Translate

czwartek, 5 lutego 2009

Kielczanie wspominali bp Kaczmarka prześladowanego przez bezpiekę
Ordynariusz kielecki bp Kazimierz Ryczan dał przyzwolenie na tworzenie w Kielcach komitetu ds. budowy pomnika upamiętniającego bp Czesława Kaczmarka. Liczni kielczanie natychmiast z entuzjazmem podchwycili ten pomysł, zgłaszając gremialnie swój akces zaraz po dyskusji wspomnieniowej na temat Sługi Bożego Czesława Kaczmarka, do której zaprosił ks. prof. Jan Śledzianowski podczas promocji swojej książki pt. „Ksiądz Czesław Kaczmarek – Biskup Kielecki”.

W dzisiejszym spotkaniu promocyjnym, które odbyło się o godz. 17 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oprócz ks. prof. Jana Śledzianowskiego autora książki pt. „Ksiądz Czesław Kaczmarek – Biskup Kielecki” wzięli udział historycy: prof. Ryszard Gryz z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Ryszard Śmietanka - Kruszelnicki z kieleckiej delegatury IPN - obaj specjalizujący się w temacie prześladowań i represji wobec duchownych w okresie stalinizmu.

Spotkanie dotyczące prześladowanych w okresie komunizmu duchownych kieleckiej i sandomierskiej diecezji ze szczególnym uwzględnieniem postaci księdza bpa Czesława Kaczmarka zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej oraz Ruch Przełomu Narodowego.

Dużym zainteresowaniem licznie przybyłych kielczan i duchownych cieszyła się książka księdza prof. Jana Śledzianowskiego wydana nakładem Wydawnictwa „Jedność” w połowie grudnia ubiegłego roku w Kielcach. Prawie 640 - stronicowe dzieło jest kontynuacją i zarazem uzupełnieniem książki tegoż autora wydanej pod tym samym tytułem, w 1991 r. przez kielecką Kurię Diecezjalną. Książka uzupełniona jest najnowszymi badaniami historyków. Ksiądz prof. Śledzianowski podziękował kierownictwu IPN, za udostępnienie na potrzeby jego pracy 7 tomów akt dotyczących aresztowania bp Czesława Kaczmarka, 12 kieleckich księży, którzy znaleźli się w tzw. „kotle kurialnym” założonym przez kielecką bezpiekę oraz Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
„W swojej pracy autor zamierzył być przewodnikiem dla Czytelnika, wiodąc Go przez epokę, w której żył i działał biskup Czesław Kaczmarek. Jest to epoka szczególna dla naszego narodu: najpierw ostatnie dwudziestolecie trwania zaborów z końca XIX i początku XX wieku, następnie pierwsza wojny światowa i w następstwie jej zakończenia powstanie II Rzeczypospolitej […]; potem druga wojna światowa z okupacją hitlerowską rozciągającą się na teren całej diecezji kieleckiej, wreszcie rzeczywistość Polski Rzeczypospolitej Ludowej, która odcisnęła swoje piętno na biskupie Czesławie Kaczmarku, w ostatnim osiemnastoleciu jego życia. […] Był ogłaszany zdrajcą narodu, kolaborantem hitlerowskim, szpiegiem USA i Watykanu oraz wrogiem ludu. Działania propagandowe tego rodzaju były możliwe dlatego, że nigdy nie opublikowano jego nauki zawartej np. w listach pasterskich w pełnym brzmieniu, lecz wyrywając słowa i zdania z kontekstu nadawano im inne znaczenie. Tutaj dopiero po raz pierwszy Czytelnik będzie miał możność zapoznać się z substancją działalności biskupa Czesława Kaczmarka, w jego czynach i słowach, aby po lekturze książki „Ksiądz Czesław Kaczmarek – Biskup Kielecki” nasze społeczeństwo mogło dokonać raz jeszcze sądu nad tym człowiekiem. Aby ów sąd był obiektywny, a więc sprawiedliwy, autor wprowadził Polaków poszukujących prawdy do wszystkich archiwów, które stały się dla niego dostępne, i materiałów źródłowych, które zbierał dwadzieścia lat”.” – czytamy w Posłowiu.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się, rozpoczynające spotkanie z ks. Śledzianowskim, wystąpienia kieleckich historyków na temat represjonowanych w okresie stalinizmu księży katolickich z kieleckiej i sandomierskiej diecezji. Prof. Ryszard Gryz wyliczył, że 26 księży kieleckich było więzionych, zaś trzech straciło życie. Podawał liczne przykłady niezłomnej postawy represjonowanych duchownych. Z kolei dr Ryszard Śmietanka – Kruszelnicki, mówiąc o swoich badaniach naukowych, dokonał analizy przyczyn zatrzymywanych i aresztowanych przez bezpiekę księży. Wspomniał tu m.in. o tym, że dla bezpieki lat ’50 duchowni katoliccy byli m.in. wrogami władzy ludowej, propagowali tzw. „cud lubelski” w czasie którego wzrastała religijność Polaków, że wraz bp Kaczmarkiem byli uwikłani w pogrom kielecki, że działali w organizacjach podziemnych oraz że sprzeciwiali się ówczesnej polityce podatkowej dotyczącej Kościoła.

Ks. prof. Śledzianowski urodził się w 1938 r. w Myślinie (diecezja płocka). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 r. w Kielcach. Jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin, członkiem Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości i Podkomisji ds. Duszpasterstwa Kobiet. Kieruje Zakładem Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej w Akademii Świętokrzyskiej. Wykłada teologię małżeństwa i rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym i Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym, patologię społeczną we Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz wychowanie do życia w rodzinie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. W 1985 r. założył w diecezji kieleckiej Towarzystwo Pomocy im. św. br. Alberta, a jako jego prezes - dwa domy samotnej matki i schronisko dla bezdomnych. Napisał ponad 20 książek, przeważnie na tematy związane z patologiami społecznymi. Najbardziej znana jest jednak historyczna pt. „Pytania nad pogromem kieleckim”. Uznawana jest wśród znawców „kieleckiego tematu” za najbardziej wiarygodną publikację dotyczącą pogromu kieleckiego. Dochody uzyskane ze sprzedaży książek przeznacza na finansowanie inicjatyw Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

PS
Większy artykuł w szczególności dotyczący wątku represjonowanych duchownych Kościoła katolickiego trzech obrządków poruszonego przez kieleckich historyków ukaże się w gazecie, w której pracuję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz