Translate

poniedziałek, 16 lutego 2009

Naziemna cyfrowa wypiera naziemną analogową

Naziemna cyfrowa transmisja telewizyjna została już wprowadzona w 21 państwach członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Finlandia, Szwecja, Słowenia, Wielka Brytania) i obejmuje swoim zasięgiem części terytoriów krajowych. Pięć innych państw członkowskich (Cypr, Irlandia, Polska, Portugalia i Słowacja) zapowiedziało, że zapewni usługi cyfrowe najpóźniej do 2010 r. Swoich planów nie przedstawiła jeszcze Rumunia.

„Proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej zakończono już w Luksemburgu, Holandii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Belgii (Flandrii) i w dużej części Austrii. Do końca 2010 r. lub wcześniej obejmie on całą Austrię, Estonię, Danię, Hiszpanię, Maltę i Słowenię. W okresie od końca 2010 r. do końca 2012 r. wyłączenia naziemnej telewizji analogowej dokonają Belgia (Walonia i region stołeczny Bruksela), Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania. W Polsce ostateczną datę wyłączenia wyznaczono na najpóźniej 2015 r.” – czytam w komunikacie Marty Angrockiej - Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce, jaki dzisiaj otrzymałem.

Europa przoduje w świecie pod względem zastępowania telewizji analogowej telewizją cyfrową. Komisja Europejska stosuje skoordynowane podejście do uwolnienia i przyszłego wykorzystania częstotliwości radiowych, pragnąc zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania z zalet telewizji cyfrowej, w tym z rosnącego zakresu interaktywnych usług telewizyjnych, takich jak np. telewizja wysokiej rozdzielczości lub wideo na życzenie. Z myślą o realizacji tych planów państwa członkowskie stopniowo wyłączają zajmującą znaczący zakres częstotliwości transmisję analogową i przechodzą na nadawanie cyfrowe.

„Oczekuje się, że prawie wszystkie państwa członkowskie dotrzymają przyjętego przez UE, przewidzianego na rok 2012 docelowego terminu wyłączenia” – pisze Marta Angrocka – Krawczyk.

„Coraz więcej Europejczyków korzysta z zalet telewizji cyfrowej. Niektóre państwa członkowskie UE są bez wątpienia światowymi liderami, jeżeli chodzi o zastępowanie naziemnej analogowej transmisji telewizyjnej transmisją cyfrową” - czytam w nadesłanym fragmencie wypowiedzi Viviane Reding - komisarz UE ds. telekomunikacji i mediów.

„W Europie przechodzenie na telewizję cyfrową przebiega sprawnie i zgodnie z planem, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami na świecie. Jestem pewna, że w najbliższych dwóch latach więcej państw UE dołączy do grupy krajów, które dokonując zmiany formatu transmisji, jako pierwsze wkroczyły w erę cyfrową. Oznacza to, że dostępny stanie się znaczny zakres uwolnionych częstotliwości na potrzeby nowych usług telewizyjnych i usług łączności bezprzewodowej, jeżeli Europa szybko podejmie właściwe decyzje. Skoordynowane decyzje dotyczące wykorzystania tzw. dywidendy cyfrowej są kluczem do szybkiego ożywienia gospodarczego Europy” – mówiła komisarz Viviane Reding.

Komisja Europejska stale podkreśla, iż transmisja cyfrowa zapewnia udoskonaloną jakość obrazu i dźwięku, lepszy odbiór przez urządzenia przenośne, więcej kanałów telewizyjnych i radiowych, a także poszerzone usługi informacyjne (np. pogram telewizyjny wyświetlany na ekranie). Ze względu na to, że nadawanie cyfrowe wiąże się z bardziej wydajnym wykorzystaniem częstotliwości radiowych, pojawi się przestrzeń dla nowych zastosowań, takich jak TV wysokiej rozdzielczości, telefonia komórkowa lub bezprzewodowa łączność szerokopasmowa na obszarach wiejskich. Zdaniem Komisji Europejskiej, powinno to zwiększyć innowacyjność i możliwości rozwoju w sektorach telekomunikacji i mediów, przyczyniając się jednocześnie do powodzenia działań podejmowanych w Europie na rzecz ożywienia gospodarczego.

Komisja Europejska pracuje nad wspólnym podejściem w zakresie sposobów zagospodarowania widma radiowego uwolnionego wskutek przejścia na transmisję cyfrową, które przyniosłyby najwięcej pożytku rynkowi wewnętrznemu i 500 milionom korzystających z niego obywateli. Technologią wykorzystywaną w naziemnej cyfrowej transmisji telewizyjnej w Europie jest technologia DVB-T. Komisja Europejska zachęca do stosowania standardów z rodziny DVB w UE i na całym świecie.

A jak w pozostałych częściach świata? USA przesunęły datę wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na 12 czerwca 2009 r. W Japonii wyłączenie planowane jest na lipiec 2011 r., w Korei Południowej na koniec 2012 r., w Australii na 2013 r., w Indiach i Rosji na 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz