Translate

piątek, 27 marca 2009

Świętokrzyskie: marszalek Jarubas apeluje do ministra Grabarczyka – kierowcy już zbierają podpisy

W związku z informacją o wstrzymaniu finansowania prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, marszałek województwa Adam Jarubas skierował dzisiaj pismo do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka z apelem o zmianę stanowiska resortu w tej niezwykle istotnej dla regionu świętokrzyskiego sprawie. Kierowcy oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wspólnie z „Gazetą w Kielcach” zbierają podpisy popierające rozbudowę drogi.

Oliwy do ognia dolał senator Michał Okła z PO w rozmowie z Polską Agencją Prasową. „W sytuacji kryzysu gospodarczego budowa drogi z Kielc do Morawicy nie jest dla ministra infrastruktury priorytetowym zadaniem, jak drogi potrzebne na Euro 2012, i z tego względu może poczekać” – mówił m.in. senator Okła. Potwierdził to także w rozmowie z „Gazetą w Kielcach”, przy okazji bagatelizując problem drogi nr 73 Kielce – Tarnów. Ukazała się ona dzisiaj w artykule pt. Politycy krytykują Okłę i bronią 73 Suchej nitki za te wypowiedzi nie pozostawili na nim świętokrzyscy posłowie prawie wszystkich opcji politycznych (łącznie z jego kolegami klubowymi z PO). „Gazeta w Kielcach” ponadto włączyła się w akcję zachęcania do zbierania podpisów w sprawie drogi. Gazeta czyni to w artykule pt. „Brońmy krajowej "73". Niech zobaczą, że nam zależy” . Swój podpis w sprawie poparcia dla przebudowy drogi od dzisiaj od godz. 12 zainteresowani składają tutaj: Podpisz naszą petycję

W piśmie świętokrzyskiego Marszałka Adama Jarubasa czytamy m.in.: „(…) Patrząc całościowo na decyzje podejmowane na szczeblu centralnym można odnieść wrażenie, że wszystkie one zmierzają do odebrania Województwu Świętokrzyskiemu szans na jego rozwój. Trudno nie dostrzec politycznego charakteru w uzasadnieniu braku środków na budowę wszelkiego rodzaju infrastruktury komunikacyjnej: lotniczej, kolejowej i drogowej. Biorąc powyższe pod uwagę wyrażam przekonanie, że Pan Minister spowoduje ponowne przeanalizowanie problemu dostępności komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego i zapewni środki na budowę infrastruktury transportowej, zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami.”

W konflikcie chodzi o to, że przebudowa drogi nr 73 Kielce – Tarnów została uwzględniona w programie budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012, jako zadanie mające kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych Kielc, województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

„Jak podkreśla marszałek Adam Jarubas droga ta ma również znaczenie krajowe i międzynarodowe, ponieważ łączy Warszawę i północną część Polski ze Słowacją i Ukrainą. Droga ta jest także elementem realizowanego w województwie programu rozwoju turystyki z ośrodkami sanatoryjnymi w Busku Zdroju i Solcu Zdroju oraz budowanym Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Jest też elementem całościowego programu poprawy dostępności komunikacyjnej województwa, łączącego zamierzenia inwestycyjne modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także programów krajowych: Rozwoju Polski Wschodniej oraz Infrastruktura i Środowisko” – wyjaśnia w dzisiejszym komunikacie Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Przy drodze nr 73 zlokalizowany jest także teren przygotowany pod budowę lotniska regionalnego w Obicach. W związku z tą inwestycją zaawansowane są prace projektowe i związane z wykupem gruntów. Zdaniem marszałka Adama Jarubasa ( i to podkreśla to w liście do ministra Cezarego Grabarczyka ): ”przerwanie prac na tym etapie doprowadzi do zmarnowania dotychczasowych wysiłków i poniesionych nakładów, bowiem czynności te musiałby być w przyszłości powtórzone.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz