Translate

czwartek, 12 marca 2009

Czy czerwony guzik na konsoli uchroni dzieci przed szkodliwymi grami?

Zdaniem europejskich parlamentarzystów gry wideo mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych i przyczyniają się do rozwoju wiedzy i różnych umiejętności, ale jednocześnie coraz częściej zawierają elementy przemocy, które mogą być szkodliwe dla dzieci. Posłowie rozważają nakazanie zainstalowanie na konsolach „czerwonego guzika” blokującego szkodliwe dla dzieci gry oraz apelują o nadzór nad kawiarenkami internetowymi.

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie, w którym opowiada się za precyzyjnym określeniem klasyfikacji wiekowej gier. Pozwoli to skuteczniej chronić najmłodszych przed elektroniczną przemocą. Sprawozdanie przygotował holenderski poseł Toin Manders na temat ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie korzystania z gier wideo.

„Posłowie uważają, że w większości gry wideo nie są szkodliwe i nie zawierają elementów przemocy, ale ważne jest, aby producenci, sprzedawcy i rodzice potrafili zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom. Należy zwrócić uwagę na ochronę konsumentów, a w szczególności dzieci. Taka ochrona powinna zapewnić konsumentom dostęp do odpowiednich informacji dotyczących kupowanego produktu oraz zapobiegać kupowaniu przez dzieci gier, które nie są przeznaczone dla ich wieku” – informuje Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego।

Niektóre z państw członkowskich wprowadziły już w przeszłości zakaz obejmujący niektóre gry, jednak nie wszystkie państwa członkowskie posiadają przepisy zezwalające na sprzedaż gier zawierających elementy przemocy wyłącznie dorosłym.

„Deputowani chwalą Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier (PEGI), który pomaga konsumentom dokonywać świadomych zakupów i chroni najmłodszych przed niepożądaną treścią elektronicznej rozrywki. Wydaje się jednak, że kupujący wciąż nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat gier wideo oraz ich możliwego wpływu na najmłodszych. Dlatego posłowie przekonują, że Komisja Europejska i państwa członkowskie we współpracy z organizacjami konsumenckimi powinny pracować nad poprawą świadomości młodych konsumentów w dziedzinie klasyfikacji gier, szczególnie w najpopularniejszym w Europie systemie PEGI” – czytam w materiałach prasowych Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.

Posłowie chcą, aby Komisja i państwa członkowskie, we współpracy z sektorem gier zbadały zalety opracowania tzw. „czerwonego guzika”, który można umieścić w (przenośnych) konsolach lub urządzeniach do gier oraz w komputerach i który blokuje pewne gry lub ich pewne części, albo kontroluje dostęp do gry w określonych godzinach.

Gry wideo cieszą się rosnącą popularnością wśród różnych grup wiekowych w Europie. Szacuje się, że w 2008 r. całkowity dochód branży gier wideo przekroczył 7,3 miliarda euro.
Według danych Eurobarometru, 3,2% dzieci w wieku 6-17 lat korzysta z Internetu za pośrednictwem kawiarenek internetowych bez żadnego nadzoru dorosłych. Parlament wzywa właścicieli kawiarenek internetowych, aby w swoich lokalach uniemożliwili dzieciom granie w gry przeznaczone dla użytkowników w wyższym przedziale wiekowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz