Translate

czwartek, 19 marca 2009

KE kieruje do ETS sprawę przeciwko Polsce

Komisja Europejska postanowiła wytoczyć Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wliczaniem kwoty opłat rejestracyjnych do podstawy podatku VAT przy sprzedaży pojazdów drogowych. "Zdaniem Komisji opłaty rejestracyjnej nie powinno się wliczać do podstawy podatku VAT" - informuje dzisiaj wydział prasowy polskiego przedstawicielstwa KE.

Przy sprzedaży pojazdów drogowych w Polsce kwotę opłaty rejestracyjnej wlicza się do podstawy, od której nalicza się należny podatek VAT.

„Komisja zakłada, że opłata rejestracyjna pobierana w Polsce, pominąwszy pewne nieistotne i drugorzędne różnice, jest zasadniczo taka sama jak duńska opłata rozpatrywana przez Trybunał. Jest to mianowicie jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu pojazdu silnikowego lub warunkująca używanie takiego pojazdu na terytorium danego państwa członkowskiego. (...) Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska nie dokonała stosownych zmian legislacyjnych, pomimo skierowanej do jej władz w 2007 r. uzasadnionej opinii, KE zdecydowała się skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości bowiem orzekł, że w przypadku umowy sprzedaży, w ramach której sprzedający dostarcza pojazd zarejestrowany, którego cena zawiera opłatę rejestracyjną uiszczoną przed dostarczeniem pojazdu, kwota tej opłaty nie może być wliczana do podstawy podatku VAT należnego z chwilą sprzedaży pojazdu. Po pierwsze dlatego, że opłatę rejestracyjną płaci się z tytułu rejestracji pojazdu a nie z powodu jego sprzedaży, a po drugie dlatego, że sprzedający płaci go w imieniu kupującego.

„W sprawie dotyczącej duńskiej opłaty za rejestrację samochodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał, czy w przypadku sprzedaży środków transportu do podstawy opodatkowania VAT trzeba wliczać opłatę rejestracyjną, uiszczaną organom skarbowym przez sprzedającego, a następnie zwracaną sprzedającemu przez kupującego w cenie pojazdu” – czytam w komunikacie, który otrzymałem dzisiaj z Wydziału prasowego KE.

Przepisy dotyczące podstawy naliczania podatku VAT zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej, a ich jednolite stosowanie jest zasadniczym warunkiem prawidłowego działania systemu VAT. Komisja uznała zatem, że kryteria ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyrokiem w sprawie duńskiej muszą być stosowane również w odniesieniu do podatków za zarejestrowanie pojazdu pobieranych w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz