Translate

wtorek, 24 lutego 2009

Zwiększoną elastycznością funduszy strukturalnych w kryzys finansowy


W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy ogłoszony został pakiet decyzji Komisji Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Zmiany obejmą wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać fundusze przyznane im na lata 2000-2006 oraz zagwarantują, że każde otrzymane euro zostanie dobrze wykorzystane.


Łącznie w okresie budżetowym 2000-2006 państwom członkowskim przyznano środki o wartości 257 mld euro. Jak dotąd wypłacono 225 mld euro, czyli 87,5% wszystkich środków. „Państwa członkowskie mogą teraz dokonywać płatności dla tego okresu do dnia 30 czerwca 2009 r. Termin dla płatności z funduszu spójności dla okresu 2000-2006 to w większości przypadków koniec 2010 r.” – czytam w dzisiejszym komunikacie, jaki otrzymałem z Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej.

Komentując decyzję o wydłużeniu o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2009 r., terminu dla projektów i płatności komisarz UE ds. polityki regionalnej, Danuta Hübner powiedziała: „Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim zoptymalizowanie wykorzystania środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys”. (Cytuję za komunikatem)

„Na zaproszenie Komisji Europejskiej państwa członkowskie złożyły wnioski o wydłużenie okresu kwalifikowalności dla finansowania 385 spośród 555 programów polityki spójności na lata 2000-2006, w przypadku których fundusze nie zostały w pełni wykorzystane. Wydłużenie okresu kwalifikowalności dotyczy czterech funduszy strukturalnych z tego okresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR)” – wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego KE

Taka elastyczność umożliwi państwom członkowskim i regionom wdrożenie i sfinalizowanie większej liczby projektów. Komisja zachęca je do skupienia się na rentownych sektorach i środkach, takich jak inwestowanie w efektywność energetyczną w celu tworzenia ekologicznych miejsc pracy i oszczędzania energii, a także wspieranie „zielonych” technologii, aby przyspieszyć rozwój przemysłu budowlanego i samochodowego.
PS
Foto. Andrzej Piskulak
Na zdjęciu Danuta Hübner - komisarz UE ds. polityki regionalnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz