Translate

sobota, 14 marca 2009

Czy poseł Parlamentu Europejskiego może połączyć interesy europejskie, narodowe i regionalne?


Spytałem posłów Parlamentu Europejskiego o to, czy udaje im się łączyć w czasie sprawowania mandatu eurodeputowanego interesy europejskie, narodowe i regionalne. Czy to jest w ogóle możliwe do pogodzenia? Wszak to konkretni wyborcy przykładowo z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego ich wybrali. Z kolei już jako eurodeputowani reprezentują Polskę w Europie i jednocześnie nasz kontynent w świecie. Na końcu kadencji jednak to konkretni wyborcy rozliczając ich zadają zasadnicze dla nich pytanie: panie pośle, a co pan uczynił dla nas... Dziś publikuję wypowiedź posła Czesława Siekierskiego.


"Sprawowanie mandatu posła związane jest z koniecznością łączenia interesów europejskich, narodowych i regionalnych. To trudne, jednak w czasie pracy na forum Parlamentu Europejskiego staram się w jak najszerszym stopniu dbać o dobro moich regionów i ich mieszkańców. W Brukseli jestem zazwyczaj od poniedziałku do czwartku czasami piątku, a pozostałe dni przeznaczam na pracę w Polsce” – mówi mi poseł Czesław Siekierski.

„Świętokrzyskie to piękny region z dużą tradycją i historią. Jestem dumny, że właśnie z niego się wywodzę. Z dużą radością odwiedzam rodzinne strony widząc jakie korzyści płynną dla naszego województwa z obecności w Unii Europejskiej. Chciałbym podkreślić, że samorząd terytorialny dobrze odnalazł się w nowej, unijnej rzeczywistości. Bardzo sobie zresztą chwalę pracę tak z władzami regionu, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Spotkałem tam dużo kompetentnych, rozsądnych osób, którym dobro ziemi świętokrzyskiej leży na sercu.
Cieszy mnie także pozytywne nastawienie młodzieży do idei integracji i jej entuzjazm w zdobywaniu wiedzy o Unii. To jest wartość, której nie można przecenić. Świadoma swojej polskości i europejskości młodzież, jednocześnie zakorzeniona w tradycji i kulturze ziemi świętokrzyskiej, przyczyni się w przyszłości z jednej strony do rozwoju naszej małej ojczyzny, z drugiej zaś uchroni nas przed utratą tożsamości regionalnej"
– wyjaśnia świętokrzyski eurodeputowany.

Głównym obszarem zainteresowania posła Czesława Siekierskiego, z racji członkostwa w komisjach: rolnictwa oraz rozwoju regionalnego, jest właśnie rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich i miejskich. W czasie sprawowania mandatu podjął on szereg inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji rolników w województwie świętokrzyskim.

Niewątpliwym sukcesem posła było wywalczenie dopłat obszarowych do owoców miękkich a także wprowadzenie cła importowego na truskawki pochodzące z Chin. Jako, że na obszarze świętokrzyskiego bardzo wiele osób utrzymuje się właśnie z tej gałęzi rolnictwa, sukces Polski stał się sukcesem regionu. Nie było łatwo przekonać większość europarlamentarzystów do poparcia poprawki w sprawie dopłat obszarowych do owoców miękkich, którą złożył wspólnie z hiszpańską deputowaną.

W czasie swojej pracy poseł Czesław Siekierski dbał także o zapewnienie lepszego bytu plantatorów tytoniu, opowiadając się za utrzymaniem dopłat do produkcji tytoniu. Zajmował się również problemami rozwoju obszarów wiejskich oraz zabiegał o dodatkowe specjalne wsparcie dla górskich terenów i rolników uprawiających tam ziemię, którzy nie tylko zajmują się produkcją tradycyjnej, zdrowej żywności, ale dbają o ochronę środowiska, zachowanie kultury i tradycji. Wspólna polityka rolna powinna bardziej wspierać te regiony i ich mieszkańców w walce z wyzwaniami, przed którymi stoją. W większości regionów górskich Unii obserwujemy bowiem procesy wyludnienia, spadku aktywności mieszkającej tam ludności, porzucanie działalności rolniczej. Dotyczy to zwłaszcza mniej atrakcyjnych turystycznie i zapomnianych obszarów wiejskich. Problemem jest znaczna odległość od miast, trudne warunki klimatyczne, utrudnienia komunikacyjne, wyższe koszty produkcji, niedostateczny dostęp do wszelkiego rodzaju usług, w tym nawet do takich, jak edukacja czy ochrona zdrowia.

Tematem jego interpelacji i wystąpień była także trudna sytuacja w sektora pszczelarskiego tj. drastyczny spadek liczby rodzin pszczelich, obniżenie dochodowości oraz zainteresowania młodych ludzi tym zawodem. Parlament Europejski w przyjętej rezolucji opowiedział się za wprowadzeniem wsparcia dla sektora pszczelarskiego ze względu na jego niezmiernie korzystne oddziaływanie na przyrodę.

Ma na swoim koncie także wiele wystąpień zarówno na forum komisji rolnictwa, rozwoju regionalnego, komisji budżetu, jak i całego Parlamentu.

W 2008 roku był sprawozdawcą raportu dotyczącego dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w UE. Program ten zakłada przekazywanie żywności z zapasów interwencyjnych lub kupowanej na wolnym rynku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Choć Unia Europejska stanowi dziś jedną z niewielu enklaw dobrobytu na świecie problem niedożywienia dotyka prawie 43 mln jej mieszkańców. Znaczących odbiorcą środków pochodzących z programu jest również Polska - w 2009 roku otrzymamy ponad 102 mln euro. Do tej pory z pomocy w ramach programu skorzystało już blisko 4 mln naszych obywateli, a dzięki przeznaczaniu na niego coraz większych środków jest szansa, że dotrzemy do szerszej grupy potrzebujących. Co szczególnie ważne jest w okresie kryzysu.

W trakcie swojej działalności w Parlamencie przygotował także opinię z ramienia Komisji Rolnictwa na temat Białej Księgi „Europejska strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością”. Choć na pierwszy rzut oka temat ten nie wydaje się tak istotny to musimy mieć świadomość, że na nadwagę cierpi ponad połowa Europejczyków. Także znaczący odsetek dzieci jest otyłych. Należy podejmować zdecydowane inicjatywy, aby zapobiegać otyłości, gdyż nie tylko ma ona negatywny wpływ na nasze zdrowie jako główna przyczyna takich chorób jak choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu 2, niektóre nowotwory ale także stanowi ona znaczne obciążenia dla budżetu ze względu na znaczące wydatki na służbę zdrowia.

Dbał także o poprawę sytuacji młodych rolników, kierując wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, przeciwko dyskryminującym dla rolników z południowych województw zasadom przyznawania pomocy unijnej w ramach programu "Młody rolnik".

Podjął inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji rolników dotkniętych klęską przymrozków w 2007 roku. Zajmował się także problemem rosnących cen środków produkcji, oraz dyrektywą dotyczącą stosowania pestycydów. Wiele miejsca poświęcił także kwestiom ustalenia definicji wina. Dzięki unijnemu uregulowaniu wino owocowe wciąż możemy nazywać winem. Wreszcie w czasie swojej pracy poseł Siekierski wspomagał produkty regionalne, interweniując u Pani Mariann Fischer Boel, unijnej komisarz ds. rolnictwa, aby przyspieszyć proces rejestracji jako chronionych produktów unijnych. Przykładem tego typu działań jest wniosek o rejestrację fasoli korczyńskiej, wiśni nadwiślanki i śliwka szydłowskiej czy kiełbasy lisieckiej.

Poseł Czesław Siekierski był także inicjatorem pisma do komisarz Danuty Hubner oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Barrota, w których zwracał się z prośbą o poparcie inicjatywy budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce i uznanie jej za kluczową dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2008. Do podpisania się pod listem przekonał pozostałych europosłów wybranych z naszego regionu.

Wśród inicjatyw wspierających rozwój województwa, należy także wskazać pomoc udzieloną przez posła Czesława Siekierskiego oraz jego współpracowników w zainicjowaniu działalności oraz organizacji pracy regionalnego biura województwa świętokrzyskiego w Brukseli. Przez pewien okres czasu, region nasz nie posiadał stałego przedstawicielstwa w Brukseli. W tym okresie swoistego rodzaju łącznikiem między Brukselą a Kielcami pozostawało biuro posła Siekierskiego. Aktualnie biuro województwa świętokrzyskiego po kilku latach przerwy wznawia swoją działalność.

W czasie swojej działalności poseł Czesław Siekierski wielokrotnie podejmował również interwencje w sprawach indywidualnych na prośby skierowane ze strony wyborców.

Poseł Czesław Siekierski prowadzi też szeroko zakrojoną działalność informacyjną w regionie w ramach akcji "Spotkania Europejskie". W trakcie tych spotkań poruszanych jest szereg rozmaitych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, które mają na celu przybliżenie Wspólnoty jej obywatelom. Krąg adresatów akcji jest bardzo szeroki. Seria spotkań "Europa dla młodzieży" skierowana jest do młodzieży szkolnej i akademickiej. W większości powiatów towarzyszą jej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. W ramach Spotkań Europejskich przeprowadzane są także konferencje dotyczące promocji tak produktów regionalnych jak i całego regionu.

W czerwcu 2003 r. Czesław Siekierski został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwo małopolskie i świętokrzyskie z listy PSL. Otrzymał 21 778 głosów. W Parlamencie Europejskim zasiada we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów. Jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także w Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE – Chorwacja oraz członkiem (zastępcą ) w Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisja Rybołówstwa oraz w Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz