Translate

poniedziałek, 2 marca 2009

Kielce: jubileusz 25-lecia oddziału ZLP


Liczni miłośnicy literatury świętokrzyskiej przybyli dziś do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach na imprezę zorganizowaną z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Krytyk literacki z Warszawy Jan Zdzisław Brudnicki mówił o „Nowej przestrzeni w liryce świętokrzyskiej". Przypomniał, że Ziemia Świętokrzyska jest od prawieków kolebką literatury polskiej. Podkreślił, że to tu mają swoje korzenie: Długosz, Kadłubek, Żeromski, Dygasiński, Gombrowicz, Herling – Grudziński i wielu jeszcze innych znakomitych twórców literatury polskiej.

Na tle historycznych dokonań literackich współczesne środowisko literackie prezentuje się na przyzwoitym poziomie. I wielu kieleckich literatów nie musi popadać w kompleksy, że pochodzą z prowincji. Zdaniem Brudnickiego, nie muszą szukać korzeni w tzw. „warszawce”, tak jak Gombrowicz, który musiał przypomnieć swoje pochodzenie kresowe (modne w okresie przedwojennym), gdy ktoś stawiał mu zarzut, iż z powodu tego, że jest rodem spod Radomia, musi więc być słabym pisarzem.

Krytyk literacki Zdzisław Brudnicki ze swadą opowiadał też o współczesnej nowomowie obowiązującej w naszym kraju. I w tym przypadku wskazał na swego rodzaju „dokonania świętokrzyskie”. Otóż powołując się na prof. Jerzego Bralczyka powiedział, że do polskiego słownika nowomowy weszło słowo „Włoszczowa”. Publiczność przyjęła to salwą śmiechu. Warszawski krytyk natychmiast dopowiedział, że słowo „Włoszczowa” symbolizuje przemiany w potocznym słownictwie polskim, jakie dokonały się w ciągu ostatnich trzech lat.

- Znaczeniowo, słowo to jest blisko takich określeń, jak „łże elity”, „zero tolerancji” i „genetyczny patriotyzm” – mówił m.in. Brudnicki. Wystąpienie to przyjęto rzęsistymi oklaskami.

W dalszej części prezes oddziału Stanisław Nyczaj dokonał podsumowania ćwierćwiecznej działalności kieleckiego odziali ZLP. Podkreślał to, że obecnie funkcjonujące prawo w naszym kraju zmusza twórców do zrzeszania się w związki twórcze, które mają większe możliwości ich promowania, niż gdyby to sami chcieli indywidualnie uczynić.

Aktorzy kieleckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego recytowali wiersze świętokrzyskich poetów. Na zakończenie Marta Bizoń - aktorka Teatru Ludowego w Krakowie wykonała swój recital.

Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich istnieje od lutego 1984 r. W chwili obecnej skupia 42 członków. Od 1998 r. przy Oddziale działa kilkunastoosobowe Koło Młodych Pisarzy. Organizuje, prócz licznych spotkań literacki (np. promocji nowo wydanych książek): doroczne imprezy pn. Świętokrzyska Wiosna Literacka (w maju), Świętokrzyskie Spotkania Literackie (w grudniu, sumujące rok), sesje literackie (były np. poświęcone życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, twórczości Jarosława Iwaszkiewicza), plenery literacko plastyczne w Sandomierzu (na przełomie czerwca i lipca), w Scholasterii u podnóża Gór Świętokrzyskich (we wrześniu), konkursy literackie regionalno-ogólnopolskie (były im. Mikołaja Reja 1998, im. Stefana Żeromskiego 2003, satyryczny 2004). Zabiega o środki na potrzeby wydawnicze i związane z popularyzacją twórczości członków Oddziału (spotkania autorskie). Czyni starania o wybudowanie w Ciekotach Domu Stefana Żeromskiego, który pełniłby m.in. funkcję domu pracy twórczej. Od 1997 r. wydaje czasopismo literackie regionalno-ogólnopolskie pt. „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” pod red. Stanisława Nyczaja

PS
Foto Andrzej Piskulak
Na zdjęciach w kolejności: krytyk literacki Jan Zdzisław Brudnicki, publiczość, prezes Stanisław Nyczaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz