Translate

piątek, 13 marca 2009

Świętokrzyskie: Rok 2009 - rokiem pracy socjalnej

W Kielcach zainaugurowano kampanię wojewody świętokrzyskiego pn. „Rok 2009 - rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim”.

„Celem przedsięwzięcia jest sformułowanie i wprowadzenie w życie właściwych, nowych standardów pracy socjalnej, wzmocnienie roli pracownika socjalnego oraz motywowanie do lepszej, efektywniejszej pracy” – wyjaśnia Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach kampanii organizowane będą spotkania z wojewodą oraz marszałkiem województwa dla kadry kierowniczej starostw powiatowych w celu powołania na szczeblach powiatowych Zespołów Interdyscyplinarnych, które prowadzić będą skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Będą także współpracować z gminami w celu utworzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Jako element przedsięwzięcia zostanie również zainicjowany plebiscyt na pracownika socjalnego 2009 roku, konkurs na jednostkę samorządu terytorialnego, która najaktywniej przeciwdziała przemocy w rodzinie oraz konkurs na najlepszego wójta roku 2009 - społecznika i przedsiębiorcę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz