Translate

piątek, 13 marca 2009

Świętokrzyskie: długa kolejka do lekarza specjalisty, szpitala i na badania specjalistyczne

Czas oczekiwania na świadczenia medyczne w przychodniach wynosił 3 miesiące. Na przyjęcie do szpitali pacjenci musieli czekać nawet pół roku. Z kolei na badania rezonansu magnetycznego od 3 do 6 miesięcy.

„Informację dotyczącą dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2008 roku przyjął Zarząd Województwa. Teraz z dokumentem zapoznają się radni z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego” – poinformowało dzisiaj biuro prasowe świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Czytamy w nim m.in., że: „Największy odsetek oczekujących na uzyskanie leczenia w stosunku do liczby przyjętych w 2008 roku wystąpił w poradniach: chirurgii naczyniowej, chorób naczyń oraz hematologicznej. Najdłużej, powyżej 3 miesięcy pacjenci oczekiwali na świadczenia w poradniach: kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej oraz preluksacyjnej”.

Najwięcej pacjentów oczekiwało na uzyskanie świadczeń zdrowotnych w poradniach: okulistycznej, bo aż 1496 osób, neurologicznej - 866 osób i kardiologicznej - 806 osób.

Natomiast jeśli chodzi o szpitale, to najwięcej pacjentów oczekiwało na przyjęcie w oddziałach: reumatologicznym - 647 osób, chirurgii urazowo-ortopedycznej- 412 osób i okulistycznym - 312 osób. Jednocześnie, na leczenie na tych oddziałach pacjenci musieli czekać powyżej 6 miesięcy.

Blisko 2 tysiące pacjentów skierowano w ubiegłym roku na wykonanie tomografii komputerowej. Czas oczekiwania na to badanie trwał od 1 do 2 miesięcy. Z kolei na wykonanie angiografii oczekiwało 175 osób a rezonansu magnetycznego 1161 pacjentów. Na to badanie mieszkańcy naszego regionu musieli czekać od 3 do 6 miesięcy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz