Translate

poniedziałek, 30 marca 2009

Świętokrzyskie: miliony na promocję turystyczną i gospodarczą


Ponad 66 mln złotych, z czego ponad 48 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich, to wartość projektów na które podpisanych zostało dzisiaj siedem preumów i umowa w Muzeum Narodowym w Kielcach przez marszałka Adama Jarubasa, Marcina Perza, członka Zarządu Województwa oraz świętokrzyskich samorządowców. Dotyczą one realizacji zadań prowadzonych w ramach promocji gospodarczej i turystycznej regionu świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

„Kolejny raz spotykamy, przy okazji podpisywania umów na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze spotkania na spotkanie realizacja naszego RPO jest coraz bardziej zaawansowana. Dziś podpisujemy siedem preumów i jedną umowę. To działanie, które z pozoru w nazwie ma lekką wartość, zawiera w sobie bardzo ważne i potrzebne w regionie inwestycje. Pozwolą one bowiem promować Świętokrzyskie i pokazywać walory, które mamy, a które mogą stać się swoistym biegunem wzrostu i podnosić atrakcyjność gospodarczą i turystyczną województwa” – mówił marszałek Adam Jarubas.

W ramach umowy Gminie Kielce przypadnie dofinansowanie ponad 12 mln 800 tys. zł do projektu: „Geopark Kielce- przebudowa Amfiteatru Kadzielnia”, którego całkowita wartość wynosi 19 mln zł 535 tys. zł. Preumowy natomiast odnoszą się do projektów największych kieleckich placówek kultury i organizacji turystycznych i gospodarczych.

Ponad 2 mln 600 tys. zł otrzyma Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z „Wykreowanie i promocję markowych produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln 360 tys. zł

Ponad 11 mln 630 tys. zł przypadnie Muzeum Wsi Kieleckiej na „Rozbudowę Infrastruktury Parku Etnologicznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14 mln 540 tys. zł

Muzeum Narodowe w Kielcach otrzyma ponad 4 mln 550 tys. zł dofinansowania na projekt oszacowany na ponad 5 mln 680 tys. zł pn. „Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej”

Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce dostanie ponad 2 mln 660 tys. zł na „Promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

Gminie Chęciny przypadnie 2 mln zł na „Odnowę potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej.”

Ponad 2, 5 mln zł otrzyma Kieleckie Centrum Kultury na „Kampanię reklamową promującą region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych. Świętokrzyskie. Moc Kultury.”

Gmina Iwaniska dostanie ponad 9 mln 920 tys. zł na projekt zatytułowany „Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego.” Całkowita jego wartość wynosi ponad 12 mln 400 tys. zł..

„Celem realizowanych projektów jest promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu świętokrzyskiego. Ich realizacja przyczyniać się będzie do wykreowania pozytywnego wizerunku województwa na arenie krajowej i międzynarodowej oraz rozwoju stosunków gospodarczych z regionami krajowymi i zagranicznymi, zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu jako całości, jego powiatów, miast, miejscowości, konkretnych obszarów, przedsiębiorstw, produktów czy usług” – czytam w dzisiejszym komunikacie z Biura Prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W sferze promocji gospodarczej ma to być przede wszystkim skuteczna i efektywna promocja regionalnych towarów, branż, firm i marek oraz oddziaływanie na rzecz dopływu do regionu bezpośrednich inwestycji firm krajowych i zagranicznych.

Natomiast jeśli chodzi o promocję turystyczną działania skupiać się będą na propagowaniu atrakcyjności turystycznej regionu (w tym upowszechnianie istniejących oraz kreowanie nowych produktów turystycznych, promocja walorów wypoczynkowych - w tym: turystyki uzdrowiskowej, kulturowej, przyrodniczo-krajoznawczej, wypoczynkowej, turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki, turystyki biznesowej i kongresowej, aktywnej i specjalistycznej, pielgrzymkowej, edukacyjno-rekreacyjno-aktywnej dzieci i młodzieży oraz hobbistycznej), podniesieniu konkurencyjności oferty turystycznej oraz rozwijaniu systemu informacji turystycznej.

Wspierane będą lokalne i ponadlokalne inicjatywy mające na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu. Głównym celem promocji turystycznej regionu będzie wydłużenie sezonu turystycznego oraz zwiększenie krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej.

„Projekty, które dziś uruchamiamy zawierają znaczącą porcję unijnego dofinansowania. A przypomnę, że nie są one pierwszymi w ramach tego działania - wyłonione zostały z drugiego naboru. Do 10 kwietnia planujemy zakończyć trzeci nabór wniosków. Jak widać jest to bardzo atrakcyjny kawałek unijnego tortu – zachęcał Adam Jarubas.

Marszałek poinformował, że ponad 65% alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego już zagospodarowano Podkreślił, że tempo i sprawność w kontraktowaniu unijnych pieniędzy to priorytet. „Nieustannie podnosimy ten procent i mamy dzięki temu szansę na dodatkowe środki, które z krajowej rezerwy wykonania otrzyma pięć województw, najlepszych w wydatkowaniu unijnych pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się sięgnąć po te dodatkowe fundusze" – zapewniał Adam Jarubas.


PS

Foto Andrzej Piskulak

Na zdjęciu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz