Translate

wtorek, 10 marca 2009

Hazard on-line to nie problem UE, lecz państw członkowskich UE

Parlament Europejski uznał dziś, że to nie UE, lecz państwa członkowskie powinny regulować rynki gier hazardowych on-line w celu ochrony konsumentów przed uzależnieniem, oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i 'ustawianiem' gier sportowych.

W sprawozdaniu przyjętym dziś przez PE posłowie uznali, że zgodnie z zasadą pomocniczości i orzecznictwem precedensowym ETS państwa członkowskie mają prawo regulować i kontrolować rynki gier hazardowych zgodnie z ich tradycją i kulturą। Niemniej, posłowie wzywają Radę do kontynuowania oficjalnych dyskusji dotyczących zdefiniowania i rozwiązania problemów wynikających z hazardu online.

Hazard on-line, którego dostępność jest znacznie większa niż tradycyjnych gier, niesie ze sobą, zdaniem posłów, zwiększone ryzyko nadużyć, oszustw, uzależnienia, zagrożenia dla nieletnich i 'ustawiania' gier sportowych।

„Eurodeputowani uważają, że hazard on-line może być źródłem zagrożeń dla konsumentów, dlatego państwa członkowskie mogą zgodnie z prawem ograniczać swobodę świadczenia usług w dziedzinie hazardu on-line w celu ochrony konsumentów. Trzeba zatem skuteczniej kontrolować wiek i odebrać młodocianym graczom możliwości testowania bezpłatnych gier demonstracyjnych na stronach internetowych. W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z nielegalnego zawierania zakładów i ustawiania wyników wydarzeń sportowych należy umożliwić szerszą współpracę organizatorów zawodów sportowych, operatorów oferujących zakłady i podmiotów regulacyjnych” - czytam w dzisiejszym komunikacie Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem posłów, samoregulacja w zakresie reklamy, promocji i dostarczania gier online nie jest wystarczająco skuteczna, dlatego uzasadniona jest potrzeba regulacji, jak i współpracy między branżą a władzami. Popierają oni wysiłki zmierzające do opracowania standardów w dziedzinie hazardu online, obejmujących ograniczenia wiekowe, zakaz stosowania systemów kredytowych i systemów nagród w celu ochrony graczy najbardziej podatnych na negatywne skutki hazardu. Łatwo dostępne powinny być informacje o ewentualnych skutkach hazardu, informacje o miejscach, w których można uzyskać pomoc w przypadku uzależnienia od gier.

PE proponuje przeanalizowanie możliwości wprowadzenia maksymalnej kwoty, jaką można by było przeznaczyć miesięcznie na usługi hazardowe. Daje także możliwość zobowiązania operatorów oferujących usługi hazardowe online do sprzedawania w punktach detalicznych kart pre-paid na usługi hazardowe on-lin, czyli opłacanych z góry.
Zyski z działalności hazardowej, zdaniem posłów, należy wykorzystywać z pożytkiem dla społeczeństwa, w tym również przeznaczać je na systematyczne finansowanie edukacji, zdrowia, sportu zawodowego i amatorskiego oraz kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz