Translate

poniedziałek, 9 marca 2009

Dzień Wiosny - kampania otwarta dla wszystkich szkół w Europie

"Dzień Wiosny w Europie" to doroczna kampania otwarta dla wszystkich szkół w Europie, a także na całym świecie. Jej celem jest zaangażowanie środowisk szkolnych w dialog na temat wizji i przyszłości Europy. W tym roku obchody koncentrować się będą wokół tematu kreatywności i innowacji.

„Organizowany już po raz siódmy "Dzień Wiosny w Europie" ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii i jej działań. Ma również pozwolić nawiązać dialog między uczniami i
nauczycielami a osobami działającymi w strukturach unijnych. Dzięki temu młodzież ma szansę poznać bardziej konkretny wymiar europejskiej polityki”
– poinformowała dziś Marta
Angrocka-Krawczyk
z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce

Projekt „Dzień Wiosny w Europie” adresowany jest przede wszystkim do szkół średnich
(ogólnokształcących, zawodowych i technicznych). W niektórych wydarzeniach mogą jednak
uczestniczyć także zainteresowane szkoły podstawowe. Zapisy przyjmowane są drogą
elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

„W czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego; obchodzimy również Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, którego celem jest propagowanie postaw twórczych w różnych obszarach działalności a w konsekwencji, przyczynianie się do lepszego przygotowania UE na nadchodzące wyzwania globalizującego się świata. Te właśnie tematy staną się punktem ciężkości tegorocznego Dnia Wiosny” – czytam w komunikacie nadesłanym z Komisji Europejskiej.

Pomysłodawcy zachęcają, by szkoły w okresie od 25 marca do 30 czerwca br. organizowały
wszelkiego rodzaju działania edukacyjne związane z debat europejską, przy czym nie muszą
mieć one jednorodnego charakteru. Szkoły mogą brać udział w obchodach według własnego pomysłu i na miarę posiadanych środków. Sesje informacyjne połączone z dyskusją, spotkania z osobami związanymi z tematyką europejską (przedstawiciele władz, świata pracy, działacze społeczni, byli uczestnicy programu Erasmus itp.), debaty organizowane w szkole lub między uczniami szkół z innych regionów lub krajów, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, to tylko niektóre przykłady możliwych inicjatyw podejmowanych w ramach Dnia Wiosny.

Pomysłodawcy zalecają także, by nadać działaniom wymiar europejski. "Zdecydowanie wskazany jest udział osób znających tematykę europejską. Do udziału w szkolnych spotkaniach zachęca się przedstawicieli władz, ekspertów i profesorów oraz młodzież, która brała udział w różnych programach wspólnotowych. Mile widziane są wspólne inicjatywy szkół i uczniów z kilku krajów” – czytam w komunikacie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz