Translate

wtorek, 24 lutego 2009

"Świętokrzyskie Victorie" - dla duchownego, gminy i fabryki

Ksiądz Czesław Wala, gmina Bieliny i Fabryka Kotłów Sefako z Sędziszowa to laureaci pierwszej edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria". Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dzisiaj podczas uroczystej gali o godzinie 18.00 w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

Laureatem nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Osobowość” został ksiądz infułat Czesław Wala - budowniczy i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie - Godowie Jest postacią niezwykłą wśród współczesnego duchowieństwa. Z jego inicjatywy wybudowano obiekty takie jak Golgota, Panorama Świętokrzyska, muzeum regionalne, gdzie pątnicy mogą przypominać sobie dzieje i więzy, jakie od zarania dziejów łączyły nasz naród z chrześcijaństwem. Przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder, a w Rudniku nad Sanem, w jego rodzinnej miejscowości, sierociniec oraz dom dziecka. Kolejnym dziełem w trakcie realizacji jest hospicjum. W trosce o ludzi głuchoniemych ks. Wala nauczył się języka migowego i został ich duszpasterzem.

Konkurentami laureata byli: ojciec Karol Lipiński – rektor kościoła na Świętym Krzyżu, Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Kazimierz Kik – politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wiesław Dzierżak, dyrektor Centrum Usług Satelitarnych w Psarach.

W kategorii „Przedsiębiorczość” - Świętokrzyską Victorię” przyznano Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie. To ceniony producent jednostek kotłowych i części ciśnieniowych kotłów. Marka firmy SEFAKO rozpoznawalna jest na europejskim i światowym rynku energetycznym. Ponad 90% produkcji fabryki stanowi export do krajów Unii Europejskiej. W 2007r. firma SEFAKO podjęła decyzję o rozbudowie i uruchomieniu III-ego etapu budowy nowej fabryki w Sędziszowie w celu zwiększenia mocy produkcyjnych fabryki. Umożliwi to tym samym dalszy rozwój miasta a zarazem powiatu jędrzejowskiego. Uruchomienie nowej fabryki planowane jest w lipcu 2009r.

Spółka wspólnie z samorządem gminy rozwiązała problem zaopatrzenia Sędziszowa w energię cieplną poprzez stworzenie wyodrębnionego podmiotu - spółki z o.o., której udziałowcami jest Fabryka SEFAKO oraz Gmina Sędziszów. Dzięki temu rozwiązano problem modernizacji przestarzałej sieci i kotłowni i zabezpieczono w energię cieplną osiedla mieszkalne na ok. 5.000 mieszkańców. Spółka SEFAKO zatrudnia 1208 osób. Docelowe zatrudnienie po uruchomieniu nowej hali produkcyjnej w latach 2009-2010 wyniesie 1500 osób.

W tej kategorii rywalizowały także: firma SAS – producent kotłów z Buska Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Przedsiębiorstwo „WiR” Przetwórstwo Mięsa z Łopuszna oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc.

Natomiast w kategorii „Samorządność” zwyciężyła gmina Bieliny. Dochody gminy za 2008 rok wyniosły ponad 24 miliony złotych. Gmina starała się o fundusze z wielu programów unijnych, złożyła także 5 wniosków w ramach RPO w tym dotyczący utworzenia Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża o ogólnej wartości ponad 19 milionów złotych. Z racji na swój rolniczo - turystyczny charakter, a także po to, by skutecznie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, gmina prowadzi stałą, intensywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Gmina zwalnia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, stosuje obniżone stawki podatku od nieruchomości, przystąpiła także do projektu „Świętokrzyskie inkubatory innowacji i przedsiębiorczości”. Samorząd aktywnie wspiera lokalną kulturę i dba o kultywowanie rodzimych tradycji. W ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich ” powstanie nowoczesne Centrum Kultury i Sportu, z kolei przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Regionalnej w Hucie Szklanej powstanie również w ramach tego projektu galeria twórców ludowych z regionu.

Gmina posiada bardzo wiele prestiżowych certyfikatów i wyróżnień, między innymi pomysł „Kraina Legend Świętokrzyskich” otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt. Jednak najbardziej radosna i napawająca dumą informacja dotarła do Bielin kilkanaście dni temu. Ministerstwo Gospodarki zdecydowało, że projekt "Gmina Bieliny - Nasze Miejsce Mocy” znalazł się wśród dwóch polskich projektów ubiegających się o Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości.

Nagrodzona gmina miała za konkurentów: gminy - Morawica i Strawczyn oraz powiaty - kielecki i jędrzejowski,

"Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz