Translate

poniedziałek, 9 lutego 2009

Tradycyjne zmagania na liście produktów tradycyjnych

„Truskawka Bielińska”, „Karp z Rudy Malenieckiej” oraz „Salceson kurozwęcki” to kolejne świętokrzyskie produkty, które mają szansę znaleźć się na liście produktów tradycyjnych. Decyduje o tym Rada ds. Produktu Regionalnego i Tradycyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

„Truskawka Bielińska” zakorzeniła się na terenie gminy Bieliny już w latach 50-tych ub. w. Szybko okazało się, że wyjątkowo jej rozwojowi sprzyja lokalny, bieliński mikroklimat. W miarę upływu czasu uprawa truskawki nabierała coraz większego znaczenia i w krótkim czasie stała się motorem rozwoju ekonomicznego gminy. Obecnie „Truskawka Bielińska” jest symbolem gminy i całego serca Łysogór oraz elementem życia kulturalnego mieszkańców gminy. Pojawiła się nawet jako motyw w ludowej twórczości. Władze gminy wykorzystały popularność truskawki i organizują od 11 lat co roku imprezę pn. „Dni Świętokrzyskiej Truskawki”.

O wpis na listę produktów tradycyjnych ubiegają się również inne potrawy: karp z Rudy Malenieckiej oraz salceson kurozwęcki. Wszystkie trzy produkty posiadają pozytywną opinię Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego.

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się produkty wytwarzane, od co najmniej 25 lat, ubiegają się o ich umieszczenie na Liście Produktów Tradycyjnych. Lista stanowi część strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa. Unormowanie prawne daje ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Rejestracja na liście sprzyja też rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych. Producent takiego produktu spożywczego po zarejestrowaniu i uzyskaniu certyfikatów unijnych oraz krajowych może liczyć na dotację finansową. W ubiegłych latach na liście produktów tradycyjnych znalazły się m.in.: miód świętokrzyski spadziowy, kiełbasa łosieńska, kasza jaglana gierczycka, wino sandomierskie, chleb koprzywnicki, surówki Megawity, potrawa o nazwie „bidula”, fasola korczyńska, śliwka szydłowska...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz