Translate

czwartek, 12 lutego 2009

Sandomierz: sesja „Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy”

W sobotę, 14 lutego o godz. 10 w sandomierskim Domu Katolickim przy ul. Mariackiej odbędą się Międzynarodowe IV Sandomierskie Spotkanie Cyrylometodiańskie, którego głównym organizatorem i gospodarzem jest ordynariusz sandomierski ks. biskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Wśród zaproszonych Gości znajdą się duchowni i świeccy z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier.

„Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy” – to tegoroczne hasło Sandomierskich Spotkań Cyrylometodiańskich ,,W Duchu Świętych Cyryla i Metodego” . W części pierwszej w Domu Katolickim po uroczystym otwarciu sesji przez bp Andrzeja Dzięgę, zainauguruje ją wykład Marka Jurka – byłego marszałka Sejmu pt. „Cywilizacja chrześcijańska w dobie demokracji. Następnie abp Mieczysław Mokrzycki powie na temat „Chrześcijańska demokracja a media”. Część przedpołudniową zakończy ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - rektor Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku (Słowacja). W części artystycznej wystąpi chór z Budapesztu.

Drugą część Spotkania Cyrylometodiańskiego duchowni rozpoczną wspólną modlitwą za Europę w Bazylice Katedralnej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył będzie ks. kard. Marian Jaworski. W trakcie jej trwania bp Andrzej Dzięga uroczyści wręczy honorowe wyróżnienia św. Cyryla i Metodego: ks. kard. Marianowi Jaworskiemu oraz prezydentowi Michalovi Kovačovi.

Spotkaniom sandomierskim będzie towarzyszyć uroczyste otwarcie wystawy pt. „Świat karpackich świątyń. Sztuka Kościoła greckokatolickiego na Słowacji” w siedzibie Instytutu Teologicznego.

„Potwierdzili swoje przybycie tak znamienici goście jak: ks. kard. Marian Jaworski, były metropolita lwowski obrządku łacińskiego, biskup pomocniczy Diecezji Esztergom-Budapest (Węgry), zarazem specjalny delegat Prymasa Węgier - bp György Udvardy,
ks. abp Jan Graubner - pasterz Kościoła Ołomunieckiego, metropolita morawski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, ks. abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski obrządku łacińskiego, ks. bp Marcjan Trofimiak, - ordynariusz Diecezji Łuckiej (Ukraina), wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, ks. bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy Diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina), ks. bp Marian Buczek - koadiutor diecezji charkowsko-zaporoskiej (Ukraina), ks. bp Antal Spanyi - ordynariusz Diecezji Szekesfehervar (Węgry), ks. bp Csaba Ternyak - ordynariusz Diecezji Eger (Węgry), ks. bp Jan Orosch - biskup pomocniczy Diecezji Trnava, delegat Konferencji Episkopatu Słowacji, ks. bp Frantisek Rabek - biskup polowy (Słowacja) oraz ks. bp dr Edward Frankowski - biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej
– poinformował mnie ks. dr hab. Roman B. Sieroń - koordynator spotkania, wicedyrektor Instytutu Teologicznego, były dyrektor sandomierskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”

Ponadto organizatorzy spodziewają się również m.in.: Michala Kovača - pierwszego prezydenta Słowacji, Františka Ružička,- ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce, Roberta Kissa - ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce, Marka Jurka - byłego Marszałka Sejmu RP, Jana Dziubińskiego - prezydenta Tarnobrzega, Jerzego Borowskiego - burmistrza Sandomierza

Na ubiegłoroczne III Spotkania Cyrylometodiańskie do Sandomierza, przybyli goście z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Bp György jako delegat prymasa Węgier wygłosił w czasie spotkania wykład „Ku nowemu społeczeństwu. Kościół dla Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy Węgier”. Sandomierskie spotkanie zwieńczyła uroczysta Msza św. w katedrze o chrześcijańską jedność i duchową siłę narodów Europy pod przewodnictwem abp. Jana Graubnera - metropolity morawskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech (Ołomuniec – Czechy) w oprawie muzycznej chórów: ukraińskiego z Łucka oraz „Collegium Gostomianum” i katedralnego z Sandomierza. Eucharystię celebrowali: bp Marcjan Trofimiak – ordynariusz diecezji łuckiej (Ukraina) i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy; bp pomocniczy archidiecezji Esztergom – Budapeszt György Udvardy, delegat prymasa Węgier; bp Kazimierz Górny – ordynariusz rzeszowski; biskupi sandomierscy, kapłani z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi i Polski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: były marszałek Sejmu RP Marek Jurek, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, przedstawiciele środowisk naukowych Polski i zagranicy, ludzie nauki duchowni i świeccy z uniwersytetów na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach, na Ukrainie i w Polsce oraz przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Pod koniec Eucharystii biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał aktu zawierzenia Europy. Prosił o siłę wiary, ducha jedności, odwagę i radość chrześcijańskiego świadectwa w świecie.

PS
Osobisty dopisek:

Powyższy background do niniejszej blogerskiej depeszy pochodzi z książki, której jestem współautorem pt. „Milenium Świętego Krzyża – cywilizacja Krzyża”. Wówczas pojechałem na sandomierskie uroczystości w celu pisania tekstów do owej książki, którą miałem już w swoich planach. Bardzo mi imponowało wówczas, że ordynariusz sandomierski bp Andrzej Dzięga potrafił nadać 14 lutemu, kiedy to świętują swoje imieniny Cyryl i Metody, i równocześnie zawłszczonemu medialnie przez wszechobecne Walentynki, niezwykły wymiar duchowy, przypominając o świętych patronach Europy " na większą skalę niż "opłotki" świętokrzyskie. W najbliższą sobotę też się wybieram do Sandomierza.

Fot. Andrzej Piskulak

Na zdjęciu wykonanym w ubiegłym roku ordynariusz sandomierski bp Andrzej Dzięga otwiera III Sandomierskie Spotkanie Cyrylometodiańskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz