Translate

poniedziałek, 2 marca 2009

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie?


W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje w Brukseli konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki sposób finansowanie projektów transgranicznych przez UE służy kreatywności i innowacjom oraz jak upowszechniać doświadczenia i wyniki tych projektów z korzyścią dla wszystkich. Komisja przedstawi również nową platformę internetową pod nazwą EVE („Espace Virtuel d’Echange”), poświęconą wynikom i szczegółowym informacjom o finansowanych przez UE projektach w zakresie edukacji i kultury oraz w dziedzinach pokrewnych. Stanowi to istotny wkład Komisji w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.


„Konferencja stanowi okazję dla decydentów, promotorów projektów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do dyskusji nad tym, jak zapewnić powodzenie projektów finansowanych przez UE oraz jak upowszechniać doświadczenia i konkretne wyniki projektów, aby mogli z nich korzystać inni” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

Komisarz UE do spraw edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, Ján Figeľ, powiedział przed konferencją: „Kreatywność i innowacja stanowią istotny element rozwiązania problemów, których obecnie doświadcza Europa. Jest to właściwy moment, aby pokazać, w jaki sposób pieniądze dostępne za pośrednictwem naszych programów mogą przynosić ogromne korzyści i pośrednio oddziaływać na różne dziedziny. Istniejący w Europie potencjał kreatywności można ukierunkować na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.” (cytuję z nadesłanych materiałów prasowych)

„Wsparcie finansowe UE jest zwykle ograniczone w czasie. Uczestnicy konferencji będą również dyskutować o tym, jak zapewnić skuteczność projektów również po zakończeniu początkowego wsparcia – bądź poprzez długoterminową ciągłość działań, bądź poprzez stworzenie wymiernych wyników. Mogą one mieć postać stałych partnerstw łączących organizacje z różnych krajów, nowych podręczników metodycznych, opracowań ekspertów lub płyt DVD przedstawiających dzieła artystów” – wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk.

Przy okazji konferencji Komisja uruchomi dzisiaj również nową platformę internetową „EVE” umożliwiającą łatwy dostęp do wyników i szczegółowych informacji na temat szerokiego spektrum projektów finansowanych przez UE w dziedzinach edukacji, kultury, młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego. Baza danych zawiera już szczegółowe informacje o kilkuset projektach z poprzednich lat i będzie stopniowo uzupełniana o nowe informacje. W ramach EVE koordynatorzy projektów mogą tworzyć i rozwijać przestrzeń poświęconą postępom i wynikom prowadzonych przez siebie projektów.

Konferencji towarzyszy wystawa poświęcona wynikom 20 szczególnie wartościowych projektów z całej Europy, pokazujących, jaki wymierny wpływ może mieć wkład ze strony UE. Kolejne 30 najlepszych praktycznych wzorców zaczerpniętych z programów UE przedstawia nowa publikacja opracowana specjalnie na tę okazję. Wybrano projekty cechujące się szczególną kreatywnością i innowacyjnością, zgodnie z tematem przewodnim Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Projekty te były finansowane w ramach licznych programów UE, w tym programów Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Grundtvig, „Młodzież w działaniu”, „Europa dla obywateli” oraz programu „Kultura”, a także programu „Media”, szóstego ramowego programu w dziedzinie badań, jak również funduszy strukturalnych, stanowiących kluczowy instrument polityki regionalnej UE.


Ps

Zdjęcie z tytułowej strony unijnej publikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz