Translate

wtorek, 17 lutego 2009

Darmowa EKUZ zapewni zdrowie

Tej zimy nie wyjeżdżaj z domu bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego! – apeluje Komisja Europejska.

Komisja Europejska zainaugurowała dzisiaj kampanię informacyjną w celu zwiększenia wiedzy na temat korzyści płynących z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bezpłatna karta ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do świadczeń zdrowotnych w wypadku choroby lub odniesienia obrażeń w trakcie czasowego pobytu za granicą.

„Kampania informacyjna w zabawny sposób przedstawia sytuacje, jakich dzięki karcie może uniknąć podróżny. Od czasu udanego wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 2004 roku otrzymały ją już 173 miliony osób” – poinformowała dzisiaj Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Mając EKUZ w podróży po Unii Europejskiej należy się, zdaniem pomysłodawców kampanii informacyjnej, spodziewać najlepszego, a jednocześnie być przygotowanym na najgorsze.

„Każdy ma nadzieję, że będzie mógł cieszyć się zimowym urlopem, wolnym od urazów lub
chorób. Jeśli jednak coś pójdzie nie po myśli, nikt nie ma ochoty przedzierać się przez skomplikowane i kosztowne procedury leczenia w obcym kraju. EKUZ jest dostępna nieodpłatnie przy złożeniu wniosku, a dzięki ujednoliconemu wzorowi karty lokalni świadczeniodawcy usług zdrowotnych we wszystkich uczestniczących krajach wiedzą, że posiadacz objęty jest ustawową opieką medyczną w państwie pochodzenia i że przysługuje mu takie samo leczenie, jak lokalnym pacjentom” – czytam w komunikacie z Wydziału prasowego polskiego przedstawicielstwa KE

EKUZ ma rozmiary karty kredytowej i nie zawiera żadnych informacji medycznych lub danych osobowych posiadacza oprócz jego imienia i nazwiska, daty urodzenia i numerów identyfikacyjnych.

"Dzięki karcie pacjent ma dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych na tych samych warunkach, co mieszkańcy danego kraju. Jeśli są uprawnieni do nieodpłatnej opieki lekarskiej, właściciel Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego również ma do niej prawo. Jeśli przysługuje im zwrot poniesionych kosztów, on także może otrzymać ich zwrot" - wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk.

Ponadto dzięki EKUZ uproszczono procedury administracyjne dla pacjentów i personelu medycznego. Karta zastępuje wcześniejszy formularz E111.

Kampania wizualna obejmuje czytelne i kolorowe obrazy przedstawiające Europejczyków w różnych sytuacjach. „Czas rozprostować kości?" pokazuje piaszczystą plażę, a na niej kobietę w bikini… z zagipsowaną nogą. Zdjęcie studenta obłożonego książkami – i z kołnierzem ortopedycznym na szyi – ilustruje reklamę pt. „Bolesna lekcja za granicą?”. Aby zaangażować obywateli i zachęcić ich do działania, seria plansz reklamowych ma jedno przesłanie: „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje Ci otrzymanie świadczeń na tym samym poziomie, jaki mają zapewniony obywatele odwiedzanego kraju. Jest ważna w 31 krajach Europy.

Tej zimy Komisja Europejska prowadzi dodatkowo kampanię medialną również w sektorach turystycznym i zdrowotnym. Przygotowywane są plakaty, ogłoszenia internetowe i ulotki mające dotrzeć do przedstawicieli sektora turystycznego i podróżnych. Kampania utrzymana jest w lekkim tonie i wykorzystuje anegdotyczne przykłady, aby pokazać, jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może ułatwić korzystanie z leczenia lub jakie niepotrzebne i zawiłe konsekwencje może nieść brak karty.

Od 2004 roku ponad 30% mieszkańców UE złożyło podanie o kartę i otrzymało ją od lokalnych instytucji opieki zdrowotnej. Tymczasem wiele osób nadal nie posiada karty, przez co muszą borykać się z niepotrzebnymi utrudnieniami administracyjnymi podczas leczenia w innym kraju UE. Aby zwrócić uwagę na korzyści płynące z EKUZ (i to, jak łatwo jest ją uzyskać), Komisja Europejska rozpoczyna właśnie nową kampanię. Informacje są dostępne na stronie Opieka zdrowotna za granicą – UE (we wszystkich oficjalnych językach UE) i w miejscowych instytucjach ochrony zdrowia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz