnąć sukces” – mówił przewodniczący Barroso.

Z nadesłanych materiałów prasowych wynika, że europejscy partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli także, jako punkt wyjścia europejski plan naprawy gospodarczej i wyrazili gotowość do współpracy, aby zapewnić jego skuteczne wdrożenie, oraz ambicje, aby przełożyć go na działania.

Europejski plan naprawy gospodarczej zaproponowany przez KE i przyjęty w grudniu przez Radę Europejską ustanawia liczne środki, umożliwiające zachowanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy oraz zmaksymalizowanie zdolności gospodarki europejskiej do przetrwania recesji.

„Wiele z kluczowych elementów planu naprawy będzie miało bezpośredni wpływ na pracowników. Obejmują one szkolenia umożliwiające pracownikom zachowanie pracy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Fundusze UE udostępniane są poprzez Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji; dostępne są również nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk.

Rozmowy z przedstawicielami partnerów społecznych koncentrowały się na ich propozycjach środków zwiększających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, środków dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, wspierania przedsiębiorstw i pracowników w czasie recesji, zachęcania do inwestycji i utrzymania siły nabywczej i popytu na obecnym poziomie, poszanowania swobodnego przepływu pracowników i umów zbiorowych, a także środków gwarantujących zachowanie rynku jednolitego. Ich opinie zostaną uwzględnione w materiałach Komisji na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów 1 marca, podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej oraz podczas szczytu ds. zatrudnienia, który odbędzie się w maju. Komisja oraz partnerzy społeczni zgodzili się na ścisłą współpracę, aby znaleźć sposoby gwarantujące, że pracodawcy i związki zawodowe z całej Unii Europejskiej przyczyniają się do skutecznego ożywienia europejskiej gospodarki.


Foto. Andrzej Piskulak
Na zdjęciu (swego rodzaju przedsionek) hol przed salą obrad komisarzy unijnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz