Translate

poniedziałek, 2 marca 2009

Jacques'a Barrot : ochrona zewnętrznych granic UE jest w pełni zadowalająca

Wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot odpowiedzialny za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa odwiedził dzisiaj rano miejscowość Korczowa, w której znajduje się największe przejście graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, które co roku przekracza blisko 2 miliony osób. Celem wizyty unijnego komisarza było przyjrzenie się jakości służby pełnionej na zewnętrznej granicy UE przez polską straż graniczną we współpracy z unijną agencją Frontex. Wiceprzewodniczący Barrot potwierdził, że jakość realizowanej przez służby graniczne ochrony granic jest w pełni zadowalająca, a funkcjonariusze polskich i unijnych służb doskonale współpracują.

Podczas jednodniowej wizyty w Polsce, Komisarz Barrot spotkał się w wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Grzegorzem Schetyną, z dyrektorem unijnej agencji Frontex (Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej), Illka Laitinenem, oraz pojechał z krótką wizytą na wschodnią granicę Polski.

„Rozmowy wiceprzewodniczącego Barrota z wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Grzegorzem Schetyną dotyczyły m.in. kwestii tzw. małego ruchu granicznego i wprowadzenia ułatwień dla mieszkańców obszarów przygranicznych. Na wrzesień tego roku planowane jest zawarcie porozumienia regulującego kwestię małego ruchu granicznego w pasie szerokości 30 km (w wyjątkowych sytuacjach do 50 km). Komisarz Barrot zapowiedział także, że w połowie marca podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych poruszy temat zwolnienia z obowiązku wizowego dla Polaków i obiecał daleko idącą pomoc w tej kwestii” – czytam w komunikacie podpisanym przez Martę Angrocką-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Unijny komisarz poinformował, że w połowie maja br. Komisja Europejska przedstawi inicjatywy w zakresie programu sztokholmskiego w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2010-2014, dzięki którym kontynuowane będą prace nad walką z zagrożeniem terrorystycznym i przestępczością zorganizowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. Komisarz wyraził nadzieję, że uda się doprowadzić do wdrożenia tego programu w II połowie 2009 roku podczas prezydencji szwedzkiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz